Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
 
Uto1
Str2
Štv3
Pia4
Sob5
Ned6
Pon7
Uto8
Str9
Štv10
Pia11
Sob12
Ned13
Pon14
Uto15
Str16
Štv17
Pia18
Sob19
Ned20
Pon21
Uto22
Str23
Štv24
Pia25
Sob26
Ned27
Pon28
Uto29
Str30
Štv31

Akcie dnes

Liptovské Sliače

Známa folklórna obec Sliače sa nachádza juhovýchodne od Ružomberka v nadmors- kej výške 540 m. Územie bolo osídlené v neolite. Dôkazom je výšinné sídlisko s kanelovanou keramikou. Ďalším dôkazom je hromadný nález bronzových mečov liptovského typu a žiarové pohrebisko z doby halštatskej. Dve osady Sliačov sú doložené v r.1251 (Nižný a Stredný Sliač). Vyšný Sliač vznikol v prvej štvrtine 16. stor. Zaujímavosťou je, že začiatkom 16. stor. si obec volila magistrát a pokladala sa za mesto, hoci mestské výsady nemala.

Pre obec je charakteristická potočná radová zástavba, ktorá vznikla splynutím troch dedín (Vyšného, Stredného a Nižného Sliača - obec niekedy niesla aj názov Tri Sliače pri Ružomberku). Zo začiatku 20. stor. pochádzajú rady zrubo- vých omazaných a obielených sýpok s voľne nasadenou strechou. Na štíte sú vetracie otvory a v priečelí vstupná bránka.

Z ďalších pamiatok tu nájdeme drevenú zvonicu zo začiatku 19. stor. a hlavne rímskokatolícky, pôvodne gotický kostol z r. 1326-1334. Klenba a opevnenie pochádza z r. 1570 a veža z osemdesiatych rokov 17. stor. Kostol bol zbarokizovaný v prvej polovici 18. stor. a rozšírený v r. 1830. Predĺžený bol v r. 1898 a znovuobnovený v rokoch 1956-1961. V kostole sú vzácne nástenné maľby zo 14. a 15. stor., ktoré sú odkryté a zreštaurované. V kostole nájdeme gotické architektonické bočné neskorogotické krídlové oltáre z r. 1500-1510 a na hlavnom oltári tabuľovú maľbu z r. 1517.Zo zaujímavostí treba spomenúť, že pri Vyšnom Sliači nájdeme teplé, slabo sírovodíkové kyselky a travertínové uloženiny. Najvzácnejším útvarom je Mofetový prameň - travertínová kopa s prameňom. V Sliačoch sa narodil maliar Jozef Hanula a pôsobil tu významný slovenský kňaz a politik Andrej Hlinka.

www.liptovskesliace.sk  /odkaz smeruje na inú webovú stránku/
Za sekciu zodpovedá: Jaroslav Maga
37ms