Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
 
Uto1
Str2
Štv3
Pia4
Sob5
Ned6
Pon7
Uto8
Str9
Štv10
Pia11
Sob12
Ned13
Pon14
Uto15
Str16
Štv17
Pia18
Sob19
Ned20
Pon21
Uto22
Str23
Štv24
Pia25
Sob26
Ned27
Pon28
Uto29
Str30
Štv31

Akcie dnes

Štruktúra

 

Náčelník MsP
riadi činnosť MsP, na návrh primátora je menovaný a odvolávaný Mestským zastupiteľstvom

Zástupca náčelníka MsP
náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený príslušník MsP. V obciach, kde je to účelné, môžu obecné (mestské) zastupiteľstvá na návrh primátora zriadiť funkciu stáleho zástupcu náčelníka. V Mestskej polícii Ružomberok je vytvorená funkcia zástupcu náčelníka MsP:
a.) pre kontrolu a výkon služby
b.) pre veci vnútorné a organizačné, ktorý zároveň pracuje na smeny ako spracovávateľ

Referent MsP
administratívny pracovník, ktorý zabezpečuje okrem spracovania štatistických údajov aj vymáhanie pokút

Oddelenie objasňovania priestupkov
je tvorené spracovávateľmi priestupkov, ktorí objasňujú a spracovávajú zistené a oznámené priestupky a vedú evidenciu priestupkov a pošty

Operačný príslušník
prijíma oznámenia od občanov; vykonáva prvotné úkony potrebné pre začatie objasňovania priestupkov; podľa pokynov nadriadených riadi činnosť hliadok; pracuje v policajnom programe a vedie evidenciu pošty

Veliteľ smeny
podľa stanovených úloh riadi činnosť hliadok a zodpovedná za ich výkon

Zástupca veliteľa smeny
v neprítomnosti veliteľa smeny preberá zodpovednosť za činnosť a výkon hliadky

Členovia hliadky
podľa plánu kontrol a stanovených úloh vykonávajú hliadkovaciu činnosť
Za sekciu zodpovedá: Jankovič Roman
87ms