Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

III. CITY RUN MONDI SCP

III. CITY RUN MONDI SCP
Čas: 15. 06. 2019, 09:30 hod.
Miesto: Štart: Park Š. N. Hýroša v Ružomberku
Pozývame vás na III. ročník behu City Run Mondi SCP.

Príďte si zabehať pre dobrú vec, každý kilometer sa počíta. Mondi SCP a.s. prispeje za každý odbehnutý kilometer 1,00€. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu pohybových aktivít počas letných prázdnin a školského roka v športovom areáli ZŠ Zarevúca. Tieto aktivity sú určené všetkým deťom z Ružomberka a okolia.
Finančné prostriedky budú poukázané na účet SK22 0900 0000 0000 5671 8708 Rodičovského združenia pri Základnej škole, Zarevúca 18.

Štart a cieľ: v Parku Štefana N. Hýroša v Ružomberku

Časový rozpis pretekov:
07:30 prezentácia
09:30 slávnostné otvorenie III. ročníka
09:45 štart pretekov deti
10:35 štart hoby
11:00 štart pretekov dospelí
12:00 štart rodinná štafeta
12:30 vyhlásenie výsledkov
13:00 kultúrny program, tombola
15:00 ukončenie pretekov

Prezentácia: Prebratie štartových čísel bude možné v deň konania pretekov v čase od 07:30 v priestore Kina Kultúra, ktoré je vzdialené cca 5 min. chôdze od priestoru štartu na ulici Antona Bernoláka 1397/1 v Ružomberku. Prezentácia detských kategórií končí o 09:30, pre ostatné kategórie končí prezentácia o 10:00. Po tomto čase už nebude možné prihlásiť pretekára na preteky. Rodinnú štafetu bude možné prihlásiť iba na mieste konania pretekov a to najneskôr do 11:45 hod.

Registrácia:
Zaregistrujte sa online na http://www.ruzomberokvpohybe.sk/registracia/.

Štartovné
Pre online prihlásených:
- do 7. júna 2019: 5,00€
V štartovom balíčku máme pripravené pre každého pretekára tričko s logom pretekov, avšak správnu veľkosť vieme garantovať iba tým, ktorí sa prihlásia najneskôr do 24.05.2019. Pre neskôr registrovaných, alebo registrovaných na mieste organizátor tričko negarantuje, vzhľadom na množstvo prihlásených pretekárov.
Tričko dostanú aj všetci prihlásení do 24.05.2019 v kategóriách, ktoré neplatia štartovné od detí až po juniorov.

Vaša registrácia bude platná až po pripísaní registračného poplatku na účet. Rozhodujúci je deň, kedy bude platba pripísaná na účet. Pri platbe je potrebné uviesť do správy pre príjemcu „meno, priezvisko a rok narodenia"
Platobný účet: IBAN: SK59 8330 0000 0022 0147 2716
Po pripísaní správnej sumy štartovného na účet bude registrovanej osobe zaslané na poskytnutú e-mailovú adresu POTVRDENIE O REGISTRÁCII.
Prihlásení na mieste:
- v deň pretekov je cena štartovného 10,00€
Prostriedky vyzbierané zo štartovného budú použité na podporu podujatí Ružomberskej Bežeckej Ligy. Ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť a podporu.
Všetky detské kategórie až po kategórie juniorov vrátane, štartovné neplatia.

Podmienky: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií, pretekári štartujú na vlastné nebezpečie, organizátor nezabezpečuje žiadne poistenie účastníkov pretekov. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Pretekári štartujú na vlastné náklady. Každý pretekár môže štartovať iba v jednej kategórii.

Ceny: Prví traja pretekári v kategóriách od deti 3 budú vyhlásení a obdržia vecné ceny a diplomy. Kategórie deti 1 a 2 dostanú účastnícku medailu. Po ukončení pretekov bude pripravená pre všetkých pretekárov tombola.

Trať: Vedie mestskými komunikáciami (asfalt, dlažba, schody). Hlavná trať 5,5 km je mestský okruh 2,6 km, ktorý sa beží dva krát + 300m dlhý okruh hneď po štarte okolo Parku Štefana N. Hýroša.

Prihláste sa ako rodinná štafeta. Štafeta je určená všetkým bez rozdielu veku. Môže bežať otec, mama, syn, dcéra, babka, dedko, bratranec, ktokoľvek z rodiny. Rodinný tím sa skladá minimálne z troch členov. Vyhráva rodinná štafeta, ktorá príde prvá do cieľa.

Organizátori
Riaditeľ pretekov: Ľuboslav Palguta
Veliteľ tratí: Martin Žatkulák
Sprievodné aktivity: Ľubomír Kubáň
Štartér: Ján Svrček
Hlavný rozhodca: Ladislav Valent
Časomerači: Časomiera pt
Autor trate: Ľuboslav Palguta
Zdrav. služba: RZS Safirs

Preteky sú súčasťou Ružomberskej bežeckej ligy 2019.

Informácie: Ľuboslav Palguta 0910 555 117, Katarína Bendíková 0910 555 110, Ľubomír Kubáň 0905 202 840

Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.Súvisiace prílohy:
 ...Propozicie-City-Run-MSCP-3-rocnik-15062019.pdf
PDF dokument, veľkosť 1 233 kB
Pridané dňa: 15. 05. 2019
245ms