Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

Prečo primátor vetoval uznesenie poslancov

Na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve sa pokúsili poslanci rozhodnúť o existencii podniku v centre mesta, čo považujem nielen za porušenie Zákona o obecnom zriadení, ale aj Ústavy Slovenskej republiky. Právo podnikať totiž podľa Ústavy môže upraviť len Národná rada SR, nie mestské zastupiteľstvo – to nemôže dokonca prijať ani len Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by mohlo obmedziť právo podnikať. Preto uznesenie, nedovoľujúce, zakazujúce, obmedzujúce vo vzťahu ku podnikaniu je podľa môjho názoru protiústavné a nezákonné. Zároveň poslanci rozhodli o neexistujúcich stavebných úpravách, ktoré v tom čase neboli ani len nahlásené a žiadny stavebník o stavebné konanie nepožiadal. Zo svojej pozície primátora mesta si nemôžem dovoliť podpísať takéto nezmyselné rozhodnutie, pretože by som tým porušil zásady demokracie a zákon. Vychádzajúc zo sľubu primátora: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia," som toho názoru, že je mojou povinnosťou využiť oprávnenie toto rozhodnutie vetovať. Zároveň si myslím, že práve takéto nezmyselné rozhodnutia, ktoré dokonca nie sú v súlade so zákonom, bránia rozvoju nášho mesta, snažia sa znemožniť podnikateľské aktivity a nie sú v prospech občanov, práve naopak.

Ján Pavlík, primátor mesta

Za sekciu zodpovedá: Prazenica Michal
109ms