Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
  
Str1
Štv2
Pia3
Sob4
Ned5
Pon6
Uto7
Str8
Štv9
Pia10
Sob11
Ned12
Pon13
Uto14
Str15
Štv16
Pia17
Sob18
Ned19
Pon20
Uto21
Str22
Štv23
Pia24
Sob25
Ned26
Pon27
Uto28
Str29
Štv30
Pia31

Akcie dnes

IOMO

Dňom 15.1.2018 začal Mestský úrad v Ružomberku poskytovať novú službu pre občanov. Vrámci projektu IOMO (Integrované obslužné miesto občana) je možné na mestskom úrade získať výpis z obchodného registra, výpis z listu vlastníctva, výpis a odpis z registra trestov. Služba je poskytovaná občanom (nielen obyvateľom mesta) každodenne v čase od 8,00 do 11,00 hod. v klientskom centre, pracovisko č. 9. Jednotlivé úkony integrovaného obslužného miesta sú spoplatnené nasledovne:

Sadzobník poplatkov pre Integrované obslužné miesto (IOMO)

Výpis z obchodného registra na právne účely (OR)4,50 €

Druhé a ďalšie vyhotovenie Výpisu z OR na základe jednej žiadosti 4,50 €

Výpis z listu vlastníctva na právne účely (LV) 7,90 €

Druhé a ďalšie vyhotovenie Výpisu z LV na základe jednej žiadosti 3,90 €

Výpis z registra trestov na právne účely (RT) 3,90 €

Druhé a ďalšie vyhotovenie Výpisu z RT na základe jednej žiadosti 1,90 €

Odpis z registra trestov na právne účely (RT) 3,90 €

Druhé a ďalšie vyhotovenie Odpisu z RT na základe jednej žiadosti 1,90 €

Spracovanie zásielky0,30 €

Zaslanie výstupu doporučeným listom 1,35 €

Zaslanie výstupu doporučeným listom do vlastných rúk1,55 €

Upozornenie

Každý klient je povinný preukázať svoju totožnosť platným dokladom (občianskym preukazom alebo cestovným pasom). Zdôvodu centrálneho spracovávania žiadostí ovydanie horeuvedených dokladov je treba počítať surčitým časovým posunom od podania žiadosti po vydanie požadovaných dokladov.


 

Za sekciu zodpovedá: Jaroslav Maga
91ms