Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
      
Ned1
Pon2
Uto3
Str4
Štv5
Pia6
Sob7
Ned8
Pon9
Uto10
Str11
Štv12
Pia13
Sob14
Ned15
Pon16
Uto17
Str18
Štv19
Pia20
Sob21
Ned22
Pon23
Uto24
Str25
Štv26
Pia27
Sob28
Ned29
Pon30

Akcie dnes

50. ZIMNÝ ZRAZ KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV A STRETNUTIE TURISTICKÝCH ODDIELOV MLÁDEŽE

50. ZIMNÝ ZRAZ KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV A S ...
Čas: 02. 02. 2017 - 05. 02. 2017
Miesto: Ružomberok
Regionálna rada KST - región Liptov a Mesto Ružomberok pozývajú všetkých členov KST, nadšencov prírody a zimnej turistiky na jubilejný 50. ročník zimného zrazu Klubu slovenských turistov a stretnutia turistických oddielov mládeže.

Príďte spoznávať prírodné a historické krásy Liptova. Pripravili sme pre vás zaujímavé turistické a kultúrne podujatia.

Oficiálna stránka podujatia TU.

Oficiálna Facebook stránka podujatia TU.

Prihláška: účastníci zrazu sa prihlasujú jednotlivo podľa pokynov na prihláške. Každý účastník je povinný uhradiť do 7 pracovných dní po podaní prihlášky účastnícky poplatok a poplatok za ubytovanie a stravovanie /ak si tieto objednal/. Za neuhradené poplatky po tomto termíne, organizátor ruší prihlášku, kvôli uvoľneniu ubytovacích miest pre ostatných účastníkov. V prípade nezaplatenia a následného zrušenia, účastník sa môže prihlásiť znova až do uzávierky prihlášok. Účastníci sa prihlasujú písomne, alebo elektronickou formou na:
e-mailovej adrese: prihlaskaubytko@gmail.com
písomne: Darina Hollá, Riadok 1961/1, 034 01 Ružomberok
PRIHLÁSENIE JE MOŽNÉ AJ VO ŠTVRTOK 2. A V PIATOK 3.2.2017 OD 08:00 DO 20:00 HOD. V BUDOVE ŠTÁBU ZRAZU (budova Úradu práce na Námestí slobody v Ružomberku).

Účasť na zraze: členovia KST a členovia družobných turistických organizácií, neorganizovaní účastníci. Pri prezentácii sa prihlásení účastníci preukážu platným členským preukazom príslušnej organizácie. Dokladom o uhradení sa preukazujú účastníci, ktorí podali prihlášku písomne poštou. Účastník, ktorý sa nepreukáže platným členským preukazom príslušnej turistickej organizácie doplatí rozdiel účastníckych poplatkov pri prezentácii. Každý účastník je povinný mať preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. Deti a mládež do 18 rokov len v sprievode vedúceho TOM, alebo rodičov. Účasť na zraze je na vlastnú zodpovednosť! Organizačný výbor si vyhradzuje právo na zmenu programu vynútenú objektívnymi skutočnosťami.

Prezentácia dospelí: budova štábu zrazu (budova Úradu práce na Námestí slobody)
Štvrtok 02.02.2017 od 08:00 do 20:00 hod.
Piatok 03.02.2017 od 08:00 do 20:00 hod.

Prezentácia TOM: ZŠ Zarevúca
Štvrtok 02.02.2017 od 08:00 do 20:00 hod.

Ubytovanie: organizačný výbor zabezpečil ubytovanie na internátoch v meste, kde je ubytovanie garantované len do ponúkanej kapacity. Ďalšie ubytovanie je zabezpečené v ZŠ - triedach. Účastníci a TOM ubytovaní v ZŠ si prinesú vlastnú karimatku a spací vak. Organizátor ubytovanie v hoteloch, penziónoch a na súkromí nezaisťuje. Tu sa účastníci prihlasujú samostatne, alebo v skupinách mimo organizačný výbor. Zoznam ubytovacích zariadení aj s cenami bude uvedený v prílohách. Organizačnému výboru uhradia len účastnícky poplatok. V ubytovacích priestoroch je potrebné dodržiavať ubytovací poriadok a nočný kľud od 22:00 do 06:00 hod.

