Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

I. FLORBALOVÝ TURNAJ O POHÁR RIADITEĽA CVČ ELÁN

I. FLORBALOVÝ TURNAJ O POHÁR RIADITEĽA CVČ EL ...
Čas: 19. 06. 2017, 14:00 hod.
Miesto: Športová hala T 18 v Ružomberku (ul. Plavisko)
Centrum voľného času Elán vás pozýva na I. ročník florbalového turnaja žiakov a žiačok 4. - 6. roč. ZŠ O pohár riaditeľa CVČ Elán.

Program:
13:30 prezentácia
14:00 začiatok zápasov

- hrá sa podľa pravidiel florbalu
- 4 hráči v poli a 1 brankár – maximálny počet hráčov na súpiske 12
- systém hry a hrací čas bude prispôsobený počtu prihlásených družstiev, max. 6
- hrá sa podľa pravidiel florbalu
- 4 hráči v poli a 1 brankár – maximálny počet hráčov na súpiske 12
- systém hry a hrací čas bude prispôsobený počtu prihlásených družstiev, max. 6
- každý hráč musí mať so sebou preukaz poistenca
- za zdravotnú spôsobilosť hráčov zodpovedá vysielajúca organizácia
- za disciplínu a dodržiavanie bezpečnostných predpisov a pokynov organizátora zodpovedajú poverení vedúci družstiev
- cestovné je na náklady vysielajúcej organizácie
- ak to bude nevyhnutné, organizátor si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách
- rozhodcov nominuje OZ Meteníci Likavka
- ceny a diplomy zabezpečí CVČ Elán, oddelenie športu a TV, Ružomberok

Prihlášky posielajte do 31.05.2017 na cvcrbksport@gmail.com


6380ms