Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

NA ELÁN SHOW SA URČITE OPLATILO PRÍSŤ

Ružomberské Centrum voľného času (CVČ) Elán uviedlo v piatok 9. júna vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu A. Hlinku tradičné podujatie s názvom Elán show. Program bol venovaný výlučne jednej oblasti výchovno - vzdelávacieho procesu tohto školského zariadenia -  pravidelnej záujmovej činnosti, ktorá sa realizuje v krúžkoch.

Asi poldruhahodinový film mal od začiatku až do konca náboj a spád. Kombinácia živých vystúpení na javisku a videozáznamov na plátne sa opäť raz osvedčila ako ideálny variant. Menej zainteresovaný divák musel byť prekvapený, aký široký krúžkový záber CVČ Elán má, a pritom, logicky, v rámci priestoru a času sa do scenára nemohlo dostať ani zďaleka všetko. Hojne zaplnená sála videla naživo v akcii tanečné súbory, vystúpenia malých spevákov, karatistov, detí z dramatického krúžku a tiež cvičencov aerobiku.  

Nemenej rozsiahly záber má CVČ Elán aj v nepravidelnej záujmovej činnosti. Tu dominujú predmetové olympiády a školské športové postupové súťaže. V minulom školskom roku pedagogické pracovníčky pripravili spolu 296 podujatí, celkový počet účastníkov na nich predstavoval úctyhodné číslo 22 084.

Treťou nosnou oblasťou práce zariadenia je organizovanie táborov počas letných prázdnin. Na toto leto sú pripravené štyri, všetky s charakterom „denné".  

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA TU  
                                           

Pavol Svrček

308ms