Účastnícke poplatky:
členovia KST, KČT, PTTK, MTSz, OTK - 8,00€
nečlenovia /aj zahraniční/ nad 18 rokov - 12,00€
členovia a vedúci TOM - 0€
mládež KČT, PTTK , MTSz, OTK - 4,00€
nečlenovia do 18 rokov - 6,00€
majster a zaslúžilý majster turistiky KST, KČT - 0€
prihlásenie po uzávierke prihlášok - účastnícky poplatok + 5,00€
dôchodcovia po dovŕšení 70 rokov - 50 % podľa kategórie

Stornopoplatky:
Vrátenie poplatkov, len na základe písomnej žiadosti. Do uzávierky prihlášok - 100 %
vrátenie poplatkov, po uzávierke - 50 %,
Doporučuje sa vyslať náhradníka!

Doprava počas zrazu: zabezpečuje organizátor - účastníci si hradia cestovné za autobus na jednotlivé túry.

Poistenie: členovia KST sú poistení, ostatní účastníci sa poisťujú individuálne.
Účastníkom akcie odporúčame mať poistenie nákladov na záchranné akcie Horskej služby, ak nemajú idú na akciu na vlastné nebezpečie a všetky náklady spojené s nákladmi na záchranné akcie Horskej služby si budú hradiť z vlastných zdrojov!
Poistku si môžete uzavrieť aj v Informačnom centre Ružomberok.

Prihlasovanie na túry: účastníci sa na jednotlivé túry prihlasujú večer, /deň pred konaním/ v priestoroch štábu zrazu.

Informácie: organizačný výbor bude zverejňovať informácie týkajúce sa zrazu na web stránke regionálnej rady regiónu Liptov http://www.kstliptov.sk/. Počas konania zrazu ich bude aktualizovať priebežne na infopaneloch v priestoroch štábu zrazu.

Výhody a zľavy: účastníkom budú poskytnuté bezplatné vstupy počas konania zrazu: 1 x Liptovské múzeum, Galéria Ľudovíta Fullu, Mauzóleum a Rodný dom Andreja Hlinku, Roľnícky dom vo Vlkolínci a Skautské múzeum.

Kontakt:
informácie o zraze: Pavel Lupták 0948 540 060, e-mail: infozraz2017@gmail.com
informácie TOM: Dušan Mišík 0905 297 685, e-mail: tomzraz2017@gmail.com
prihlášky a ubytovanie: Darina Hollá 0948 448 751, e.mail: prihlaskaubytko@gmail.com

Program zrazu:
Štvrtok 02.02.2017
08:00 - 20:00 prezentácia účastníkov
10:00 - 12:00 odchod účastníkov na trasy
10:00 - 17:00 voľný program - prehliadka mesta, návšteva Liptovského múzea, Galérie Ľudovíta Fullu, synagógy, skautského múzea
14:00 - 15:00 privítanie pozvaných hostí u primátora mesta
19:00 - 19:45 slávnostné otvorenie Jubilejného 50. zimného zrazu KST a stretnutia TOM /Námestie slobody/
19:45 - 20:45 vystúpenie folkovej skupiny Ploštín Punk/Námestie slobody/

Piatok 03.02.2017
06:00 - 08:00 raňajky
08:00 - 20:00 prezentácia účastníkov
08:00 - 10:00 odchod účastníkov na trasy L1 - L2 - L3 - L-4 - L5, P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6
14:00 - 17:00 voľný program, prehliadka mesta, návšteva Liptovského múzea, Galérie Ľudovíta Fullu, synagógy, skautského múzea
16:00 - 17:30 beseda s bývalým prezidentom Rudolfom Schusterom a premietanie cestovateľských filmov /Kino Kultúra/
19:00 - 20:30 beseda s horolezcom Petrom Hámorom a premietanie filmov /Kino Kultúra/
                  beseda s prírodovedcom a spisovateľom Miroslavom Sanigom /Synagóga/

