Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

CHESSFEST 2019: MAJSTROVSTVÁ SR V RAPID ŠACHU DRUŽSTIEV STARŠÍCH ŽIAKOV

Šachový klub Ružomberok z poverenia Výkonného výboru Slovenského šachového zväzu usporiada Majstrovstvá Slovenskej republiky 2019 v Rapid šachu družstiev starších žiakov.

Kedy: Nedeľa 26. mája 2019
Miesto:
Športová hala Koniareň v Ružomberku

Časový plán:
08:30 – 09:30 prezentácia
09:40 – 09:50 slávnostné otvorenie
10:00 – 16:00 7 kôl turnaj družstiev
cca 16:00 vyhlásenie výsledkov

Riaditeľ turnaja: Marek Zelnický, MBA, tel.: +421 907 390 407, e-mail: marek@sachrbk.sk
Garant podujatia: MUDr. Igor Čombor, PhD. - primátor mesta Ružomberok
Záštita turnaja: Ing. Erika Jurinová – predsedkyňa Žilinského samosprávneho kraja
Garant za SŠZ: Ing. Zdenek Gregor, prezident SŠZ
Hlavný rozhodca: Mgr. Karol Pekár (IA)

Systém hry: Turnaj sa hrá švajčiarskym systémom na 7 kôl podľa pravidiel FIDE pre Rapid šach, tempo hry 2 x 15 minút + 5 sek. bonus/ťah. O poradí rozhoduje počet zápasových bodov (3, 1, 0), počet partiových bodov, Cut Buchholz bez výsledku 1 najslabšie umiestneného družstva.
Právo účasti: Registrovaní členovia SŠZ so zaplateným členským príspevkom na daný kalendárny rok najneskôr v deň začatia turnaja. Štvorčlenné družstvo musí byť zložené z hráčov narodených v roku 2003 a neskôr, s povinnou účasťou minimálne jedného dievčaťa. V každom družstve môže byť jeden náhradník. Na súpiske družstva môže byť uvedený jeden hráč registrovaný v matrike SŠZ v inom klube, ako je jeho družstvo, na základe písomného súhlasu materského klubu. V zmysle bodu 5.4 súťažného poriadku družstiev sa do tohto limitu hráčov CIS Premium členovia nezapočítavajú. Družstvo, ktoré nastúpi bez dievčaťa, prehráva na 4. šachovnici kontumačne. Poradie hráčov podľa súpisky musí byť dodržané v každom zápase. Rozdiel ratingov medzi hráčmi nesmie byť o 201 a viac v neprospech vyššie umiestneného hráča. Osobné koeficienty hráčov sa uvádzajú v poradí FIDE rapid, FIDE štandard, národný OK.
Cenový fond: Medaily, poháre, diplomy a vecné ceny pre prvé tri družstvá.
Prihlášky: Všetci účastníci musia byť prihlásení do 20.05.2019 pomocou registračného formulára na www.100.sachrbk.sk.
Dodatočné prihlášky budú riešené v kompetencii riaditeľa turnaja v rámci kapacitných možností organizátora.
Ubytovanie: Školský internát 10,00€ os/noc, rezervácia pomocou webu podujatia.
Stravovanie: V hracích priestoroch bude k dispozícii bufet a možnosť objednania menu, pre účastníkov pitný režim a drobné občerstvenie zdarma.
Vklad: 12,00€ za družstvo /občerstvenie, upomienkový predmet/
Číslo účtu: SK74 1100 0000 0080 1002 7633
Variabilný symbol: ID klubu prípadne informácia ku platbe

Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.

Aktuálny Kalendár kultúrnych a športových akcií v Ružomberku a okolí nájdete TU.Súvisiace prílohy:
Propozicie_ MSR_st._ziaci_družstvá_2019.pdfPropozicie_ MSR_st._ziaci_družstvá_2019.pdf
PDF dokument, veľkosť 130 kB
Pridané dňa: 16. 05. 2019
3ms