Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

Lúčky

Obech Lúčky sa nachádza medzi južnými výbežkami Chočských vrchov, 15 km východne od Ružomberka, 600 m. n. m. Prvá písomná zmienka o tomto priestore pochádza z r. 1266, resp. o Lúčkach z r. 1287. Predpokladá sa, že obec vybudovali obyvatelia Liptovskej Teplej v 12. stor. alebo v prvej polovici 13. stor. Dokázané je však skoršie osídlenie na území Lúčok. Ide o sídlisko s kanelovanou keramikou z eneolitu a hromadný nález bronzových nádob z mladšej doby bronzovej.Dnes sú Lúčky známym kúpeľným centrom, v ktorom sa liečia ženské choroby. Obec je charakteristická hromadnou cestnou zástavbou s niektorými pamiatkami. Kultúrnou pamiatkou je archeologická lokalita hradisko Zápolie juhozápadne od kúpeľov. Z ďalšich pamiatok je tu rímskokatolícky klasicistický kostol z r. 1820-1824 s použitím veže staršieho kostola z r.1762. Výmaľba z r. 1907 pochádza od Jozefa Hanulu. Pozoruhodnou pamiatkou je aj kúpeľný dom z r. 1943-1948 od M. M. Harminca.

www.obeclucky.sk  /odkaz smeruje na inú webovú stránku/
Za sekciu zodpovedá: Jaroslav Maga
41ms