Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

TLAČOVÁ SPRÁVA KU: VIAC FULLU V MESTE AJ V PRIESTOROCH UNIVERZITNEJ KNIŽNICE KATOLÍCKEJ UNIVERZITY

Projekt Viac Fullu v meste realizovala Spoločnosť Kolomana Sokola v spolupráci so Slovenskou národnou galériou  a Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave. Jedným z výstupov projektu je aj dielo Fragmenty z Fullu od autorky Martiny Budziňákovej, ktoré máte možnosť vidieť v komunikačných priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Projekt Viac Fullu prezentuje inšpiračný potenciál tvorby Ľudovíta Fullu pre súčasnosť súvisiaci predovšetkým s umením, dizajnom, vizuálnou kultúrou a vizuálnou komunikáciou.

„V kontexte celkového zámeru projektu ako prvá prišla na rad idea pracovať s Fullovým odkazom v rámci mesta, ku ktorému sa viaže najvýraznejšie. Úvodný ročník pracuje s myšlienkou sprítomniť tohto umelca v Ružomberku, v meste, v ktorom sa narodil, žil, je pochovaný a kde má aj svoju galériu" uviedla autorka projektu a koncepcie výstavy PhDr. Zuzana Gažíková.

K spolupráci boli prizvaní študenti Ateliéru 303 Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave. Jedenásť z nich sa zúčastnilo krátkej rezidencie v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Následne v školskom ateliéri študenti pod vedením Doc. Mgr art. Marcela Benčíka, ArtD a Doc. Pavla Chomu, akad. mal. pracovali na téme: expanzia diela a fenoménu Ľudovíta Fullu do mesta Ružomberok.

Ako uviedla autorka projektu: „Študenti boli vyzvaní k riešeniam, ktoré by mohli byť pomerne jednoducho a bez extrémnych nákladov aplikovateľné, napr. reálne realizovateľné návrhy dizajnu drobnej architektúry, informačného systému mesta, vizuálnej komunikácie mestského úradu, mestských symbolov, loga a propagácie mesta a pod."

Výsledné diela tak pretvárajú architektúru mesta, vybrané objekty, exteriéry alebo interiéry verejných inštitúcií, pešej zóny, námestia, a pod. V inšpiráciách študenti čerpali nielen z maliarskej a grafickej tvorby Fullu, ale aj z jeho textov. Výsledky vo forme návrhov boli prezentované na výstave pod rovnakým názvom „Viac Fullu v meste" v Galérii Ľudovíta Fullu a taktiež sú zhrnuté aj v katalógu k výstave.

Autorka projektu, koncepcia výstavy a katalógu: PhDr. Zuzana Gažíková
Odborná spolupráca: Doc. Mgr. art. Marel Benčík, ArtD.,  Doc. Pavel Choma, akad. mal.
 
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


494ms