Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
Pon1
Uto2
Str3
Štv4
Pia5
Sob6
Ned7
Pon8
Uto9
Str10
Štv11
Pia12
Sob13
Ned14
Pon15
Uto16
Str17
Štv18
Pia19
Sob20
Ned21
Pon22
Uto23
Str24
Štv25
Pia26
Sob27
Ned28
Pon29
Uto30

Akcie dnes

SOBOTA V ŤAHU

SOBOTA V ŤAHU
Čas: 11. 05. 2019, 11:00 hod.
Miesto: Areál bývalého autokempingu Liptovská Osada
Obec Liptovská Osada organizuje podujatie s názvom „Sobota v ťahu".

Čo sa za týmto čudným názvom skrýva? Ide o preteky športuchtivých psovodov a ich štvornohých parťákov. Keďže organizátori chceli zorganizovať preteky vhodné pre všetky vekové aj výkonnostné kategórie, zámerne ich nedefinujú ako canicross alebo dogtrekking. Myšlienka spočíva v tom, že pretekár prekoná trať podľa vlastného uváženia s ohľadom na svoju výkonnosť a výkonnosť psa. Práve preto pre pretekárov pripravili trate dve. Dlhá – súťažná trať (18 km) je pripravená pre tých, ktorý majú chuť skutočne pretekať, teda prejsť či prebehnúť trať v čo najkratšom čase. Krátka – nesúťažná trať (9  km) je určená pre všetkých, ktorý chcú stráviť deň v krásnej slovenskej prírode v spoločnosti svojich štvornohých miláčikov a ostatných milovníkov psíkov.

Prečo sa rozhodli takéto podujatie usporiadať? Pretože okrem športového vyžitia chcú naplniť aj jeden ušľachtilý cieľ – pomôcť tým chlpáčom, ktorí svojho „pána" nemajú. Celý výťažok z konania pretekov bude totiž venovaný občianskemu združeniu Centrum nájdených zvierat Ružomberok, inak povedané – Ružomberskému útulku.

Prezentácia pretekárov od 08:00 do 10:30 hod.
Štart dlhej – súťažnej trate (18 km): 11:00 hod.
Štart krátkej – nesúťažnej trate (9 km): 11:30 hod.
Vyhodnotenie: v priestoroch štartu a cieľa po dôjdení posledného pretekára (15:00 – 16:00 hod.)


Štartovné:
- vopred najneskôr do 07.05.2019 minimálne* 5,00€ - priamy dar pre o.z. Centrum nájdených zvierat Ružomberok
- na mieste v deň konania akcie minimálne* 7,00€ - priamy dar pre o.z. Centrum nájdených zvierat Ružomberok
(* slovo „minimálne" znamená, že pretekár môže podľa vlastného uváženia prispieť sumou vyššou)
Spôsob platby: na mieste v hotovosti alebo vopred na účet o.z. Centrum nájdených zvierat Ružomberok SK46 3100 0000 0043 2003 1509 – pri platbe na účet je potrebné do správy pre prijímateľa napísať svoje meno, priezvisko a slovo „štartovné"

Neodkladná veterinárna starostlivosť: zabezpečená v priestore štartu a cieľa na náklady psovoda
Občerstvenie: zabezpečené v priestore štartu a cieľa
Parkovanie: odstavné plochy pri areáli
Limitovaný počet pretekárov: celkovo 100 pre obe trate dokopy

Všetci pretekári prihlásení vopred zo zaplateným štartovným do 07.05.2019 do 24:00 hod. majú garantovanú účastnícku spomienkovú medailu.

Všeobecné pravidlá:
- Počas celej doby pretekov musí byť pes a psovod pevne spojený vôdzkou alebo canicrossovou šnúrou. Voľný pohyb psa je zakázaný a je dôvodom na okamžitú diskvalifikáciu. Voľný pohyb psa je tiež zakázaný v priestoroch štartu a cieľa
- Psovodi mladší ako 18 rokov môžu pretekať iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu a psovodi mladší ako 15 rokov iba v doprovode dospelej osoby.
- Psy agresívnejšej povahy musia mať na nevyhnutý čas nasadený vhodný náhubok.
- Jeden pretekár môže pretekať maximálne s dvoma psami.
- Pes musí mať absolvované všetky predpísané očkovania, čo psovod preukazuje pri prezentácii platným očkovacím preukazom.
- Psovod sa pretekov zúčastňuje na vlastné riziko, organizátor nezabezpečuje žiadne poistenie psovoda ani psa. Organizátor odporúča uzavrieť individuálne poistenie pre zásah horskej služby. Účastník ako aj zákonný zástupca berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe.
- Pretekár je povinný počas preteku správať sa ohľaduplne k prírode a k ostatným účastníkom maratónu. Zbavovať sa odpadkov na trati je možné iba v priestoroch určených na to organizátorom. Nerešpektovanie týchto nariadení môže viesť k diskvalifikácií pretekára.
- Každý psovod je povinný dodržiavať platné ustanovenia zákona NR SR č. 282/2007 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
- V prípade, že pes z akéhokoľvek dôvodu nie je schopný v pretekoch pokračovať, je pretekár povinný preteky okamžite ukončiť.
- Počas pretekov je každý psovod povinný na určenom mieste – napájadle zastaviť a umožniť psovi napiť sa. Porušenie tohto pravidla bude potrestané okamžitou diskvalifikáciou.
- V prípade ukončenia pretekov na trati je každý pretekár povinný túto skutočnosť neodkladne oznámiť organizátorovi.
- Tempo pohybu si psovod určuje sám s ohľadom na svoju výkonnosť a výkonnosť psa.
- Beh je povolený.

Pravidlá špecifické pre dlhú – súťažnú trať:

- Čas na trati je meraný, výsledky sú vyhodnocované podľa jednotlivých vyhlásených kategórií.
- Minimálny vek psa je jeden rok.

Pravidlá špecifické pre krátku – nesúťažnú trať:
- Čas na tejto trati nie je meraný.
- Jedného psa môžu sprevádzať aj viacerí psovodi, ktorí sa na trati môžu ľubovoľne meniť.
- Minimálny vek psa je 6 mesiacov.

Odporúčaná výstroj:
- mobilný telefón s GPS
- mapa oblasti
- ochranná papučka pre psa
- základná lekárnička

Súťažné kategórie (iba dlhá trať):

Juniori (spoločne chlapci aj dievčatá) - roky narodenia 2001 a mladší
Mladší muži - roky narodenia 2002 – 1979
Starší muži - roky narodenia 1978 a starší
Mladšie ženy - roky narodenia 2002 – 1979
Staršie ženy - roky narodenia 1978 a staršie
Organizátor si vyhradzuje právo prispôsobiť kategórie v deň konania pretekov podľa účasti pretekárov.Súvisiace prílohy:
Propozicie Sobota v tahu.docxPropozicie Sobota v tahu.docx
PDF dokument, veľkosť 19 kB
Pridané dňa: 04. 04. 2019
Propozicie Sobota v tahu.docPropozicie Sobota v tahu.doc
DOC dokument, veľkosť 35 kB
Pridané dňa: 04. 04. 2019
Propozicie Sobota v tahu.pdfPropozicie Sobota v tahu.pdf
PDF dokument, veľkosť 291 kB
Pridané dňa: 04. 04. 2019
Propozicie Sobota v tahu.odtPropozicie Sobota v tahu.odt
PDF dokument, veľkosť 20 kB
Pridané dňa: 04. 04. 2019
60ms