Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

Aupark podľa primátora

Otázka výstavby Auparku sa v našom meste začala riešiť už pred rokom 2007 – Mesto v tomto období vynaložilo veľké úsilie na výkup a zámenu pozemkov, aby ich na konci tohto procesu – v rokoch 2007 a 2008 predalo spoločnosti Aupark Ružomberok, s. r. o. za účelom výstavby obchodného centra. Zakladateľom tejto firmy bola spoločnosť HB Reavis. Nebudem hodnotiť podmienky zmluvy, ktorá bola pri predaji podpísaná. Po mojom nástupe do funkcie primátora 1. 1. 2011 – tzn. 3 roky po podpísaní zmluvy, som sa obrátil na spoločnosť HB Reavis, s ktorej predstaviteľmi som sa začal pravidelne stretávať. Priebežne ma informovali o prípravách výstavby Auparku. V súčinnosti s Mestom v tomto období firma pripravovala realizačné projekty pre vydanie stavebných povolení pre výstavbu budovy, prístupovej cesty a mosta z autobusovej stanice až do budovy centra. Počas roka 2012 som ale od investora dostal informáciu, že z rôznych dôvodov neplánuje začať výstavbu Auparku v našom meste, a že pravdepodobne celý projekt na výstavbu obchodného centra postúpi inému investorovi. Po tejto informácii sme sa rozhodli, že sa pokúsime zrealizovať náhradné riešenie, ktorým v tom čase pre nás bolo v tomto priestore vybudovať námestie s domami, ktoré okrem bytov mali obsahovať aj občiansku vybavenosť. Myšlienka bola založená na tom, že z centra mesta sa postupne vytráca život aj kvôli tomu, že dnes sú z bytov, ktoré tu kedysi boli, priestory na podnikateľskú činnosť. Realizáciou myšlienky námestia by sme dosiahli opätovnú možnosť bývania v centre mesta pre mnohé rodiny. Toto bol impulz k tomu, aby sme začali rokovať s majiteľom pozemkov o ich spätnom odkúpení. Podľa informácií z HB Reavis, účtovná hodnota majetku pre nich predstavovala sumu viac ako 2 mil eur. Postupným rokovaním sme nakoniec prišli k cene 800 tis eur, ktorá však ešte stále bola privysoká na to, aby sme ju mohli hodnotiť ako adekvátnu k tomu, ako sa medzičasom majetok zhodnotil. Poslanci MsZ túto cenu pred ¾ rokom nakoniec z rôznych dôvodov neschválili. Túto informáciu som dal majiteľom pozemkov, a oni sa teda rozhodli hľadať iného záujemcu. V stredu 12. 3. 2014 mi e-mailom a telefonicky predstaviteľ spoločnosti HB Reavis oznámil, že predmetné pozemky má záujem kúpiť podnikateľ z nášho regiónu. Túto istú informáciu oznámil aj predsedom poslaneckých klubov MsZ. Vo štvrtok 13. 3. 2014 ma dvaja z nich navštívili, a dohodli sme sa, že zvolám mimoriadne rokovanie MsZ s jediným bodom – odkúpenie pozemkov pod pôvodne plánovaným Auparkom. To sa uskutočnilo v stredu 19. 3. 2014. Na základe uznesenia MsZ som mal požiadať majiteľa pozemkov, aby pozastavil obchodovanie s týmto majetkom a oznámil mu, že MsZ sa rozhodlo kúpiť pozemky aj s projektom na realizáciu Auparku v celkovej cene 1 mil eur, čo som hneď po zasadnutí MsZ aj urobil. Na základe všetkých týchto skutočností, vzhľadom na právo primátora podľa Zákona o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia, som sa tak rozhodol urobiť. Na piatok 28. 3. 2014 som zvolal mimoriadne zasadnutie mestskej rady, na ktorom svoje rozhodnutie prerokujem s jej členmi. Prvým dôvodom, ktorý ma viedol k tomuto kroku je, že sa domnievam, že rozhodnutie, aby Mesto majetok, ktorý predalo za 377-tisíc eur, kúpilo naspäť za 800-tisíc eur, môže byť hodnotené ako nehospodárne nakladanie s majetkom mesta. Myslím si, že tento majetok nie je zhodnotený natoľko, aby bola jeho cena taká vysoká. Ďalším dôvodom je, že projekt v hodnote 200 tisíc eur je pre nás nepotrebný, lebo podľa mňa Mesto Ružomberok nikdy nebude investovať do obchodného centra. Zároveň – podľa Zákona o verejnom obstarávaní sme povinní súťažiť aj projekty. Preto – keďže narábame s verejnými financiami – je pre mňa čiastka 1 mil eur neprijateľná. Mesto Ružomberok má dosť prostriedkov (Útvar hlavného architekta, územný plán, stavebný úrad) na to, aby akéhokoľvek investora v danom priestore dokázalo usmerniť, resp. v súčinnosti s ním urbanizovať priestor tak, aby bol jednak v zmysle podnikateľského zámeru, ale zároveň v súlade so záujmami Mesta, preto aj dôvod poslancov, ktorí tvrdia, že Mesto by nad týmto majetkom mohlo stratiť kontrolu, je neopodstatnený.

Ján Pavlík, primátor mesta

Za sekciu zodpovedá: Prazenica Michal
210ms