Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
    
Pia1
Sob2
Ned3
Pon4
Uto5
Str6
Štv7
Pia8
Sob9
Ned10
Pon11
Uto12
Str13
Štv14
Pia15
Sob16
Ned17
Pon18
Uto19
Str20
Štv21
Pia22
Sob23
Ned24
Pon25
Uto26
Str27
Štv28
Pia29
Sob30
Ned31

Akcie dnes

Oddelenie technickej správy

Vedúci oddelenia

Ing. Juraj Hrnčiar
Tel.: 044/ 431 44 87
Mobil:0918 280 898
E-mail: hrnciar@ruzomberok.sk

Referát ochrany životného prostredia

Referent ochrany životného prostredia
RNDr. Michal Matis
Tel.: 044 / 431 44 51
Mobil:+421 915 572 074
E-mail: michal.matis@ruzomberok.sk

Pracovná náplň:
 • štátna správa ochrany ovzdušia
 • štátna správa odpadového hospodárstva
 • štátna správa ochrany prírody a krajiny


Referát technickej infraštruktúry

Referent technickej infraštruktúry
Ing. Pavel Mišík
Tel.: 044 / 431 44 52
Mobil:+421 915 572 073
E-mail: pavel.misik@ruzomberok.sk

Pracovná náplň:
 • cestný správny orgán
 • správny orgán v cestnej doprave
 • povoľovanie a kolaudovanie dopravných stavieb
 • štátna vodná správa
 • verejná správa vovovodov a kanalizácií


Referát komunálnych služieb

Referent komunálnych služieb
Ing. Ingrid Okálová
Tel.: 044/ 431 44 84
Mobil:0918 936 584
E-mail: okalova@ruzomberok.sk

Pracovná náplň:
 • verejná zeleň: údržba trávnatých plôch, stromoradí, kvetinových záhonov
 • správa námestí, parkov, detských ihrísk a fontán
 • zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu (malé smetné nádoby, 110 l, 1100 l, VKK)


Referent komunálnych služieb
Ivan Kamhal
Tel.: 044 / 431 44 44
Mobil:+421 908 942 935
E-mail: ivan.kamhal@ruzomberok.sk

Pracovná náplň:
 • čistenie, údržba a opravy miestnych komunikácií - leto
 • odpratávanie snehu, posyp miestnych komunikácií chemickým resp. iným materiálom - zima
 • prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia


Referent komunálnych služieb
Rudolf Jakab
Mobil:0905 700 621
E-mail: jakab@ruzomberok.sk

Pracovná náplň:
 • prevádzka, údržba a oprava oddychového parku a skateparku Kľačno, detských ihrísk na území mesta
 • plní úlohy podľa pokynov vedúceho oddelenia

42ms