Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
    
Pia1
Sob2
Ned3
Pon4
Uto5
Str6
Štv7
Pia8
Sob9
Ned10
Pon11
Uto12
Str13
Štv14
Pia15
Sob16
Ned17
Pon18
Uto19
Str20
Štv21
Pia22
Sob23
Ned24
Pon25
Uto26
Str27
Štv28
Pia29
Sob30
Ned31

Akcie dnes

Odchyt psov

Okrem plnenia úloh vyplývajúcich zo Zákona o obecnej polícii, Mestská polícia Ružomberok vykonáva odchyt zabehnutých, opustených a túlavých zvierat. Odchytené zvieratá sú umiestnené v Karanténnom zariadení v Bielom Potoku, kde prebehne ich základné ošetrenie (odčervenie, odblšenie, ...) a po dobu 21 dní sú umiestnené v kotercoch, kde čakajú na prípadnú adopciu. Ak do tejto doby k adopcii nedôjde, zvieratá sú veterinárnym lekárom utratené.

Činnosť Karanténneho zariadenia v Bielom Potoku sa riadi vnútorným poriadkom a pre vrátenie psa majiteľovi je potrebné splniť podmienky stanovené karanténnym zariadením.

Podmienky vrátenia psa
Stratené a odchytené zviera možno z karanténneho zariadenia vydať jeho vlastníkovi za predpokladu, že jeho vlastníctvo hodnoverne dokáže.

Podmienkou uznania vlastníctva je:
- predloženie evidenčnej známky psa z obce, kde je pes registrovaný, alebo
- predloženie potvrdenky o zaplatení poplatku za psa, prípadne písomné potvrdenie obecného úradu o zaevidovaní psa
- predloženie Očkovacieho preukazu, potvrdeného razítkom a podpisom veterinárneho lekára
- pomocné dôkazy fotografie, opis psa a jeho výstroja a pod.

Pri vydaní psíka zamestnanec karanténneho zariadenia spíše s majiteľom psa Protokol o vrátení psa.
Podmienkou vydania psa po dokázaní vlastníctva je:
- podpísanie Protokolu o vrátení psa,
- psa možno vydať len osobe staršej ako 18 rokov
 
Zoznam odchytených psov: 
Za sekciu zodpovedá: Jankovič Roman
44ms