Sobota 04.02.2017
06:00 - 08:00 raňajky
08:00 - 10:00 odchod účastníkov na trasy L1 - L2 - L3 - L6, P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6
14:00 - 17:00 voľný program
19:00 - 19:45 ukončenie Jubilejného 50. zimného zrazu KST a stretnutia TOM - odovzdanie štafety /Športová hala Koniareň/
19:45 - 21:30 vystúpenie speváčky Kristíny Debnárovej, súboru Alkana, galaprogram Folklórneho súboru Liptov /Športová hala Koniareň/
21:30 - 03:00 turistický bál - zábava pre dospelých - hrá Miťo Bomba /Športová hala Koniareň/

Nedeľa 05.02.2017
06:00 - 08:00 raňajky
08:00 - 10:00 odchod účastníkov na trasy P4 - P5
08:00 - 12:00 uvoľnenie ubytovacích priestorov
08:00 - 15:00 voľný program, prehliadka mesta, návšteva Liptovského múzea, Galérie Ľudovíta Fullu, synagógy, skautského múzea

Program TOM v rámci Jubilejného 50. zimného zrazu KST a stretnutia TOM:
Štvrtok 02.02.2017
08:00 - 20:00 prezentácia účastníkov TOM - ZŠ Zarevúca 18, Ružomberok
13:00 - 17:00 prehliadka mesta - pešia túra
17:00 - 18:30 večera
19:00 - 19:45 slávnostné otvorenie Jubilejného 50. zimného zrazu KST a stretnutia TOM /Námestie slobody/
19:45 - 20:45 kultúrny program
20:45 - 21:45 hry v telocvični
22:00 večierka
22:15 - 22:45 porada vedúcich

Piatok 03.02.2017
07:00 budíček
07:30 - 08:30 raňajky
08:30 - 09:00 odchod na pešie a lyžiarske trasy
15:30 - 17:30 hry v telocvični - voľný program
17:30 - 18:30 večera
19:00 - 20:30 beseda s prírodovedcom a spisovateľom Miroslavom Sanigom /synagóga/
22:00 večierka
22:15 - 22:45 porada vedúcich

Sobota 04.02.2017
07:00 budíček
08:30 - 09:00 odchod na pešie a lyžiarske trasy
11:30 - 15:00 zimné hry pri Májekovej chate - Malinô Brdo
15:30 - 17:30 Hry v telocvični - voľný program
17:30 - 18:30 večera
19:00 - 19:45 ukončenie Jubilejného 50. zimného zrazu KST a stretnutia TOM - odovzdanie štafety /Športová hala Koniareň/
19:45 - 22:00 kultúrny program - vystúpenie Kristíny Debnárovej, Alkana, Liptov a iných
22:00 - 24:00 vyhodnotenie súťaží - vlastný program - diskotéka - slávnostná porada vedúcich TOM /ZŠ Zarevúca/
24:00 večierka

Nedeľa 05.02.2017
07:00 budíček
07:30 - 08:30 raňajky
08:30 - 12:00 voľný program
do 13:00 uvoľnenie priestorov ZŠ Zarevúca

Organizačný výbor:
JUDr. Ľubomír Kubáň - predseda
Pavel Lupták - podpredseda
Mgr. Martin Hromada PhD. - kultúra a propagácia
Ing. Jozef Pažítka - ubytovanie a stravovanie
Ing. Jaroslav Maga - propagácia
Ing. Erika Straková - ekonomika
Ing. Dušan Mišík - TOM
Milan Kolčák - lyžiarske a pešie trasy
MUDr. Daniela Kordošová - zdravotná služba
Róbert Fajta - prezentácia - doprava
Mgr. Roman Jankovič - poriadková služba
Vladimír Gábriš - VV KST člen
Ľubomír Škumát - predseda sekcie LT KST člen
Maroš Šarvanec - predseda sekcie TOM KST člen
Ing. Tomáš Gazdarica - člen
Darina Hollá - člen

