Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
Pon1
Uto2
Str3
Štv4
Pia5
Sob6
Ned7
Pon8
Uto9
Str10
Štv11
Pia12
Sob13
Ned14
Pon15
Uto16
Str17
Štv18
Pia19
Sob20
Ned21
Pon22
Uto23
Str24
Štv25
Pia26
Sob27
Ned28
Pon29
Uto30

Akcie dnes

VII. ROČNÍK LITERÁRNEJ A VÝTVARNEJ SÚŤAŽE RUŽOMBERSKÁ TROJRUŽA

Mesto Ružomberok, v spolupráci s Mestskou knižnicou Ružomberok, Literárnym klubom ružomberských spisovateľov a Spolkom slovenských spisovateľov vyhlasuje VII. ročník literárnej a výtvarnej súťaže Ružomberská Trojruža.

Súťaž literárnej tvorby pre mladých autorov, členov literárnych klubov a krúžkov. Cieľom súťaže je podpora a prezentácia amatérskej literárnej tvorby cestou tvorivého dialógu, umožnenie vzájomnej komunikácie medzi autormi a usporiadateľmi. Chceme upriamiť pozornosť na súčasné prostredie, motivovať - najmä mladú generáciu - k jej ďalšiemu záujmu o kultúrno - literárnu tvorbu, zachytiť reakcie okolia na terajšie spoločenské dianie a na možnosti riešenia negatívnych javov v spoločnosti.

Kategórie:

PRÓZA
1. II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií), starší žiaci ZUŠ
2. stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ
3. začínajúci autori nad 18 rokov, ktorým dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia

POÉZIA
1. II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií), starší žiaci ZUŠ
2. stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ
3. začínajúci autori nad 18 rokov, ktorým dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia

ILUSTRÁCIA
1. II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií), starší žiaci ZUŠ
2. stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ
3. začínajúci autori nad 18 rokov, ktorým dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia

Rozsah prác:

Najväčší možný počet príspevkov od jedného autora: 2
Próza max. 3 normostrany strany A4 (font Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1.5, formát txt, resp. doc.
Poézia max. 60 veršov.

Podmienky:
Do súťaže prosíme zasielajte len doposiaľ nepublikované práce. Literárna forma prozaického ani poetického textu nie je žánrovo ohraničená. U výtvarných prác je forma voľná. Súčasťou súťažnej práce je prihláška, do ktorej uveďte názov práce, meno a priezvisko autora, vek, e-mailový kontakt na autora, príp. pedagóga. Pre porotu je súťaž anonymná. Vyhlasovatelia súťaže udelia diplomy a čestné uznania, spojené s knižnými cenami. Porota si vyhradzuje právo niektoré miesto neudeliť. Najúspešnejšie súťažné práce budú zverejnené ako samostatná súčasť periodika Literárneho klubu ružomberských spisovateľov Rozhľady po kultúre a umení. Súťažiaci zaslaním svojich súťažných prác súhlasia s ich publikovaním. Zaslané príspevky autorom nevraciame.

Odborná porota:
Literárna časť:
PhDr. Peter Mišák - básnik, redaktor, publicista, predseda poroty
Ing. Milan Igor Chovan - pedagóg, spisovateľ, vedúci literárneho klubu Mladé Slovo
Ing. Radislav Kendera, PhD. - básnik, publicista

Harmonogram súťaže:
Vyhlásenie súťaže: 10.03.2019
Uzávierka a odovzdanie prác: 30.04. 2019
Slávnostné vyhodnotenie a tvorivá dielňa: koniec mája 2019, kongresová sála Hotela Kultúra v Ružomberku. Súťažiacim, resp. ich pedagógom bude vopred zaslaná e-mailová pozvánka.

Práce spolu s vyplnenou prihláškou posielajte na adresu: Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, 034 01 Ružomberok, resp. riaditel@kniznicark.sk.
Súvisiace prílohy:
TROJRUZA 2019 propozicie.pdfTROJRUZA 2019 propozicie.pdf
PDF dokument, veľkosť 244 kB
Pridané dňa: 29. 03. 2019
Prihlaska_do_sutaze.docPrihlaska_do_sutaze.doc
DOC dokument, veľkosť 32 kB
Pridané dňa: 29. 03. 2019
Prihlaska_do_sutaze.docxPrihlaska_do_sutaze.docx
PDF dokument, veľkosť 16 kB
Pridané dňa: 29. 03. 2019
Prihlaska_do_sutaze.pdfPrihlaska_do_sutaze.pdf
PDF dokument, veľkosť 367 kB
Pridané dňa: 29. 03. 2019
Prihlaska_do_sutaze.odtPrihlaska_do_sutaze.odt
PDF dokument, veľkosť 21 kB
Pridané dňa: 29. 03. 2019
38ms