Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
    
Pia1
Sob2
Ned3
Pon4
Uto5
Str6
Štv7
Pia8
Sob9
Ned10
Pon11
Uto12
Str13
Štv14
Pia15
Sob16
Ned17
Pon18
Uto19
Str20
Štv21
Pia22
Sob23
Ned24
Pon25
Uto26
Str27
Štv28
Pia29
Sob30
Ned31

Akcie dnes

Oddelenie investícií

Pracovná náplň:

Oddelenie investícií zabezpečuje prípravu investičných akcií v zmysle stavebného zákona vyhláška 85/1976 Zb. v znení vyhlášky č. 155/1980 Zb. a vyhlášky č. 378/1992 Zb. v  znení neskorších predpisov, plní úlohy spojené s prípravou investičných akcií pre proces verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z.z. pre MsÚ Ružomberok, jeho jednotlivé oddelenia, Mestskú políciu, pre príspevkové a rozpočtové organizácie mesta, plní úlohy v zmysle smernice pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou - interný predpis č. 42, zabezpečuje vykonávanie kontrolnej činnosti technického dozoru v priebehu realizácie  stavby v zmysle vyhlášky č. 104/73 Zb. o základných podmienkach dodávky stavebných prác, odovzdáva zrealizované stavby správe majetku mesta.


Ing. Zuzana Jašková

poverená vedením oddelenia
Tel.: 044 / 431 44 27
E-mail: jaskova@ruzomberok.sk

Referát realizácie stavieb, stavebný dozor

Pracovná náplň:
  • vykonávanie kontrolnej činnosti technického dozoru v priebehu realizácie stavby v zmysle vyhlášky č. 104/73 Zb. o základných podmienkach dodávky stavebných prác
  • vykonávanie prípravy investičných akcií v zmysle stavebného zákona vyhláška 85/1976 Zb. v znení vyhlášky č. 155/1980 Zb. a vyhlášky č. 378/1992 Zb.
  • vykonávanie prípravy a realizáciu investičných akcií v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
  • odovzdanie zrealizovaných stavieb správe majetku mesta

Ing. Pavol Dobrodej
referent oddelenia
Tel.: 044 / 431 44 26
E-mail: dobrodej@ruzomberok.sk

Peter Gavenda
Stavebný dozor
Tel.: 044 / 431 44 26
Mobil:+421 908 942 933
E-mail: peter.gavenda@ruzomberok.sk

Referát prípravy investičnej výstavby

Pracovná náplň:
  • zabezpečuje prípravu investičných akcií vzmysle stavebného zákona vyhláška 85/1976 Zb. v znení vyhlášky č. 155/1980 Zb. a vyhlášky č. 378/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
  • plní úlohy spojené s verejným obstarávaním podľa zákona č. 25/2006 Z.z. a interného predpisu č. 42 pre MsÚ Ružomberok, jeho jednotlivé oddelenia, Mestskú políciu, pre príspevkové a rozpočtové organizácie mesta

Bc. Janka Antolová
Samostatný odborný referent
Tel.: 044 / 431 44 78
Mobil:0915 572 082
E-mail: janka.antolova@ruzomberok.sk
56ms