NetBase administrácia - prihlásenie
JavaScript NO, browser: unk