Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
  
Str1
Štv2
Pia3
Sob4
Ned5
Pon6
Uto7
Str8
Štv9
Pia10
Sob11
Ned12
Pon13
Uto14
Str15
Štv16
Pia17
Sob18
Ned19
Pon20
Uto21
Str22
Štv23
Pia24
Sob25
Ned26
Pon27
Uto28
Str29
Štv30
Pia31

Akcie dnes

Oddelenie stavebnej správy

Ing. Zuzana Benčová

Vedúca oddelenia
Tel.: 044 / 431 44 95
Mobil:+421 915 944 028
E-mail: zuzana.bencova@ruzomberok.sk

Pracovná náplň:
 • vydávanie všetkých typov územných rozhodnutí
 • povoľovanie terénnych úprav, reklamných stavieb
 • povoľovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác
 • vydávanie stavebných povolení na novostavby a zmeny dokončených stavieb
 • povoľovanie zmien nedokončených stavieb                                               
  vydávanie kolaudačných rozhodnutí, rozhodnutí o predčasnom a dočasnom užívaní stavieb 
 • povoľovanie zmien v užívaní stavieb
 • povoľovanie odstraňovania stavieb
 • vydávanie dodatočných povolení na stavby
 • nariaďovanie odstránenia stavieb a ich zmien, reklamných stavieb, nariaďovanie údržby stavieb, nariaďovanie nevyhnutných úprav, nariaďovanie opatrení na pozemku
 • riešenie priestupkov a správnych deliktov a ukladanie sankcií
 • vydávanie záväzných stanovísk pre špeciálne stavebné úrady
 • vykonávanie štátneho stavebného dohľadu
 • vykonávanie ďalších činností podľa stavebného zákona
 • prijímanie žiadostí a ich posúdenie na úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre fyzické osoby

Ing. Barbora Kutajová
Referent stavebnej správy
Tel.: 044 / 431 44 96
Mobil:0915 949 401
E-mail: barbora.kutajova@ruzomberok.sk

Ing.Július Šramo
Referent stavebnej správy
Tel.: 044 / 431 44 22 kl. 1072
Mobil:+421 915 491 501
E-mail: julius.sramo@ruzomberok.sk

Ing. Vladimíra Magová
Referent stavebnej správy
Tel.: 044/ 431 44 94
Mobil:0915 572 088
E-mail: vladimira.magova@ruzomberok.sk

Referát stavebnej správy pre obce okresu Ružomberok

Pracovná náplň:
 • vydávanie všetkých typov územných rozhodnutí
 • povoľovanie terénnych úprav, reklamných stavieb
 • povoľovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác
 • vydávanie stavebných povolení na novostavby a zmeny dokončených stavieb
 • povoľovanie zmien nedokončených stavieb                             
  vydávanie kolaudačných rozhodnutí, rozhodnutí o predčasnom a dočasnom užívaní stavieb
 • povoľovanie zmien v užívaní stavieb
 • povoľovanie odstraňovania stavieb
 • vydávanie dodatočných povolení na stavby
 • nariaďovanie odstránenia stavieb a ich zmien, reklamných stavieb, nariaďovanie údržby stavieb, nariaďovanie nevyhnutných úprav, nariaďovanie opatrení na pozemku
 • riešenie priestupkov a správnych deliktov a ukladanie sankcií
 • vydávanie záväzných stanovísk pre špeciálne stavebné úrady
 • vykonávanie štátneho stavebného dohľadu
 • vykonávanie ďalších činností podľa stavebného zákona a podľa uzatvorených zmlúv
 • prijímanie žiadostí a ich posúdenie na úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre fyzické osoby

Janka Lačná
Referent stavebnej správy
Tel.: 044 / 431 44 94
Mobil:+421 915 944 027
E-mail: janka.lacna@ruzomberok.sk
42ms