Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
  
Str1
Štv2
Pia3
Sob4
Ned5
Pon6
Uto7
Str8
Štv9
Pia10
Sob11
Ned12
Pon13
Uto14
Str15
Štv16
Pia17
Sob18
Ned19
Pon20
Uto21
Str22
Štv23
Pia24
Sob25
Ned26
Pon27
Uto28
Str29
Štv30
Pia31

Akcie dnes

Oddelenie investícií

Pracovná náplň:

Oddelenie investícií zabezpečuje prípravu investičných akcií v zmysle stavebného zákona vyhláška 85/1976 Zb. v znení vyhlášky č. 155/1980 Zb. a vyhlášky č. 378/1992 Zb. v  znení neskorších predpisov, plní úlohy spojené s prípravou investičných akcií pre proces verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z.z. pre MsÚ Ružomberok, jeho jednotlivé oddelenia, Mestskú políciu, pre príspevkové a rozpočtové organizácie mesta, plní úlohy v zmysle smernice pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou - interný predpis č. 42, zabezpečuje vykonávanie kontrolnej činnosti technického dozoru v priebehu realizácie  stavby v zmysle vyhlášky č. 104/73 Zb. o základných podmienkach dodávky stavebných prác, odovzdáva zrealizované stavby správe majetku mesta.


Ing. Zuzana Jašková

poverená vedením oddelenia
Tel.: 044 / 431 44 27
E-mail: jaskova@ruzomberok.sk

Peter Gavenda
Stavebný dozor
Tel.: 044 / 431 44 26
Mobil:+421 908 942 933
E-mail: peter.gavenda@ruzomberok.sk

Referát prípravy investičnej výstavby

Pracovná náplň:
  • zabezpečuje prípravu investičných akcií vzmysle stavebného zákona vyhláška 85/1976 Zb. v znení vyhlášky č. 155/1980 Zb. a vyhlášky č. 378/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
  • plní úlohy spojené s verejným obstarávaním podľa zákona č. 25/2006 Z.z. a interného predpisu č. 42 pre MsÚ Ružomberok, jeho jednotlivé oddelenia, Mestskú políciu, pre príspevkové a rozpočtové organizácie mesta

Bc. Janka Antolová
Samostatný odborný referent
Tel.: 044 / 431 44 78
Mobil:0915 572 082
E-mail: janka.antolova@ruzomberok.sk
33ms