Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

Workshop UNESCO 31.5 - 1.6. 2012

Slovensko je azda najzaujímavejšou krajinou strednej Európy. Je to krajina hôr, lesov, polí, riek a lúk, ale aj starých miest, dediniek a usadlostí. Je to aj krajina s nedotknutou prírodou vo svojich pestrých formách. Dávno tu začali žiť ľudia, čo dotvárali tvár tejto krajiny. Stopy tejto činnosti nám tu zostali ako svedok veselých ale aj tajomných minulých čias. Len unás na Slovensku anikde inde. Tieto vzácne kultúrne a prírodné miesta boli vybrané do prestížneho Zoznamu svetového kultúrneho aprírodného dedičstva UNESCO ako miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva.

Na Slovensku boli zapísané prvé lokality do Zoznamu UNESCO vroku 1993. Boli to: Banská Štiavnica stechnickými pamiatkami okolia, Spišský hrad aokolie, Vlkolínec – pamiatka ľudovej architektúry.
Historické jadro mesta Bardejov bolo zapísané vo roku 2000. Drevené kostoly vslovenskej časti Karpatského oblúka – rímskokatolícky kostol sv.Františka z Assisi v Hervartove, rímskokatolícky kostol Všetkých svätých vTvrdošíne, evanjelický artikulárny kostol v Hronseku, evanjelický artikulárny kostol v Leštinách, gréckokatolícky chrám sv. Mikuláša v Bodružali, gréckokatolícky chrám sv. Michala Archanjela v Ladomirovej a gréckokatolícky chrám sv. Mikuláša Biskupa v Ruskej Bystrej boli zapísané vroku 2008. V roku 2009 bol doplnená lokalita Spiša v zozname o mesto Levoča.
Loality prírodného dedičstva boli do zoznamu zapísané Jaskyne Slovenského krasu a Aggteleckého krasu vroku 1995 srozšírením o Dobšinskú ľadovú jaskyňu a Stratenskú jaskyňu vroku 2000. Pralesy Havešová, Stužica a Rožok v Národnom parku Poloniny a Vihorlatský prales v pohorí Vihorlat boli zapísané do zoznamu vroku 2007.

Workshop lokalít UNESCO si dáva za cieľ zhodnotenie prínosov súvisiacich so zápisom jednotlivých subjektov do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a hľadanie spôsobov využitia tejto značky pre marketing regiónov a Slovenska.
Workshop bol prijatý pod záštitu ministra dopravy, výstavby aregionálneho rozvoja Jána Počiatka pretože cestovný ruch je jedným zrozhodujúcich faktorov pre rozvoj regiónov a hospodársky rast.
Jedinečnosť týchto lokalít môže výrazne pomôcť krozvoju turizmu na Slovensku ako alternatívnemu ekonomickému odvetviu vtejto neľahkej dobe. Pamiatky UNESCO predstavujú mimoriadne nevyužitý potenciál cestovného ruchu Slovenska a značka UNESCO môže byť využitá ako marketingový nástroj, ktorý prinesie do lokality príjmy pre ochranu, údržbu a rozvoj lokalít UNESCO a celej krajiny.


Workshop UNESCO 01.JPG Workshop UNESCO 02.JPG Workshop UNESCO 03.JPG Workshop UNESCO 04.JPG Workshop UNESCO 05.JPG Workshop UNESCO 06.JPG Workshop UNESCO 07.JPG Workshop UNESCO 08.JPG Workshop UNESCO 09.JPG Workshop UNESCO 10.JPG Workshop UNESCO 11.JPG Workshop UNESCO 12.JPG

110ms