Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
   
Štv1
Štv2
Štv3
Štv4
Štv5
Štv6
Štv7
Štv8
Štv9
Štv10
Štv11
Štv12
Štv13
Štv14
Štv15
Štv16
Štv17
Štv18
Štv19
Štv20
Štv21
Štv22
Štv23
Štv24
Štv25
Štv26
Štv27
Štv28
Štv29
Štv30
Štv31

Akcie dnes

Liptovská Štiavnička

Obec Liptovská Štiavnička leží v juhozápadnej časti Liptovskej Kotliny, nad vtokom Štiavničianky do Váhu, vo výške okolo 505 m. Štiavnička vznikla na území Liptovskej Štiavnice. Dokazuje to zdrobnelinová podoba jej názvu, odvodeného od staršieho názvu Štiavnica. Vznikla z iniciatívy zemanov, vlastníkov Štiavnice. Vybudovali ju ich poddaní, resp. aj zemania. Vznik Štiavničky spadá do konca 14. a začiatku 15. stor. Najstaršia správa o L. Štiavničke je až z roku 1477. Vtedy už jestvovala a bývali v nej zemania. Okolo r. 1580 tu stáli dve kúrie, v roku 1600 štyri. Štiavnička bola vtedy zemianskou osadou.

Dnes Štiavnička so svojou ulicovou zástavbou a bezprostredným susedstvom pri Ružomberku prakticky tvorí jeho organický celok.

www.stiavnicka.sk /odkaz smeruje na inú webovú stránku/
Za sekciu zodpovedá: Jaroslav Maga
17ms