Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V RUŽOMBERKU V ŠKOLSKOM ROKU 2019 / 2020

Podľa § 2 Plnenie povinnej školskej dochádzky Všeobecne záväzného nariadenia č. 3 / 2018 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách a určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach, je:

(1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis"). Zápis sa koná v prvom pracovnom týždni mesiaca apríl bežného roka, a predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Zriaďovateľ určí každý rok konkrétny deň v uvedenom prvom pracovnom týždni, kedy základné školy zápis vykonajú.

(2) Riaditeľ základnej školy oznámi miesto a čas zápisu v priestoroch základnej školy a v dostatočnom predstihu zabezpečí zverejnenie týchto údajov na vstupe do budovy základnej školy, na svojej internetovej stránke a na internetovej stránke zriaďovateľa.

Zápisy do základných škôl v Ružomberku sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch:

Základná škola Biely Potok
Školská 7, 034 03 Ružomberok
Utorok 2. apríla 2019 od 14:00 do 16:00 hod.

Základná škola Bystrická cesta
Bystrická cesta 14034 01 Ružomberok
Utorok 2. apríla 2019 od 14:30 do 18:00 hod.
elokované pracovisko Dončova ulica
Utorok 2. apríla 2019 od 14:30 do 18:00 hod.

Základná škola Černová
Černovských martýrov 29, 034 06 Ružomberok
Utorok 2. apríla 2019 od 13:30 do 17:00 hod.

Základná škola Klačno
Klačno 4/2201, 034 01 Ružomberok
Utorok 2. apríla 2019 od 14:00 do 18:00 hod.

Základná škola Sládkovičova
Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
Utorok 2. apríla 2019 od 14:00 do 18:00 hod.

Základná škola Zarevúca
Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok
Utorok 2. apríla 2019 od 13:00 do 18:00 hod.

Základná škola sv. Vincenta
Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
Pondelok 8. apríla 2019 od 14:00 do 17:00 hod, Utorok 9. apríla 2019 od 14:00 do 17:00 hod.

Súkromná základná škola
Bystrická cesta 192, 034 01 Ružomberok
Pondelok 1. apríla 2019 od 15:00 do 18:00 hod.

Prosíme všetkých rodičov detí narodených od 01.09.2012 do 31.08.2013 s trvalým pobytom na území mesta Ružomberok, aby sa dostavili na zápis do základných škôl.

V prípade, že dieťa bude navštevovať inú základnú školu ako na území mesta Ružomberok (SR aj zahraničie), doručte Rozhodnutie o prijatí žiaka na Mesto Ružomberok, Oddelenie školstva a športu, číslo dverí 6, inak Vám bude doručená oficiálna výzva na doručenie.Súvisiace prílohy:
Oznámenie o zápise do 1. ročníka pre školský  ...Oznámenie o zápise do 1. ročníka pre školský rok 2019-2020.pdf
PDF dokument, veľkosť 269 kB
Pridané dňa: 14. 03. 2019
148ms