Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

IOMO

Dňom 15.1.2018 začal Mestský úrad v Ružomberku poskytovať novú službu pre občanov. Vrámci projektu IOMO (Integrované obslužné miesto občana) je možné na mestskom úrade získať výpis z obchodného registra, výpis z listu vlastníctva, výpis a odpis z registra trestov. Služba je poskytovaná občanom (nielen obyvateľom mesta) každodenne v čase od 8,00 do 11,00 hod. v klientskom centre, pracovisko č. 9. Jednotlivé úkony integrovaného obslužného miesta sú spoplatnené nasledovne:

Sadzobník poplatkov pre Integrované obslužné miesto (IOMO)

Výpis z obchodného registra na právne účely (OR)4,50 €

Druhé a ďalšie vyhotovenie Výpisu z OR na základe jednej žiadosti 4,50 €

Výpis z listu vlastníctva na právne účely (LV) 7,90 €

Druhé a ďalšie vyhotovenie Výpisu z LV na základe jednej žiadosti 3,90 €

Výpis z registra trestov na právne účely (RT) 3,90 €

Druhé a ďalšie vyhotovenie Výpisu z RT na základe jednej žiadosti 1,90 €

Odpis z registra trestov na právne účely (RT) 3,90 €

Druhé a ďalšie vyhotovenie Odpisu z RT na základe jednej žiadosti 1,90 €

Spracovanie zásielky0,30 €

Zaslanie výstupu doporučeným listom 1,35 €

Zaslanie výstupu doporučeným listom do vlastných rúk1,55 €

Upozornenie

Každý klient je povinný preukázať svoju totožnosť platným dokladom (občianskym preukazom alebo cestovným pasom). Zdôvodu centrálneho spracovávania žiadostí ovydanie horeuvedených dokladov je treba počítať surčitým časovým posunom od podania žiadosti po vydanie požadovaných dokladov.


 

Za sekciu zodpovedá: Jaroslav Maga
85ms