Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA RÁDIOM RIADENÝCH PLACHETNÍC TRIEDY NSS V HRABOVE

Klub lodných modelárov Likavka, Klub modelárov Ružomberok a Centrum voľného času Elán Ružomberok vás pozývajú na Otvorené Majstrovstvá Slovenska rádiom riadených modelov plachetníc triedy NSS s medzinárodnou účasťou.

Miesto: Hrabovo

Program:
Štvrtok 23.05.2019
Príchod súťažiacich, voľné rozplavby, stavba trate

Piatok 24.05.2019
07:00 - 09:00 Prezentácia
09:30 Privítanie súťažiacich a rozprava
10:00 Štart prvej rozplavby
12:00 Obedňajšia prestávka
13:00 Štart ďalších rozplavieb
16:30 Štart do poslednej rozplavby dňa
18:00 Posedenie pri táboráku

Sobota 25.05.2019
10:00 Štart prvej rozplavby
12:00 Obedňajšia prestávka
13:00 Štart do ďalších rozplavieb
16:30 Ukončenie rozplavieb a voľný program s ukážkami rôznych modelov lodí, áut, lietadiel, ktoré si prinesú a predvedú aj diváci

Nedeľa 26.05.2019
09:00 Štart prvej rozplavby
12:00 Obedňajšia prestávka
13:00 Štart do ďalších rozplavieb
15:00 Ukončenie rozplavieb
15:30 Vyhlásenie víťazov podľa jednotlivých kategórií NSS

Kategórie:
NSS modely postavené zo stavebníc alebo lode spustené na vodu po roku 1950
NSS H A modely historických plachetníc s trojuholníkovými plachtami
NSS H B modely historických plachetníc so štvoruholníkovými plachtami
NSS H C modely historických plachetníc s priečnymi rahnovými plachtami

Do prihlášky na súťaž je potrebné uviesť meno a priezvisko súťažiaceho, názov klubu, meno modelu, kategóriu, celkový počet osôb pre potreby zabezpečenia obedov a pohostenia. Prihlášku prosíme zaslať najneskôr do 20.05.2019.

Pravidlá suťaže: Súťaží sa podľa pravidiel NAVIGA.
Pravidlá hodnotenia: Spoločný štart všetkých kategórií. Podľa počtu prihlásených sa bude súťažiť v kategóriách NSS. Jedna rozplavba na 5 okruhov (podľa poveternostných pomerov sa počet okruhov upraví po odplávaní prvého kola). Po preplávaní cieľom prvej lode v rozplavbe, ukončia rozplavbu všetky lode, tie ktoré neabsolvovali plný počet okruhov, bude im k dosiahnutému času v rozplavbe pripočítaný priemerný čas na jeden okruh, násobený počtom neabsolvovaných okruhov v rozplavbe.
Štartovné: Neplatí sa.
Zodpovednosť za škody: Každý súťažiaci ako aj doprovodné osoby sa zúčastňujú súťaže na vlastnú zodpovednosť. Musia sa riadiť pravidlami súťaže v zmysle propozícií. Usporiadateľ neručí za prípadné škody na majetku a zdraví osôb. Zároveň žiadame všetkých súťažiacich o korektné správanie sa k súperom.
Použitie frekvencie vysielačov: V zmysle rádioamatérskych predpisov pre použitie frekvencií pre bezdrôtové ovládanie modelov na diaľku je možné použiť len povolené vysielače schváleného typu v pásmach 27 MHz, 40 MHz a 2,4 GHz. Pred súťažou je potrebné podľa potreby upraviť kryštály tak, aby sa súťažiaci navzájom nerušili.

V prípade nepriaznivého počasia si usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu programu súťaže.

Sprievodné akcie: Ukážky lodných modelov rôznych kategórií plávajúcich aj stacionárnych, predvádzanie automobilových rc modelov, leteckých modelov.

Info: K. Kossuth 0905 531 739

Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.

Aktuálny Kalendár kultúrnych a športových akcií v Ružomberku a okolí nájdete TU.

101ms