Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

VIANOČNÁ FLORBALKA

VIANOČNÁ FLORBALKA
Čas: 17. 12. 2018, 14:00 hod.
Miesto: Športová hala T18 v Ružomberku
!!! ZMENA ČASU KONANIA. TURNAJ SA ZAČNE o 14:00 !!!

Centrum voľného času Elán v Ružomberku a Meteníci Likavka organizujú florbalový turnaj Vianočná florbalka.

Časový harmonogram:
14:00 prezentácia
14:30 prvý zápas
18:00 predpokladaný záver

Kategória:
žiaci  7. - 9. roč. ZŠ

Predbežne sú prihlásené nasledovné družstvá:
1. Meteníci Likavka
2. ZŠ Lisková
3. Gymnázium Š. Moyzesa Ružomberok
4. MHK Ružomberok
5. FBC Liptovské Sliače

Súpisky:
zoznam hráčov s menami, priezviskami a dátumom narodenia odovzdáte pri prezentácii – treba uviesť aj meno zodpovedného vedúceho družstva, potvrdiť a podpísať riad. školy alebo preds. klubu                        
Hrací čas:
určí sa podľa počtu prihlásených družstiev
Účastníci hry:
4 hráči v poli a 1 brankár - maximálny počet hráčov v družstve 12                                 
Pravidlá hry:
bude sa hrať podľa pravidiel florbalu
Systém hry:
každý s každým 
Rozhodcovia:
rozhodcovia a časomiera budú nominovaní z klubu Meteníci Likavka
Fin. zabezpečenie:
MTZ, rozhodcovské, pitný režim, ceny a diplomy zabezpečuje CVČ Elán

Upozornenie:
- každý hráč musí mať so sebou kartu poistenca
- za zdravotnú spôsobilosť a fyzickú zdatnosť pretekárov zodpovedá vysielajúca organizácia
- za disciplínu a dodržiavanie bezpečnostných predpisov a pokynov organizátora zodpovedajú poverení vedúci družstiev
- cestovné je na náklady vysielajúcej organizácie
- ak to bude nevyhnutné, organizátor si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách

Všetci diváci budú srdečne vítaní.

Informácie: 0914 335 968, cvcrbksport@gmail.com

Akcia je súčasťou série podujatí Ružomberský adventný kalendár 2018.

74ms