Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
 
Uto1
Str2
Štv3
Pia4
Sob5
Ned6
Pon7
Uto8
Str9
Štv10
Pia11
Sob12
Ned13
Pon14
Uto15
Str16
Štv17
Pia18
Sob19
Ned20
Pon21
Uto22
Str23
Štv24
Pia25
Sob26
Ned27
Pon28
Uto29
Str30
Štv31

Akcie dnes

Oddelenie stavebnej správy

Ing. Zuzana Benčová

Vedúca oddelenia
Tel.: 044 / 431 44 95
Mobil:+421 915 944 028
E-mail: zuzana.bencova@ruzomberok.sk

Referát stavebnej správy pre mesto

Pracovná náplň:
 • vydávanie všetkých typov územných rozhodnutí
 • povoľovanie terénnych úprav, reklamných stavieb
 • povoľovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác
 • vydávanie stavebných povolení na novostavby a zmeny dokončených stavieb
 • povoľovanie zmien nedokončených stavieb                                              
  vydávanie kolaudačných rozhodnutí, rozhodnutí o predčasnom a dočasnom užívaní stavieb 
 • povoľovanie zmien v užívaní stavieb
 • povoľovanie odstraňovania stavieb
 • vydávanie dodatočných povolení na stavby
 • nariaďovanie odstránenia stavieb a ich zmien, reklamných stavieb, nariaďovanie údržby stavieb, nariaďovanie nevyhnutných úprav, nariaďovanie opatrení na pozemku
 • riešenie priestupkov a správnych deliktov a ukladanie sankcií
 • vydávanie záväzných stanovísk pre špeciálne stavebné úrady
 • vykonávanie štátneho stavebného dohľadu
 • vykonávanie ďalších činností podľa stavebného zákona
 • prijímanie žiadostí a ich posúdenie na úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre fyzické osoby

Ing. Zuzana Jašková č.d. 18
Zástupkyňa vedúcej oddelenia, vedúca referátu
Tel.: 044 / 431 44 54
Mobil:0917 135 005
E-mail: zuzana.jaskova@ruzomberok.sk

Ing. Barbora Kutajová č.d.19
Referent stavebnej správy
Tel.: 044 / 431 44 96
Mobil:0915 949 401
E-mail: barbora.kutajova@ruzomberok.sk

Ing. Vladimíra Magová č.d.20
Referent stavebnej správy
Tel.: 044/ 431 44 94
Mobil:0915 572 088
E-mail: vladimira.magova@ruzomberok.sk

Ing.Július Šramo č.d. 20
Referent stavebnej správy
Tel.: 044 / 431 44 22 kl. 1072
Mobil:+421 915 491 501
E-mail: julius.sramo@ruzomberok.sk

Referát stavebnej správy pre obce okresu Ružomberok

Pracovná náplň:
 • vydávanie všetkých typov územných rozhodnutí
 • povoľovanie terénnych úprav, reklamných stavieb
 • povoľovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác
 • vydávanie stavebných povolení na novostavby a zmeny dokončených stavieb
 • povoľovanie zmien nedokončených stavieb                             
  vydávanie kolaudačných rozhodnutí, rozhodnutí o predčasnom a dočasnom užívaní stavieb
 • povoľovanie zmien v užívaní stavieb
 • povoľovanie odstraňovania stavieb
 • vydávanie dodatočných povolení na stavby
 • nariaďovanie odstránenia stavieb a ich zmien, reklamných stavieb, nariaďovanie údržby stavieb, nariaďovanie nevyhnutných úprav, nariaďovanie opatrení na pozemku
 • riešenie priestupkov a správnych deliktov a ukladanie sankcií
 • vydávanie záväzných stanovísk pre špeciálne stavebné úrady
 • vykonávanie štátneho stavebného dohľadu
 • vykonávanie ďalších činností podľa stavebného zákona a podľa uzatvorených zmlúv
 • prijímanie žiadostí a ich posúdenie na úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre fyzické osoby

Janka Lačná č.d. 20
Referent stavebnej správy
Tel.: 044 / 431 44 94
Mobil:+421 915 944 027
E-mail: janka.lacna@ruzomberok.sk

Ing.Katarína Sviteková č.d. 18
Referent stavebnej správy
Tel.: 044/ 431 44 54
Mobil:0908 833 470
E-mail: katarina.svitekova@ruzomberok.sk
46ms