Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
   
Štv1
Štv2
Štv3
Štv4
Štv5
Štv6
Štv7
Štv8
Štv9
Štv10
Štv11
Štv12
Štv13
Štv14
Štv15
Štv16
Štv17
Štv18
Štv19
Štv20
Štv21
Štv22
Štv23
Štv24
Štv25
Štv26
Štv27
Štv28
Štv29
Štv30
Štv31

Akcie dnes

Oddelenie investícií

Pracovná náplň:

Oddelenie investícií zabezpečuje prípravu investičných akcií v zmysle stavebného zákona vyhláška 85/1976 Zb. v znení vyhlášky č. 155/1980 Zb. a vyhlášky č. 378/1992 Zb. v  znení neskorších predpisov, plní úlohy spojené s prípravou investičných akcií pre proces verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z.z. pre MsÚ Ružomberok, jeho jednotlivé oddelenia, Mestskú políciu, pre príspevkové a rozpočtové organizácie mesta, plní úlohy v zmysle smernice pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou - interný predpis č. 42, zabezpečuje vykonávanie kontrolnej činnosti technického dozoru v priebehu realizácie  stavby v zmysle vyhlášky č. 104/73 Zb. o základných podmienkach dodávky stavebných prác, odovzdáva zrealizované stavby správe majetku mesta.


Ing. Pavol Dobrodej

vedúci oddelenia
Tel.: 044 / 431 44 27
Mobil:+421 0905440780
E-mail: pavol.dobrodej@ruzomberok.sk

Referát realizácie stavieb, stavebný dozor

Pracovná náplň:
  • vykonávanie kontrolnej činnosti technického dozoru v priebehu realizácie stavby v zmysle vyhlášky č. 104/73 Zb. o základných podmienkach dodávky stavebných prác
  • vykonávanie prípravy investičných akcií v zmysle stavebného zákona vyhláška 85/1976 Zb. v znení vyhlášky č. 155/1980 Zb. a vyhlášky č. 378/1992 Zb.
  • vykonávanie prípravy a realizáciu investičných akcií v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
  • odovzdanie zrealizovaných stavieb správe majetku mesta

Štefan Peckovič
Stavebný dozor
Tel.: 044 / 431 44 26
Mobil:+421 918 684 435
E-mail: stefan.peckovic@ruzomberok.sk

Peter Gavenda
Stavebný dozor
Tel.: 044 / 431 44 26
Mobil:+421 908 942 933
E-mail: peter.gavenda@ruzomberok.sk

Referát prípravy investičnej výstavby

Pracovná náplň:
  • zabezpečuje prípravu investičných akcií vzmysle stavebného zákona vyhláška 85/1976 Zb. v znení vyhlášky č. 155/1980 Zb. a vyhlášky č. 378/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
  • plní úlohy spojené s verejným obstarávaním podľa zákona č. 25/2006 Z.z. a interného predpisu č. 42 pre MsÚ Ružomberok, jeho jednotlivé oddelenia, Mestskú políciu, pre príspevkové a rozpočtové organizácie mesta

Bc. Janka Antolová
Samostatný odborný referent
Tel.: 044 / 431 44 78
Mobil:0915 572 082
E-mail: janka.antolova@ruzomberok.sk
18ms