Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
    
Pia1
Sob2
Ned3
Pon4
Uto5
Str6
Štv7
Pia8
Sob9
Ned10
Pon11
Uto12
Str13
Štv14
Pia15
Sob16
Ned17
Pon18
Uto19
Str20
Štv21
Pia22
Sob23
Ned24
Pon25
Uto26
Str27
Štv28
Pia29
Sob30
Ned31

Akcie dnes

Liptovské Sliače

Známa folklórna obec Sliače sa nachádza juhovýchodne od Ružomberka v nadmors- kej výške 540 m. Územie bolo osídlené v neolite. Dôkazom je výšinné sídlisko s kanelovanou keramikou. Ďalším dôkazom je hromadný nález bronzových mečov liptovského typu a žiarové pohrebisko z doby halštatskej. Dve osady Sliačov sú doložené v r.1251 (Nižný a Stredný Sliač). Vyšný Sliač vznikol v prvej štvrtine 16. stor. Zaujímavosťou je, že začiatkom 16. stor. si obec volila magistrát a pokladala sa za mesto, hoci mestské výsady nemala.

Pre obec je charakteristická potočná radová zástavba, ktorá vznikla splynutím troch dedín (Vyšného, Stredného a Nižného Sliača - obec niekedy niesla aj názov Tri Sliače pri Ružomberku). Zo začiatku 20. stor. pochádzajú rady zrubo- vých omazaných a obielených sýpok s voľne nasadenou strechou. Na štíte sú vetracie otvory a v priečelí vstupná bránka.

Z ďalších pamiatok tu nájdeme drevenú zvonicu zo začiatku 19. stor. a hlavne rímskokatolícky, pôvodne gotický kostol z r. 1326-1334. Klenba a opevnenie pochádza z r. 1570 a veža z osemdesiatych rokov 17. stor. Kostol bol zbarokizovaný v prvej polovici 18. stor. a rozšírený v r. 1830. Predĺžený bol v r. 1898 a znovuobnovený v rokoch 1956-1961. V kostole sú vzácne nástenné maľby zo 14. a 15. stor., ktoré sú odkryté a zreštaurované. V kostole nájdeme gotické architektonické bočné neskorogotické krídlové oltáre z r. 1500-1510 a na hlavnom oltári tabuľovú maľbu z r. 1517.Zo zaujímavostí treba spomenúť, že pri Vyšnom Sliači nájdeme teplé, slabo sírovodíkové kyselky a travertínové uloženiny. Najvzácnejším útvarom je Mofetový prameň - travertínová kopa s prameňom. V Sliačoch sa narodil maliar Jozef Hanula a pôsobil tu významný slovenský kňaz a politik Andrej Hlinka.

www.liptovskesliace.sk  /odkaz smeruje na inú webovú stránku/
Za sekciu zodpovedá: Jaroslav Maga
38ms