Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
  
Str1
Štv2
Pia3
Sob4
Ned5
Pon6
Uto7
Str8
Štv9
Pia10
Sob11
Ned12
Pon13
Uto14
Str15
Štv16
Pia17
Sob18
Ned19
Pon20
Uto21
Str22
Štv23
Pia24
Sob25
Ned26
Pon27
Uto28
Str29
Štv30
Pia31

Akcie dnes

RUŽOMBERSKÁ VIANOČNÁ LATKA

RUŽOMBERSKÁ VIANOČNÁ LATKA
Čas: 12. 12. 2018, 13:00 hod.
Miesto: Základná škola Zarevúca v Ružomberku
Centrum voľného času Elán v Ružomberku organizuje preteky v skoku do výšky.

Časový harmonogram:
12:45 prezentácia (vchod od telocvične)
13:00 otvorenie pretekov

Hlavný rozhodca:
Mgr. Katarína Svrčanová

Kategórie:
1. mladšie žiačky nar. 01.01.2007 – 31.12.2008 - ZV: 105 cm
2. mladší žiaci nar. 01.01.2007 – 31.12.2008 - ZV: 110 cm
3. staršie žiačky nar. 01.01.2003 – 31.12.2006 - ZV: 110 cm
4. starší žiaci nar. 01.01.2003 – 31.12.2006 - ZV: 125 cm
5. ženy - zamestnanci školstva
6. muži - zamestnanci školstva

Prihlášky:
- posielajte e-mailom, najneskôr však 10.12.2018 na:
cvcrbksport@gmail.com  
- napíšte presný počet súťažiacich v jednotlivých kategóriách a počet ped. dozoru

Súpisky:
súpisku s menami, priezviskami a dátumami narodenia všetkých pretekárov a potvrdenú riaditeľom školy odovzdáte pri prezentácii

- preteká sa podľa pravidiel atletiky
- každý športovec musí mať športové oblečenie a obuv do telocvične  
- z dôvodov  spoločných šatní, žiadame, aby si pretekári nebrali so sebou cenné veci, za ich stratu organizátor nezodpovedá

- každý pretekár musí mať so sebou kartu poistenca
- za zdravotnú spôsobilosť a fyzickú zdatnosť pretekárov zodpovedá riaditeľstvo ZŠ
- za disciplínu a dodržiavanie bezpečnostných predpisov a pokynov organizátora zodpovedajú poverení pedagógovia ZŠ
- cestovné je na náklady vysielajúcej školy
- ak to bude nevyhnutné, organizátor si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách

Informácie: 0914 335 968, cvcrbksport@gmail.com

Akcia je súčasťou série podujatí Ružomberský adventný kalendár 2018.


57ms