Lyžiarske trasy:
L 1 červená
Podsuchá - Horský hotel Smrekovica - Horský hotel Granit Smrekovica - Jánošíkova kolkáreň - Nižné Šiprúňske sedlo - Sedlo pod Vtáčnikom - dolina Suché Hrabovo - Vlkolínske lúky - Májekova chata /alternatíva Malinô Brdo - zjazdovkou na Májekovu chatu/ - lanovka Hrabovo Ružomberok
čas - 7 hod., km - 21, stúpanie 1272 m, klesanie 918 m, náročnosť - ťažkáL 2 modrá
Ružomberok Hrabovo - Vlkolínske lúky - dolina Suché Hrabovo - Sedlo pod Vtáčnikom - Nižné Šiprúňske sedlo - Chabzdová - Na jame - odbočka na zelenú značku - zvážnica okolo Pliešky - prípoj na červenú značku /kríž/ - odbočka na zvážnicu do Čutkova - Koliba u dobrého pastiera Čutkovo
čas - 7 hod., km - 24, stúpanie 1218, m klesanie 1176 m, náročnosť - ťažkáL 3 zelená
Ružomberok Hrabovo - Vlkolínske lúky - Májekova chata - Vlkolínske lúky - Vlkolínec - Krkavá skala - záhradkárska kolónia - sídlisko Baničné - Ružomberok
čas - 4 hod., km - 11, stúpanie 519 m, klesanie 550 m, náročnosť - strednáL 4 žltá - skialp
Ružomberok Hrabovo - Čutkovo - sedlo pod Tlstou - Chabzdová - Nižné Šiprúňske sedlo - Sedlo pod Vtáčnikom - Malinô Brdo - /zjazdovka/ Májekova chata - /zjazdovka/ Hrabovo Ružomberok
čas - 7 hod., km - 23, stúpanie 1532 m, klesanie 1530 m, náročnosť - ťažkáL 5 fialová - TOM
Ružomberok Hrabovo - Čutkovo - Koliba u dobrého pastiera - Chata pod Kozím a naspäť - Koliba u dobrého pastiera Čutkovo
čas - 4 hod., km - 11, stúpanie 572 m, klesanie 548 m, náročnosť - strednáL 6 hnedá - TOM sobota 04.02.2017
Ružomberok Hrabovo - Vlkolínske lúky - Májekova chata /súťaže/ - lanovka Hrabovo Ružomberok
čas - 2 hod., km - 5, stúpanie 434 m, klesanie 36 m, náročnosť - ľahkáPešie túry:
P 1 Veľký Choč
Valaská Dubová - Poľana - Veľký Choč – Valaská Dubová /zrazový autobus z Ružomberka do Valaskej Dubovej a späť/
Čas - 6 hod., km - 9, prevýšenie - 934 m, náročnosť - strednáP 2 Tlstá hora
Nová Černová - Tlstá hora - Čutkovo - Koliba u dobrého pastiera - Ružomberok
čas - 5 hod., km - 9, prevýšenie - 783 m, náročnosť - strednáP 3 Sidorovo
Ružomberok - Kalvária - Vlkolínske lúky - Sidorovo - Vlkolínec - Vlkolínske lúky – Májekova chata - lanovka Hrabovo Ružomberok
Čas - 5 hod., km - 10, prevýšenie - 947 m, náročnosť - strednáP 4 Čebrať
Ružomberok - Čebrať - Ružomberok
/TOM/
čas - 4 hod., km - 7, prevýšenie - 537 m, náročnosť - ľahkáP 5 Vychádzka na Mních
Ružomberok - Mních - Martinček – Likavka - Ružomberok /TOM - prehliadka kostola/
čas - 3,5 hod., km - 6, prevýšenie - 233 m, náročnosť - ľahkáP 6 Brankovský vodopád
Podsuchá - Brankovský vodopád - Podsuchá
/TOM - spolu s L 1 zrazový autobus/
čas - 2 hod., km - 4, prevýšenie - 332 m, náročnosť - ľahkáOrganizačný výbor doporučuje všetkým účastníkom peších túr vziať si so sebou turistické palice a retiazkové mačky.

