Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
    
Pia1
Sob2
Ned3
Pon4
Uto5
Str6
Štv7
Pia8
Sob9
Ned10
Pon11
Uto12
Str13
Štv14
Pia15
Sob16
Ned17
Pon18
Uto19
Str20
Štv21
Pia22
Sob23
Ned24
Pon25
Uto26
Str27
Štv28
Pia29
Sob30
Ned31

Akcie dnes

Oddelenie stavebnej správy

Ing. Zuzana Benčová

Vedúca oddelenia
Tel.: 044 / 431 44 95
Mobil:+421 915 944 028
E-mail: zuzana.bencova@ruzomberok.sk

Pracovná náplň:
 • vydávanie všetkých typov územných rozhodnutí
 • povoľovanie terénnych úprav, reklamných stavieb
 • povoľovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác
 • vydávanie stavebných povolení na novostavby a zmeny dokončených stavieb
 • povoľovanie zmien nedokončených stavieb                                               
  vydávanie kolaudačných rozhodnutí, rozhodnutí o predčasnom a dočasnom užívaní stavieb 
 • povoľovanie zmien v užívaní stavieb
 • povoľovanie odstraňovania stavieb
 • vydávanie dodatočných povolení na stavby
 • nariaďovanie odstránenia stavieb a ich zmien, reklamných stavieb, nariaďovanie údržby stavieb, nariaďovanie nevyhnutných úprav, nariaďovanie opatrení na pozemku
 • riešenie priestupkov a správnych deliktov a ukladanie sankcií
 • vydávanie záväzných stanovísk pre špeciálne stavebné úrady
 • vykonávanie štátneho stavebného dohľadu
 • vykonávanie ďalších činností podľa stavebného zákona
 • prijímanie žiadostí a ich posúdenie na úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre fyzické osoby

Ing. Barbora Kutajová
Referent stavebnej správy
Tel.: 044 / 431 44 96
Mobil:0915 949 401
E-mail: barbora.kutajova@ruzomberok.sk

Ing.Július Šramo
Referent stavebnej správy
Tel.: 044 / 431 44 22 kl. 1072
Mobil:+421 915 491 501
E-mail: julius.sramo@ruzomberok.sk

Ing. Vladimíra Magová
Referent stavebnej správy
Tel.: 044/ 431 44 94
Mobil:0915 572 088
E-mail: vladimira.magova@ruzomberok.sk

Referát stavebnej správy pre obce okresu Ružomberok

Pracovná náplň:
 • vydávanie všetkých typov územných rozhodnutí
 • povoľovanie terénnych úprav, reklamných stavieb
 • povoľovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác
 • vydávanie stavebných povolení na novostavby a zmeny dokončených stavieb
 • povoľovanie zmien nedokončených stavieb                             
  vydávanie kolaudačných rozhodnutí, rozhodnutí o predčasnom a dočasnom užívaní stavieb
 • povoľovanie zmien v užívaní stavieb
 • povoľovanie odstraňovania stavieb
 • vydávanie dodatočných povolení na stavby
 • nariaďovanie odstránenia stavieb a ich zmien, reklamných stavieb, nariaďovanie údržby stavieb, nariaďovanie nevyhnutných úprav, nariaďovanie opatrení na pozemku
 • riešenie priestupkov a správnych deliktov a ukladanie sankcií
 • vydávanie záväzných stanovísk pre špeciálne stavebné úrady
 • vykonávanie štátneho stavebného dohľadu
 • vykonávanie ďalších činností podľa stavebného zákona a podľa uzatvorených zmlúv
 • prijímanie žiadostí a ich posúdenie na úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre fyzické osoby

Janka Lačná
Referent stavebnej správy
Tel.: 044 / 431 44 94
Mobil:+421 915 944 027
E-mail: janka.lacna@ruzomberok.sk
40ms