Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
  
Str1
Štv2
Pia3
Sob4
Ned5
Pon6
Uto7
Str8
Štv9
Pia10
Sob11
Ned12
Pon13
Uto14
Str15
Štv16
Pia17
Sob18
Ned19
Pon20
Uto21
Str22
Štv23
Pia24
Sob25
Ned26
Pon27
Uto28
Str29
Štv30
Pia31

Akcie dnes

Oddelenie vnútornej správy

Ing. Peter Svrček

Vedúci oddelenia
Tel.: 044/431 44 58
Mobil:+421 907 809 201
E-mail: peter.svrcek@ruzomberok.sk

Ohlasovňa pobytu

Pracovná náplň:
 • vedie evidenciu pobytu občanov, podáva hlásenia na OR PZ a ŠÚ
 • vykonáva zmeny trvalého pobytu
 • vydáva potvrdenia o trvalom pobyte
 • evidencia REGOB

Bc. Eva Papúchová
Referent
Tel.: 044/431 44 12
E-mail: papuchova@ruzomberok.sk

Matričný úrad

Pracovná náplň:
 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva
 • vydáva výpisy z matričných kníh

Zuzana Lesáková
matrikárka
Tel.: 044/431 44 45
E-mail: zuzana.lesakova@ruzomberok.sk

Kvetoslava Stašová
matrikárka
Tel.: 044/431 44 45
E-mail: kvetoslava.stasova@ruzomberok.sk

Podateľňa

Pracovná náplň:
 • príjem pošty a podávanie informácií

Mária Zonzelová
referent
Tel.: 044/431 44 22
E-mail: maria.zonzelova@ruzomberok.sk

Referát obchodu a služieb

Pracovná náplň:
 • odsúhlasenie času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území mesta
 • súhlasné stanovisko k predaju nadprodukcie vlastných výpestkov na trhovisku
 • zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka
 • rozhodnutia - individuálne licencie - výherné prístroje a automaty

Mgr. Anna Dvorská
referent
Tel.: 044/431 44 19
E-mail: anna.dvorska@ruzomberok.sk

Evidencia nehnuteľností

Pracovná náplň:
 • vedie evidenciu súpisných a orientačných čísel stavieb
 • vydáva rozhodnutia o pridelení súpisných a orientačných čísel
 • spravuje agendu PO a BOZ
 • krízový manažment a civilná ochrana

Mgr. Tomáš Mojš
referent
Tel.: 044/431 44 16
E-mail: tomas.mojs@ruzomberok.sk

Registratúra a overovanie

Pracovná náplň:
 • osvedčovanie listín a podpisov
 • správa registratúry
 • vypracovávanie posudkov na občanov
 • digitalizácia a archivácia záznamov registratúrneho strediska

Anna Mrázová
referent
Tel.: 044/431 44 36
E-mail: anna.mrazova@ruzomberok.sk

Referát IT

Pracovná náplň:
 • správa výpočtovej techniky mestského úradu

Ing. Peter Macko
referent
Tel.: 044/431 44 42
E-mail: peter.macko@ruzomberok.sk

Ing. Martin Žabenský
referent
Tel.: 044/431 44 61
E-mail: martin.zabensky@ruzomberok.sk

Ing. Juraj Baláž
referent
Tel.: 044/431 44 63
E-mail: juraj.balaz@ruzomberok.sk

Prevádzka budovy

Pracovná náplň:
 • domovnícke a údržbárske práce
 • upratovanie priestorov mestského úradu
 • prevádzka motorových vozidiel mestského úradu

Mária Matulová

Pavel Kupčo

Margita Kupčová
57ms