Sprievodné výstavy a programy zrazu:
Liptovské múzeum - stála výstava exponátov z regiónu Liptova
Galéria Ľudovíta Fullu - stála výstava národného umelca Ľ. Fullu
Andrej Hlinka - mauzóleum, rodný dom - expozícia o jeho živote
Vlkolínec - návšteva obce a roľníckeho domu - expozícia pôvodného bývania a ľudovej architektúry
Skautské múzeum - jedinečné a jediné skautské múzeum v strednej Európe, expozícia skautingu
Kino Kultúra - beseda so zaujímavým hosťom a premietanie
Synagóga - beseda s prírodovedcom a spisovateľom Miroslavom Sanigom

Čo sa oplatí vidieť a navštíviť v Ružomberku a okolí:
Múzeá - galérie:
Liptovské Múzeum - Námestie Š. N. Hýroša
Galéria Ľudovíta Fullu - ul. D. Makovického
Björnsonov dom - Skautské múzeum - Námestie slobody
Vlkolínec - UNESCO Ružomberok - Vlkolínec
Dom A. Hlinku Ružomberok - Černová

Kultúrne pamiatky:
Kostol sv. Ondreja v Ružomberku - Námestie A. Hlinku
Kostol Povýšenia svätého Kríža - Námestie A. Hlinku
Ružomberská Kalvária - klasicistickú kalváriu dokončenú v roku 1859 tvorí kostol Povýšenia svätého Kríža a 14 zastavení krížovej cesty s maľovanými obrazmi. Jediná na Liptove.
Piaristické gymnázium - Námestie A. Hlinku - solitérna stavba z roku 1888, súčasť komplexu Piaristického kolégia.
Mariánsky stĺp - pilier so sochou Immaculaty v Ružomberku je jediným monumentálnym exteriérovým sochárskym dielom z 18. a 19. storočia v regióne - Námestie A. Hlinku
Mauzóleum Andreja Hlinku - Námestie A. Hlinku
Radnica v Ružomberku - Námestie A. Hlinku
Kultúrny dom Andreja Hlinku - ul. A. Bernoláka
Evanjelický kostol v Ružomberku - ul. A. Bernoláka
Liptovské múzeum v Ružomberku - Námestie Š. N. Hýroša
Židovská synagóga v Ružomberku - ul. Panská - národná kultúrna pamiatka - novorománska synagóga predstavuje konvenčný typ židovskej sakrálnej architektúry druhej polovice 19. storočia.
Pomník Sloboda slovenského národa - Námestie Slobody - pomník bol postavený pri príležitosti 10. výročia konca prvej svetovej vojny a vzniku ČSR. Autorom sôch je Ladislav Majerský.
Kostol Panny Márie Ružencovej - ul. Černovských martýrov - Černová - kostol je symbolom národno - emancipačných snáh Slovákov a pamätným miestom tragických černovských udalostí z októbra 1907.
Pomník černovských martýrov ul. Černovských martýrov - Černová - národná kultúrna pamiatka
Gotický kostol Všetkých svätých Ludrová - Kút - národná kultúrna pamiatka
Hrad Likava - národná kultúrna pamiatka - Likavka
Roľnícky dom a drevená zvonica Ružomberok - Vlkolínec - národná kultúrna pamiatka - Roľnícky dom s dvorom a hospodárskymi budovami predstavuje pohľad na bývanie a hospodárenie ľudí v minulosti. Zvonica bola postavená v roku 1770 a predstavuje najstaršie stavby vo Vlkolínci.
Kostol Navštívenia Panny Márie - Ružomberok - Vkolínec - postavený v roku 1875 a patrí k ústredným stavbám Vlkolínca, hoci mladším a kamenným.

AKTUÁLNE OZNAMY TUSúvisiace prílohy:
Registracny formular Zimny zraz KST.pdfRegistracny formular Zimny zraz KST.pdf
PDF dokument, veľkosť 223 kB
Pridané dňa: 18. 10. 2016
Ubytovanie Zimny zraz KST.pdfUbytovanie Zimny zraz KST.pdf
PDF dokument, veľkosť 119 kB
Pridané dňa: 18. 10. 2016
2630ms