Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

XXVI. STRETNUTIE S KOLEDAMI

XXVI. STRETNUTIE S KOLEDAMI
Čas: 12. 12. 2018, 08:00 hod.
Miesto: Kino Kultúra v Ružomberku
Centrum voľného času Elán v Ružomberku organizuje XXVI. ročník okresnej súťaže v speve vianočných kolied pre základné školy.

Časový harmonogram:

08:00 – 08:30 prezentácia
08:45 otvorenie
09:00 začiatok súťaže

Kategórie:
I. kategória: 1. - 4. ročník ZŠ:
podkategórie: A. dvojčlenné skupiny, B. trojčlenné skupiny, C. štvor – osemčlenné skupiny
II. kategória 5. - 9. ročník ZŠ:
podkategórie: A. dvojčlenné skupiny, B. trojčlenné skupiny, C. štvor – osemčlenné skupiny
V prípade nízkej účasti v jednotlivých podkategóriách budú tieto podkategórie zlúčené.

Podmienky súťaže:
- každá skupina sa reprezentuje jednou vianočnou koledou
- jeden žiak nemôže vystúpiť vo viacerých skupinách
- za školu môže súťažiť max. jedna skupina v každej podkategórii
- súťažiaci budú spievať bez hudobného doprovodu najviac 4 slohy
- speváci bez prihlášky nebudú do súťaže zaradení

Hodnotenie súťaže:
- odborná porota vyhodnotí len víťazov v každej kategórii, prípadne môže udeliť „cenu poroty",
- víťazi v každej podkategórii dostanú diplomy a vecné ceny

Prihlášky: Vyplnenú záväznú prihlášku potvrdenú riaditeľstvom školy treba zaslať e-mailom na adresu cvcrbkkultura@gmail.com najneskôr do 04.12.2018. Prihláška musí byť naskenovaná kvôli podpisom. Prijatie prihlášky e-mailom bude obratom potvrdené.

Akcia je súčasťou série podujatí Ružomberský adventný kalendár 2018.



Súvisiace prílohy:
Propozicie a prihlaska.pdfPropozicie a prihlaska.pdf
PDF dokument, veľkosť 215 kB
Pridané dňa: 19. 11. 2018
115ms