Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
   
Štv1
Pia2
Sob3
Ned4
Pon5
Uto6
Str7
Štv8
Pia9
Sob10
Ned11
Pon12
Uto13
Str14
Štv15
Pia16
Sob17
Ned18
Pon19
Uto20
Str21
Štv22
Pia23
Sob24
Ned25
Pon26
Uto27
Str28

Akcie dnes

VI. ROČNÍK LITERÁRNEJ A VÝTVARNEJ SÚŤAŽE RUŽOMBERSKÁ TROJRUŽA

Mesto Ružomberok v spolupráci s Mestskou knižnicou Ružomberok, Literárnym klubom ružomberských spisovateľov a Spolkom slovenských spisovateľov vyhlasuje VI. ročník literárnej a výtvarnej súťaže Ružomberská Trojruža.

Súťaž literárnej tvorby pre mladých autorov, členov literárnych klubov a krúžkov. Cieľom súťaže je podpora a prezentácia amatérskej literárnej tvorby cestou tvorivého dialógu, umožnenie vzájomnej komunikácie medzi autormi a usporiadateľmi. Chceme upriamiť pozornosť na súčasné prostredie, motivovať - najmä mladú generáciu - k jej ďalšiemu záujmu o kultúrno - literárnu tvorbu, zachytiť reakcie okolia na terajšie spoločenské dianie a na možnosti riešenia negatívnych javov v spoločnosti.

Kategórie:
PRÓZA
1. II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií), starší žiaci ZUŠ
2. stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ
3. začínajúci autori nad 18 rokov, ktorým dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia

POÉZIA
1. II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií), starší žiaci ZUŠ
2. stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ
3. začínajúci autori nad 18 rokov, ktorým dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia

ILUSTRÁCIA
1. II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií), starší žiaci ZUŠ
2. stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ
3. začínajúci autori nad 18 rokov, ktorým dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia

Rozsah prác:
Najväčší možný počet príspevkov od jedného autora: 2
Próza max. 3 normostrany strany A4 (font Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1.5, formát txt, resp. doc..
Poézia max. 60 veršov.

Podmienky:
Do súťaže prosíme zasielajte len doposiaľ nepublikované práce. Literárna forma prozaického ani poetického textu nie je žánrovo ohraničená. U výtvarných prác je forma voľná. Súčasťou súťažnej práce je prihláška, do ktorej uveďte názov práce, meno a priezvisko autora, vek,
e-mailový kontakt na autora, príp. pedagóga. Pre porotu je súťaž anonymná. Vyhlasovatelia súťaže udelia diplomy a čestné uznania, spojené s knižnými cenami. Porota si vyhradzuje právo niektoré miesto neudeliť. Najúspešnejšie súťažné práce budú zverejnené ako samostatná súčasť periodika Literárneho klubu ružomberských spisovateľov Rozhľady po kultúre a umení. Súťažiaci zaslaním svojich súťažných prác súhlasia s ich publikovaním. Zaslané príspevky autorom nevraciame.

Odborná porota:
Bude pozostávať z 6 členov, jej úlohou bude hodnotiť formu a spôsob prevedenia diela, dodržanie čistoty štýlu, aktuálnosť témy.

Harmonogram súťaže:
Vyhlásenie súťaže: 31.01.2018
Uzávierka a odovzdanie prác: 30.04.2018
Slávnostné vyhodnotenie a tvorivá dielňa: jún 2018, kongresová sála Hotela Kultúra v Ružomberku.

Súčasťou vyhodnotenia bude podujatie venované ukážkam najúspešnejších literárnych a ilustračných prác. Na slávnostné vyhodnotenie prác nadviaže tvorivá literárna dielňa, ktorej účelom bude nadviazanie kontaktov s jednotlivými účastníkmi súťaže, otvorená komunikácia s členmi poroty
a vzájomné rozbory jednotlivých prác. Účasť na tvorivej dielni bude dobrovoľná, podmienená len účasťou v súťaži, nebude teda určená len víťazom súťaže. Súťažiacim, resp. ich pedagógom bude vopred zaslaná e-mailová pozvánka. Najúspešnejšie práce budú zverejnené ako samostatná príloha periodika Rozhľady po kultúre a umení na jeseň 2018.

Práce spolu s vyplnenou prihláškou posielajte na adresu: Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, 034 01 Ružomberok, resp. riaditel@kniznicark.sk.Súvisiace prílohy:
TROJRUZA 2018 propozície.pdfTROJRUZA 2018 propozície.pdf
PDF dokument, veľkosť 111 kB
Pridané dňa: 12. 02. 2018
Trojruza 2018 prihlaska do sutaze - ...Trojruza 2018 prihlaska do sutaze - tlacivo.doc
DOC dokument, veľkosť 26 kB
Pridané dňa: 12. 02. 2018
Trojruza 2018 prihlaska do sutaze - ...Trojruza 2018 prihlaska do sutaze - tlacivo.docx
PDF dokument, veľkosť 13 kB
Pridané dňa: 12. 02. 2018
Trojruza 2018 prihlaska do sutaze - ...Trojruza 2018 prihlaska do sutaze - tlacivo.pdf
PDF dokument, veľkosť 73 kB
Pridané dňa: 12. 02. 2018
5524ms