Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
    
Pia1
Sob2
Ned3
Pon4
Uto5
Str6
Štv7
Pia8
Sob9
Ned10
Pon11
Uto12
Str13
Štv14
Pia15
Sob16
Ned17
Pon18
Uto19
Str20
Štv21
Pia22
Sob23
Ned24
Pon25
Uto26
Str27
Štv28

Akcie dnes

XIII. ROČNÍK REGIONÁLNEJ SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY VÝTVARNÝCH PRÁC DETÍ A MLÁDEŽE LIPTOV 2019

Pozývame Vás zúčastniť sa XIII. ročníka regionálnej súťažnej prehliadky výtvarných prác detí a mládeže Liptov 2019 (venované k 75. výročiu SNP).

Vyhlasovateľ a organizátor: Súkromná základná umelecká škola Jánoš, Mostová 4, 034 01 Ružomberok

CIEĽ SÚŤAŽE:
Poznáš priestor, v ktorom žiješ, miesta okolo ktorých denne chodíš? Ako na teba pôsobí architektúra tvojho okolia (domy, historické  pamiatky, verejné budovy a priestranstvá, vodné toky, atď.)? Sú miesta, ktoré máš rád/nerád a prečo? Ako by si ich pretvoril funkčne, vizuálne?

Hľadaj, pozoruj, skúmaj, fotografuj, dotváraj a pretváraj (domy, verejné budovy, detské ihriská, parky, záhrady, ulice, obchody, histor. pamiatky, vodné toky, informačný systém). Upozorni na schátrané budovy, zanedbané miesta a ošarpané detaily, daj im nový život. Vytvor/dotvor, pracuj so svojou fantáziou a výtvarným cítením.

Skúmaj architektúru aj urbanizmus priestoru, dokumentuj zabudnuté kúty miest, ktoré by mohli byť niečím zaujímavé a výnimočné. Vnímaj ich mierku a propozície, tvary, farby, povrchy, rytmy, kontrasty, vonkajšiu i vnútornú stavbu objektov, dynamiku atď. a dotvor/vytvor.

Staň sa tak na chvíľu  architektom  a exteriérovým dizajnérom.

Skús pracovať s revitalizáciou vybraného miesta, s premenou celku  a jeho častí, navrhni vlastnú vysnenú víziu miesta, ktoré máš rád. Mal by to byť tvoj pohľad na celok alebo detail tvojho mesta alebo dediny, ktoré podľa teba potrebuje premenu, a ktoré by si rád vídal v „novom šate".

Niečo čo existuje, dotvor  tvojimi nápadmi, upozorni, čo by sa mohlo urobiť.  Nezabudni na minulosť a spoj ju so súčasnosťou. Tvoj pohľad sa tak môže stať obohatením minulosti a zamyslením nad jej premenou v budúcnosti.

Vaše návrhy budú posunuté architektom na inšpiráciu pri ich každodennej práci a tvorbe projektov v mieste tvojho bydliska.       

KRITÉRIÁ HODNOTENIA:
Odborná porota hodnotí dodržanie a vystihnutie témy, primeranosť zvolenej techniky, výtvarnú úroveň práce a originalitu.

Práce, ktoré nespĺňajú uvedené požiadavky, nebudú do súťaže  zaradené. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže.

ODBORNÁ POROTA:
Vyhlasovateľ súťaže vymenuje odbornú porotu, ktorá udelí v jednotlivých súťažných kategóriách 1., 2. a 3. miesto a odovzdá diplomy a finančné ceny. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, prípadne ceny prerozdeliť.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:
ZŠ                                     
6 - 8 rokov          
9 - 12 rokov             
13 - 16 rokov       

ZUŠ
5 - 7 rokov
8 - 12 rokov
13 - 17 rokov

Hodnotiť sa budú práce zaslané najneskôr do 28. februára 2019 na adresu školy: Súkromná ZUŠ Jánoš, Mostová 4, 034 01 Ružomberok
Téma súťaže: „Nová tvár Liptova očami detí"
                            
PODMIENKY SÚŤAŽE:
Výtvarnej súťaže Liptov 2019 má právo zúčastniť sa každý žiak základnej alebo základnej umeleckej školy, ktorého prácu zašle jeho škola na adresu vyhlasovateľa súťaže. Na zadnej strane práce musí byť nalepený a čitateľne vyplnený štítok, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke www.skolajanos.sk.
Akceptujeme zaslané súťažné práce nepresahujúce formát A1, vyhotovené ľubovoľnou plošnou alebo priestorovou technikou, napr. koláž, keramika, výtvarné techniky a postupy, resp. ich kombinácie s využitím nových a netradičných materiálov, multimediálna tvorba.

Každý autor môže zaslať maximálne 2 nepaspartované súťažné práce, ktoré neboli súčasťou inej výtvarnej súťaže. Akceptujeme aj kolektívne práce.

Prihlásené súťažné práce zostávajú majetkom organizátora súťaže. Zaslaním práce dáva autor svoj súhlas na bezplatné využitie a prezentovanie práce formou výstavy a propagačných materiálov. Na vyžiadanie môžeme zúčastneným školám neocenené práce vrátiť.

VYHLÁSENIE   VÝSLEDKOV  A  OCENENIE   VÍŤAZOV:
O výsledkoch súťaže organizátor upovedomí zúčastnených písomne, ako aj prostredníctvom internetovej stránky www.skolajanos.sk.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže spojené s vernisážou výstavy, odovzdávaním finančných cien a diplomov sa uskutoční dňa 3. apríla 2019  o 16:00 hod. v Synagóge v Ružomberku.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte organizátora súťaže telefonicky na tel. č. 044/432 08 42, 0915 830 589.Liptov 2019 - propozície 1.strana.jpg Liptov 2019 - propozície 2. strana.jpg

40ms