Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

III. FAIR PLAY DEŇ: ZOBER LOPTU, NIE DROGY

III. FAIR PLAY DEŇ: ZOBER LOPTU, NIE DROGY
Čas: 20. 06. 2018, 08:30 hod.
Miesto: Športový areál ZŠ Bystrická cesta v Ružomberku
!!! ZMENA TERMÍNU KONANIA. PODUJATIE SA USKUTOČNÍ 20.06.2018 !!!

Základná škola Bystrická cesta organizuje III. ročník športového dňa o putovný pohár pre žiakov ružomberských základných škôl.

Podujatie je organizované v spolupráci s občianskym združením „Zober loptu, nie drogy".

Prezentácia družstiev: 08:30 hod.

Podporujeme myšlienku viesť deti k pohybu, tolerancii, rešpektu, vzniku nových priateľstiev, športovaniu ako prevencii závislostí a ďalších sociálno -patologických javov a tým aj k podpore duševného zdravia. Plánujeme zapojiť žiakov do štyroch loptových hier. Najlepší tím získa víťaznú trofej.

Disciplíny: vybíjaná, streetball, florbal, futbal

Pravidlá:  
- hrá sa podľa platných pravidiel
- v skupinách sa hrá systémom každý s každým a hrací čas bude dohodnutý na porade vedúcich družstiev
- každé družstvo má vlastné lopty na rozcvičenie, hokejky

Poistenie:
- za pretekárov a ich zdravotnú spôsobilosť zodpovedá vysielajúca škola
- účastníci súťaží musia mať kartičky poistenca
- každý účastník štartuje na vlastné poistenie

Poznámky:
- účastníci nech si nenosia žiadne cennosti
- vedúci družstva školy zodpovedá za disciplínu, bezpečnosť a plnenie pokynov usporiadateľov
- termíny konania jednotlivých kvalifikácií si dohodnú usporiadatelia s účastníkmi
- usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel po dohovore s vedúcimi družstiev

Info: 044/435 31 85

Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.


58ms