Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
    
Pia1
Sob2
Ned3
Pon4
Uto5
Str6
Štv7
Pia8
Sob9
Ned10
Pon11
Uto12
Str13
Štv14
Pia15
Sob16
Ned17
Pon18
Uto19
Str20
Štv21
Pia22
Sob23
Ned24
Pon25
Uto26
Str27
Štv28
Pia29
Sob30
Ned31

Akcie dnes

Prednosta mestského úradu

Ing. Marián Šeršík

prednosta mestského úradu
Tel.: 044/431 44 24
Mobil:+ 421 915 720 502
E-mail: sersik@ruzomberok.sk

Petra Tomášková
Sekretariát prednostu
Tel.: 044/431 44 18
E-mail: tomaskova@ruzomberok.sk

Útvar riadenia ľudských zdrojov

Pracovná náplň:
  • vedie personálnu agendu zamestnancov Mesta Ružomberok
  • spracováva mzdovú agendu zamestnancov Mesta Ružomberok
  • spracováva potrebné štatistické výkazy

 


Ľubomíra Svrčeková
referent
Tel.: 044 / 431 44 15
E-mail: lubomira.svrcekova@ruzomberok.sk

Mgr. Jana Jankurová
referent
Tel.: 044 / 431 44 15
E-mail: jana.jankurova@ruzomberok.sk

Danka Trnovská
referent
Tel.: 044 / 431 44 65
E-mail: danka.trnovska@ruzomberok.sk

Referát verejného obstarávania a nákupu

Pracovná náplň:
  • vypracovávanie analýz a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní 
  • plní úlohy spojené s verejným obstarávaním podľa zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní, pre MsÚ Ružomberok, jeho jednotlivé oddelenia, Mestskú políciu
  • plní úlohy podľa Zásad postupu zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami platné pre Mesto Ružomberok
  • plní úlohu administrátora pre elektronické aukcie
  • vykonáva samostatnú odbornú prácu vo verejnom obstarávaní

Mgr. Mária Sleziaková
referent
Tel.: 044/431 44 17
E-mail: sleziakova@ruzomberok.sk
32ms