Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
      
Ned1
Pon2
Uto3
Str4
Štv5
Pia6
Sob7
Ned8
Pon9
Uto10
Str11
Štv12
Pia13
Sob14
Ned15
Pon16
Uto17
Str18
Štv19
Pia20
Sob21
Ned22
Pon23
Uto24
Str25
Štv26
Pia27
Sob28
Ned29
Pon30
Uto31

Akcie dnes

II. ROČNÍK VÝTVARNEJ SÚŤAŽE SPÁJAME SA PRE ROZVOJ DOLNÉHO LIPTOVA

Občianske združenie "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" vyhlásilo II. ročník výtvarnej súťaže pre deti materských a základných škôl na dolnom Liptove.

Uzávierka prijímania prác je 24.11.2017 a slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční v Synagóge v Ružomberku 11.12.2017 v spolupráci so SZUŠ Jánoš.

Z najlepších prác bude vytvorená výstava, ktorá bude návštevníkom dostupná od vyhodnotenia súťaže do 21.12.2017.

Podmienky súťaže:
1. Výtvarná súťaž je určená žiakom materských a základných škôl, žiakom osemročných gymnázií a žiakom základných umeleckých škôl v regióne dolného Liptova (okres Ružomberok) vo veku od 4 do 16 rokov. Hlavným cieľom výtvarnej súťaže je zvýšiť záujem žiakov o prostredie, z ktorého pochádzajú, kde vyrastajú.

2. Autor môže do súťaže poslať najviac 2 výtvarné práce, na ktoré zvolí ľubovoľnú techniku.

3. Témy súťaže: V roku 2017 organizujeme v poradí druhý ročník regionálnej výtvarnej súťaže, pričom sa zmenila jedna podstatná vec, a síce jej téma. Oproti minulému roku si žiaci môžu vybrať jednu z troch určených tém, a to:
1. Prírodné krásy dolného Liptova
2. Dolný Liptov v budúcnosti
3. Zvyky a tradície

4. Autor výtvarnej práce zasiela svoju výtvarnú prácu spolu s priloženým vyplneným formulárom prihlášky poštou na adresu:
OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov", Mostová 17, 034 01 Ružomberok.

5. Ceny sa budú odovzdávať v štyroch kategóriách:
Kategória I: žiaci materských škôl
Kategória II: žiaci prvého stupňa ZŠ
Kategória III: žiaci druhého stupňa ZŠ
Kategória IV: žiaci základných umeleckých škôl
Celkový víťaz súťaže

6. Zaslaním prác do súťaže dáva autor súhlas na ich publikovanie na webových stránkach organizátorov, ako aj s vystavením vybraných prác.

7. Prihlásením do súťaže udeľuje autor bezodplatne nevýhradnú licenciu podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov na všetky druhy použitia literárneho diela, a to bez časového, vecného a teritoriálneho obmedzenia.

8. Po skončení súťaže môžu byť výtvarné práce žiakom vrátené. (od januára 2018)

Priebeh súťaže a spôsob hodnotenia:
Súťaž je jednokolová. Jej uzávierka je 24. novembra 2017. Vyhodnotenie súťaže za účasti ocenených autorov, odbornej poroty a organizátorov sa uskutoční 11. decembra 2017. Hodnotiaca komisia vyberie diela, ktoré postúpia do užšieho výberu – a teda na hodnotenie. Z týchto diel komisia vyberie víťazov v jednotlivých kategóriách. Hodnotiaca komisia ocení v každej kategórií tri výtvarné diela a určí celkového víťaza súťaže. Ocenenie sa skladá z diplomu a vecnej ceny, ktorá bude zabezpečená prostredníctvom partnerov súťaže. Vecné ceny a diplomy budú víťazom výtvarnej súťaže odovzdané na slávnostnom vyhlásení výsledkov výtvarnej súťaže.

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" združuje členské územie obcí takmer celého dolného Liptova, okres Ružomberok. V členskej základni OZ nájdete rôzne súkromné a občianske subjekty pochádzajúce z tohto územia. Motto OZ: „Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova" vystihuje hlavnú ideu, vďaka ktorej toto združenie vzniklo. Miestne akčné skupiny sa zakladajú dlhé roky nielen na celom Slovensku, ale v celej Európe a ich hlavnou myšlienkou je spájať ľudí a komunity, ktoré chcú na danom území niečo zmeniť, vylepšiť a pod. Ak máte záujem získa o občianskom združení viac informácií, nájdete ich na našej www stránke: www.masdolnyliptov.sk alebo nám môžete napísať e-mail na: masdolnyliptov@gmail.com

Info: Mgr. Iveta Kloptová 0948 377 022, e-mail: masdolnyliptov@gmail.com
Súvisiace prílohy:
Prihláška.docxPrihláška.docx
PDF dokument, veľkosť 12 kB
Pridané dňa: 12. 10. 2017
Prihláška.docPrihláška.doc
DOC dokument, veľkosť 25 kB
Pridané dňa: 12. 10. 2017
Prihláška.pdfPrihláška.pdf
PDF dokument, veľkosť 182 kB
Pridané dňa: 12. 10. 2017
1590ms