Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
   
Štv1
Pia2
Sob3
Ned4
Pon5
Uto6
Str7
Štv8
Pia9
Sob10
Ned11
Pon12
Uto13
Str14
Štv15
Pia16
Sob17
Ned18
Pon19
Uto20
Str21
Štv22
Pia23
Sob24
Ned25
Pon26
Uto27
Str28

Akcie dnes

XXXIII. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE VESMÍR OČAMI DETÍ

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami vyhlasujú XXXIII. ročník  celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí.

Súťaž prebehne v dvoch etapách:
1. etapa – okresné kolá (spádová oblasť)
2. etapa – celoslovenské kolo

Podmienky súťaže:
Súťažiť sa bude v piatich kategóriách:
1. kategória – materské školy
2. kategória – 0. - 4. ročník ZŠ
3. kategória – 5. - 9. ročník ZŠ
4. kategória – základné umelecké školy, prípravné štúdium ZUŠ a 0. - 4. ročník ZŠ
5. kategória -  základné umelecké školy – 5. - 9. ročník ZŠ

Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte maximálne A2.
Na zadnú stranu práce je potrebné čitateľne paličkovým písmom napísať názov práce, meno a adresu autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno vyučujúceho. Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, pričom škola môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie. Prosíme súťažiacich, aby výkresy neposielali stočené v rolke, nakoľko sa stočením výkresy znehodnocujú. V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov. Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.

Do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác a organizátor okresného kola ich doručí so zoznamom zúčastnených škôl do 31. marca 2018 do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Zasadnutie poroty celoslovenského kola je predbežne naplánované na 10. apríla 2018. Výstava víťazných a vybraných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych zariadeniach na Slovensku.

Práce, ktoré neboli hodnotené v okresnom kole, nebudú zaradené do celoslovenského kola.

Súťažné práce v 1. etape posielajte do 01.03.2018 na adresu: Centrum voľného času Elán, oblasť prírodných vied a techniky, Dončova ul. č. 1, 034 01 Ružomberok

Bližšie informácie: 0914 335 9643ms