Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
    
Pia1
Sob2
Ned3
Pon4
Uto5
Str6
Štv7
Pia8
Sob9
Ned10
Pon11
Uto12
Str13
Štv14
Pia15
Sob16
Ned17
Pon18
Uto19
Str20
Štv21
Pia22
Sob23
Ned24
Pon25
Uto26
Str27
Štv28
Pia29
Sob30
Ned31

Akcie dnes

Oddelenie stavebnej správy

Ohlásenie drobnej stavbyOhlásenie drobnej stavby
DOC dokument, veľkosť 37 kB
Pridané dňa: 09. 10. 2012
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prá ...Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
DOC dokument, veľkosť 34 kB
Pridané dňa: 09. 10. 2012
N á v r h na vydanie územného rozhodnutia - § ...N á v r h na vydanie územného rozhodnutia - § 35 SZ
DOC dokument, veľkosť 80 kB
Pridané dňa: 09. 10. 2012
N á v r h na vydanie z m e n y územného ro ...N á v r h na vydanie z m e n y územného rozhodnutia - § 41 SZ
DOC dokument, veľkosť 73 kB
Pridané dňa: 09. 10. 2012
D o p l n e n i e podania po prerušení k ...D o p l n e n i e podania po prerušení konania
DOC dokument, veľkosť 34 kB
Pridané dňa: 09. 10. 2012
Žiadosť o stanovisko - spojenie územného a st ...Žiadosť o stanovisko - spojenie územného a stavebného konania
DOC dokument, veľkosť 25 kB
Pridané dňa: 09. 10. 2012
Ž i a d o s ť o vydanie stavebného povolenia  ...Ž i a d o s ť o vydanie stavebného povolenia - § 58 stavebného zákona
DOC dokument, veľkosť 69 kB
Pridané dňa: 09. 04. 2013
Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnostiVyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti
DOC dokument, veľkosť 30 kB
Pridané dňa: 09. 04. 2013
Vyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoruVyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoru
DOC dokument, veľkosť 25 kB
Pridané dňa: 09. 04. 2013
Oznámenie o začatí stavbyOznámenie o začatí stavby
DOC dokument, veľkosť 25 kB
Pridané dňa: 09. 10. 2012
Ž i a d o s ť o vydanie rozhodnutia o zmene s ...Ž i a d o s ť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením
DOC dokument, veľkosť 62 kB
Pridané dňa: 09. 04. 2013
N á v r h na vydanie kolaudačného ro ...N á v r h na vydanie kolaudačného rozhodnutia
DOC dokument, veľkosť 55 kB
Pridané dňa: 09. 10. 2012
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - p ...Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - podnikateľ, právnická osoba
DOC dokument, veľkosť 61 kB
Pridané dňa: 09. 10. 2012
N á v r h na vydanie kolaudačného ro ...N á v r h na vydanie kolaudačného rozhodnutia - predčasné užívanie časti stavby
DOC dokument, veľkosť 59 kB
Pridané dňa: 09. 10. 2012
Ná v r h na vydanie kolaudačného rozhodnutia  ...Ná v r h na vydanie kolaudačného rozhodnutia - skúšobná prevádzka stavby - §84 staveb.zákona
DOC dokument, veľkosť 57 kB
Pridané dňa: 09. 10. 2012
N á v r h na vydanie povolenie zmeny v  ...N á v r h na vydanie povolenie zmeny v užívaní stavby - § 85 staveb.zákona
DOC dokument, veľkosť 53 kB
Pridané dňa: 09. 10. 2012
Žiadosť o povolenie informačného , rek ...Žiadosť o povolenie informačného , reklamného a propagačného zariadenia
DOC dokument, veľkosť 36 kB
Pridané dňa: 09. 04. 2013
Ž i a d o s ť o dodatočné povolenie ( roz ...Ž i a d o s ť o dodatočné povolenie ( rozostavanej - dokončenej ) stavby - § 88; § 88a staveb.zákona
DOC dokument, veľkosť 85 kB
Pridané dňa: 09. 10. 2012
Ž i a d o s ť o povolenie na odstránenie st ...Ž i a d o s ť o povolenie na odstránenie stavby - § 88 staveb.zákona
DOC dokument, veľkosť 51 kB
Pridané dňa: 09. 10. 2012
Čestné prehlásenieČestné prehlásenie
DOC dokument, veľkosť 24 kB
Pridané dňa: 09. 10. 2012
Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej st ...Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby
DOC dokument, veľkosť 20 kB
Pridané dňa: 30. 10. 2015
Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej s ...Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby
DOC dokument, veľkosť 18 kB
Pridané dňa: 30. 10. 2015
Ohlásenie reklamnej stavbyOhlásenie reklamnej stavby
DOC dokument, veľkosť 17 kB
Pridané dňa: 30. 10. 2015
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia re ...Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby
DOC dokument, veľkosť 18 kB
Pridané dňa: 30. 10. 2015
Ohlásenie odstránenia reklmnej stavbyOhlásenie odstránenia reklmnej stavby
DOC dokument, veľkosť 16 kB
Pridané dňa: 30. 10. 2015
Za sekciu zodpovedá: Benčová Zuzana
111ms