Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
     
Sob1
Ned2
Pon3
Uto4
Str5
Štv6
Pia7
Sob8
Ned9
Pon10
Uto11
Str12
Štv13
Pia14
Sob15
Ned16
Pon17
Uto18
Str19
Štv20
Pia21
Sob22
Ned23
Pon24
Uto25
Str26
Štv27
Pia28
Sob29
Ned30
Pon31

Akcie dnes

RUŽOMBERSKÁ VIANOČNÁ LATKA

RUŽOMBERSKÁ VIANOČNÁ LATKA
Čas: 12. 12. 2018, 13:00 hod.
Miesto: Základná škola Zarevúca v Ružomberku
Centrum voľného času Elán v Ružomberku organizuje preteky v skoku do výšky.

Časový harmonogram:
12:45 prezentácia (vchod od telocvične)
13:00 otvorenie pretekov

Hlavný rozhodca:
Mgr. Katarína Svrčanová

Kategórie:
1. mladšie žiačky nar. 01.01.2007 – 31.12.2008 - ZV: 105 cm
2. mladší žiaci nar. 01.01.2007 – 31.12.2008 - ZV: 110 cm
3. staršie žiačky nar. 01.01.2003 – 31.12.2006 - ZV: 110 cm
4. starší žiaci nar. 01.01.2003 – 31.12.2006 - ZV: 125 cm
5. ženy - zamestnanci školstva
6. muži - zamestnanci školstva

Prihlášky:
- posielajte e-mailom, najneskôr však 10.12.2018 na:
cvcrbksport@gmail.com  
- napíšte presný počet súťažiacich v jednotlivých kategóriách a počet ped. dozoru

Súpisky:
súpisku s menami, priezviskami a dátumami narodenia všetkých pretekárov a potvrdenú riaditeľom školy odovzdáte pri prezentácii

- preteká sa podľa pravidiel atletiky
- každý športovec musí mať športové oblečenie a obuv do telocvične  
- z dôvodov  spoločných šatní, žiadame, aby si pretekári nebrali so sebou cenné veci, za ich stratu organizátor nezodpovedá

- každý pretekár musí mať so sebou kartu poistenca
- za zdravotnú spôsobilosť a fyzickú zdatnosť pretekárov zodpovedá riaditeľstvo ZŠ
- za disciplínu a dodržiavanie bezpečnostných predpisov a pokynov organizátora zodpovedajú poverení pedagógovia ZŠ
- cestovné je na náklady vysielajúcej školy
- ak to bude nevyhnutné, organizátor si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách

Informácie: 0914 335 968, cvcrbksport@gmail.com

Akcia je súčasťou série podujatí Ružomberský adventný kalendár 2018.


61ms