Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

VII. MEMORIÁL J. ONDEČKU V ŠPORTOVEJ GYMNASTIKE DETÍ

TJ Sokol Ružomberok a Centrum voľného času Elán v Ružomberku organizujú v pondelok 27. februára 2017 Memoriál J. Ondečku v športovej gymnastike žiakov materských a základných škôl.

Miesto: telocvičňa Sokolovňa v Ružomberku

Program:

08:00 – 08:30 prezentácia
08:30 – 08:50 porada rozhodcov a vedúcich družstev
08:50 – 09:00 slávnostné otvorenie
09:00 – 10:30 začiatok pretekov
13:30 predpokladaný záver a vyhodnotenie

Štartovné: účastnícky poplatok 2,00€ na cvičenca uhradí vedúci výpravy pri prezentácii

Prihlášky: súpisku pretekárov zaslať do 20.02.2017 na e-mailovú adresu sokolrbk@gmail.com
Prihlášky po termíne nebudú akceptované.
Podľa súpisky budú vopred pripravené bodovacie karty a prípadné zmeny budú aktualizované počas prezentácie.

Kategórie:
A - žiaci 1. – 3. ročníka ZŠ (01.01.2008 - 31.12.2010)
B - žiaci 4. – 6. ročníka ZŠ (01.01.2005 – 31.12.2007)
C - žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ (01.01.2002 – 31.12.2004)
D – deti materských škôl (vrátane detí s odloženou školskou dochádzkou)

Disciplíny:
A – kategória: akrobacia, preskok, hrazda, lavička, člnkový beh
B + C – kategória: akrobacia, preskok, hrazda, lavička, šplh na tyči
D – kategória: akrobacia, lavička, člnkový beh

Hodnotenie: výkony všetkých súťažiacich v každej disciplíne a kategórii (okrem šplhu a behu) sú hodnotené priemernou známkou dvoch rozhodcov

Podmienka účasti: riadne vypísaná súpiska pretekárov obsahujúca: meno a priezvisko, dátum narodenia, zodpovedného pedagóga a jeho pomocníkov, potvrdená riaditeľstvom školy – odovzdať pri prezentácii
Cestovné: na náklady vysielajúcej školy
Poistenie:
- účastníci štartujú na vlastné poistenie, musia mať so sebou kartičku poistenia
- za zdravotný stav a športovú spôsobilosť účastníkov zodpovedá vysielajúce riaditeľstvo školy
- za bezpečnost a dodržiavanie všetkých organizačných a bezpečnostných pokynov organizátora zodpovedá školou poverený pedagóg

Riaditeľ pretekov: Mgr. Szunyogová Eliška
Hlavný rozhodca: Mgr. Ondečková Veronika
Tajomnník pretekov: Maceková Iveta
Organizační pracovníci: Mgr. Tesarovičová Michaela, Ing. Juhásová Tatiana, Rázga Martin, Šida Stanislav
Rozhodcovia: Mgr. Szunyogová Eliška, Pagáčová Ivana, Mgr. Račevová Daniela, Malbekemová Daniela, Luptáková Miroslava, Bradiak Roman, Lobová Miroslava, Mgr. Svrčanová Katarína

Upozorňujeme účastníkov, aby sa teplejšie obliekli vzhľadom na vykurovací systém v hale.

Aktuálny Kalendár kultúrnych a športových akcií v Ružomberku a okolí nájdete TU.Súvisiace prílohy:
Memorial J. Ondecku propozicie.pdfMemorial J. Ondecku propozicie.pdf
PDF dokument, veľkosť 295 kB
Pridané dňa: 15. 02. 2017
240ms