Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

RUŽOMBERSKÁ VIANOČNÁ LATKA

RUŽOMBERSKÁ VIANOČNÁ LATKA
Čas: 12. 12. 2018, 13:00 hod.
Miesto: Základná škola Zarevúca v Ružomberku
Centrum voľného času Elán v Ružomberku organizuje preteky v skoku do výšky.

Časový harmonogram:
12:45 prezentácia (vchod od telocvične)
13:00 otvorenie pretekov

Hlavný rozhodca:
Mgr. Katarína Svrčanová

Kategórie:
1. mladšie žiačky nar. 01.01.2007 – 31.12.2008 - ZV: 105 cm
2. mladší žiaci nar. 01.01.2007 – 31.12.2008 - ZV: 110 cm
3. staršie žiačky nar. 01.01.2003 – 31.12.2006 - ZV: 110 cm
4. starší žiaci nar. 01.01.2003 – 31.12.2006 - ZV: 125 cm
5. ženy - zamestnanci školstva
6. muži - zamestnanci školstva

Prihlášky:
- posielajte e-mailom, najneskôr však 10.12.2018 na:
cvcrbksport@gmail.com  
- napíšte presný počet súťažiacich v jednotlivých kategóriách a počet ped. dozoru

Súpisky:
súpisku s menami, priezviskami a dátumami narodenia všetkých pretekárov a potvrdenú riaditeľom školy odovzdáte pri prezentácii

- preteká sa podľa pravidiel atletiky
- každý športovec musí mať športové oblečenie a obuv do telocvične  
- z dôvodov  spoločných šatní, žiadame, aby si pretekári nebrali so sebou cenné veci, za ich stratu organizátor nezodpovedá

- každý pretekár musí mať so sebou kartu poistenca
- za zdravotnú spôsobilosť a fyzickú zdatnosť pretekárov zodpovedá riaditeľstvo ZŠ
- za disciplínu a dodržiavanie bezpečnostných predpisov a pokynov organizátora zodpovedajú poverení pedagógovia ZŠ
- cestovné je na náklady vysielajúcej školy
- ak to bude nevyhnutné, organizátor si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách

Informácie: 0914 335 968, cvcrbksport@gmail.com

Akcia je súčasťou série podujatí Ružomberský adventný kalendár 2018.


61ms