Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
   
Štv1
Pia2
Sob3
Ned4
Pon5
Uto6
Str7
Štv8
Pia9
Sob10
Ned11
Pon12
Uto13
Str14
Štv15
Pia16
Sob17
Ned18
Pon19
Uto20
Str21
Štv22
Pia23
Sob24
Ned25
Pon26
Uto27
Str28
Štv29
Pia30

Akcie dnes

IOMO

Dňom 15.1.2018 začal Mestský úrad v Ružomberku poskytovať novú službu pre občanov. Vrámci projektu IOMO (Integrované obslužné miesto občana) je možné na mestskom úrade získať výpis z obchodného registra, výpis z listu vlastníctva, výpis a odpis z registra trestov. Služba je poskytovaná občanom (nielen obyvateľom mesta) každodenne v čase od 8,00 do 11,00 hod. v klientskom centre, pracovisko č. 9. Jednotlivé úkony integrovaného obslužného miesta sú spoplatnené nasledovne:

Sadzobník poplatkov pre Integrované obslužné miesto (IOMO)

Výpis z obchodného registra na právne účely (OR)4,50 €

Druhé a ďalšie vyhotovenie Výpisu z OR na základe jednej žiadosti 4,50 €

Výpis z listu vlastníctva na právne účely (LV) 7,90 €

Druhé a ďalšie vyhotovenie Výpisu z LV na základe jednej žiadosti 3,90 €

Výpis z registra trestov na právne účely (RT) 3,90 €

Druhé a ďalšie vyhotovenie Výpisu z RT na základe jednej žiadosti 1,90 €

Odpis z registra trestov na právne účely (RT) 3,90 €

Druhé a ďalšie vyhotovenie Odpisu z RT na základe jednej žiadosti 1,90 €

Spracovanie zásielky0,30 €

Zaslanie výstupu doporučeným listom 1,35 €

Zaslanie výstupu doporučeným listom do vlastných rúk1,55 €

Upozornenie

Každý klient je povinný preukázať svoju totožnosť platným dokladom (občianskym preukazom alebo cestovným pasom). Zdôvodu centrálneho spracovávania žiadostí ovydanie horeuvedených dokladov je treba počítať surčitým časovým posunom od podania žiadosti po vydanie požadovaných dokladov.


 

Za sekciu zodpovedá: Jaroslav Maga
37ms