Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

VYHODNOTENIE SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY VÝTVARNÝCH PRÁC DETÍ A MLÁDEŽE LIPTOV 2019

Súkromná základná umelecká škola Jánoš v Ružomberku zorganizovala XIII. ročník regionálnej súťažnej prehliadky výtvarných prác detí a mládeže Liptov 2019 na tému: Nová tvár Liptova očami detí.

Súťaž hodnotila odborná porota v zložení:    
doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD., predseda poroty
PaedDr. akad. mal., Marta Bošelová, PhD., člen poroty
Mgr. art. Martin Gromnica, člen poroty

Do tohto ročníka súťaže bolo zaslaných 215 prác, z toho 55 výtvarných prác zo ZŠ a 160 výtvarných prác zo ZUŠ, spomedzi ktorých porota vybrala víťazov nasledovne:

Súťažná kategória: Základné školy

1. kategória (6 – 8 rokov)
1. miesto: Mia Majerčíková, 8 r., Radko Čenka, 9 r., ZŠ s MŠ, Liptovský Ján
2. miesto: Arianna Mlynarčíková, 8 r., ZŠ s MŠ, Liptovský Ján
3. miesto: Dávid Švábik, 5 r., ZŠ s MŠ, Stankovany

2. kategória (9 - 12 rokov)
1. miesto: Barbora Moníková, 12 r., ZŠ  s MŠ Okoličianska , Liptovský Mikuláš
2. miesto: Samuel Drahovský, 10 r., ZŠ s MŠ, Liptovský Ján
3. miesto: Jakub Mataj,  9 r., ZŠ J. Hanulu, Liptovské Sliače
čestné uznanie: Šimon Beťko, 9 r., Šimon Bobrík, 9 r., ZŠ s MŠ, Liptovský Ján

3. kategória (13 - 16 rokov)
1. miesto: Anna Gállyová, 15 r., ZŠ Bystrická  cesta, Ružomberok, el. pracovisko  Dončova
2. miesto: Kolektív žiakov: S. Lauková, E. Šavrnochová, S. Prieselová, D. Gejdošová, L. Švichký, 13 r., ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok
3. miesto: Dominik Fáber, 13 r., Nina Čendulová, 13 r., ZŠ s MŠ, Liptovský Ján

Súťažná kategória: Základné umelecké školy

1. kategória (5 - 7 rokov)
1. miesto: Adam Plaza, 5 r., SZUŠ Jánoš, el. pracovisko Malé Tatry, Ružomberok
2. miesto: Lukáš Macko, 7 r., SZUŠ Jánoš, el. pracovisko Dolný Kubín
3. miesto: Liliana Sálusová, 6 r., Sofia Sálusová, 7 r., SZUŠ Jánoš, el. pracovisko Liptovská Teplá
čestné uznanie: Dávid Brandis, 7 r., SZUŠ Jánoš, el. pracovisko Dolný Kubín
čestné uznanie: Ľudovít Berka, 7 r., Barbora Berková, kolektívna práca, SZUŠ Jánoš, el. pracovisko Liptovské Sliače

2. kategória (8 - 12 rokov)
1. miesto: Kiara Vrabková, 8 r., SZUŠ Jánoš, el. pracovisko  Likavka
2. miesto: Dávid Zsigmund, 12 r., SZUŠ Jánoš, el. pracovisko Likavka
3. miesto: Marek Kompan, 9 r., SZUŠ Jánoš, el. pracovisko Hruštín
čestné uznanie: Michaela Hrbčeková, 10 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok

3. kategória (13 - 17 rokov)
1.miesto: Erika Ondrejková, 17 r., SZUŠ Jánoš, el. pracovisko Likavka
2.miesto: Zuzana Gállyová, 17 r., SZUŠ Jánoš, el. pracovisko Ružomberok
3. miesto: Lívia Janteková, 16 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok
čestné uznanie: Maximilián Demko, 14 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok
čestné uznanie: K. Kopilcová, 13 r., N. Salvová, 15 r., T. Zgútová, 13 r. SZUŠ Jánoš, el. pracovisko Dolný Kubín

Víťazom srdečne blahoželáme.


47ms