Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

TVRĎÁK

TVRĎÁK
Čas: 31. 05. 2014, 10:00 hod.
Miesto: Hrabovo
5 km dlhý beh cez prekážky v okolí Hrabovskej doliny, kde si môžeš otestovať nielen kondíciu, ale aj odvahu.

Tvrďák je beh, kde musíš prekonať rôzne prekážky. Bežíš, plazíš sa, dvíhaš ťažké predmety, testuješ svoju odolnosť, silu a vytrvalosť. Súťažíš na čas, alebo môžeš ísť aj nesúťažne vo fitness režime. Ideš sólo alebo v tíme (minimálne traja). Na najmenších (8-14rokov) čaká 500m, 6 prekážok.
Víťazi v súťažných kategóriách jednotlivci a tímy získajú vlajku a pohár.

Sprievodný program:
otvorenie letnej sezóny v Hrabove od 16:00 hod. hudobný koncert Rytmusa

Tvrďák:
- Tvrďák je beh v prírode, kde prekonávaš prírodné aj umelé prekážky. Bežís, plazíš sa, skáčeš, ... blato, pot, adrenalín ale aj zábava, noví známi.
- Trasu preteku sa dozvieš až na mieste, neistota je tiež prekážka. Slnko, zima, dážď - ide sa za každého počasia.
- Tvrďák je určený všetkým. Či si atlét, fitness guru, sólo kapor, tím alebo rodina s deťmi, každý môže dať Tvrďák.

Tvrdá liga:
- Pretekári, ktorí sa v danom roku zúčastnia všetkých Tvrďák pretekov súťažia v tzv. Tvrdej lige o titul Tvrďák Slovakia.

Tímová súťaž:
- Minimálny počet členov tímu je tri. Všetci pretekári tímového behu bežia celú trať.
- Tímy môžu byť zmiešané
- Výsledná klasifikácia tímov je určená na základe súčtu časov prvých troch členov tímu.

Malý Tvrďák:
- Tvrďák si môžu vyskúšať aj deti od 8 do 14 rokov. Malý Tvrďák je beh na 500 m a 6 prekážok.
- Pretek je deťom dostupný zdarma. Rodičia môžu bežať spolu s deťmi.

Štart:
- V závislosti od celkového počtu pretekárov, bude uplatnený systém skupinových štartov - vĺn v 30 minútových intervaloch.
- Štartovné číslo (a čip) je neprenosný. Porušenie tohto pravidla vedie k diskvalifikácii.

Pravidlá počas preteku:
- Ak si pretekár trať skráti nebude zaradený do výsledkovej listiny.
- Každý účastník závodu sa musí riadiť pokynmi organizátorov a traťových rozhodcov.
- Každá prekážka má svojho strážcu / traťového rozhodcu, ktorý dohliada nad korektnosťou preteku. Ak pretekár prekážku nezdolá alebo vynechá musí urobiť trestný cvik. Pri nedodržaní počtu trestných cvikov sa prekážka považuje za nezdolanú, rozhodca informáciu zaznačí a pretekár sa neumiestni vo výsledkovej listine.

Po preteku:
- Nápoj bude k dispozícii ihneď pri dobehu.
- V areáli preteku bude možné zakúpiť občerstvenie.
- Každý pretekár je povinný vrátiť čip, ihneď po skončení preteku v priestoroch cieľa.
- V cieli bude možnosť umytia sa.
- Poradie bude určené podľa oficiálneho času t.j. času od výstrelu. Výsledková listina bude zverejnená po podujatí na webovej a FB stránke.
- Zdravotná pomoc bude dostupná na Štarte/Cieli pretekov.
- Účastníci si svoje osobné veci môžu nechať v aute na parkovisku, alebo v priestoroch na to určených. Organizátor nezodpovedá za prípadné straty.

Registrácia jednotlivcov a tímov na: www.tvrdak.sktvrdak.jpg Tvrdak.jpg

4330ms