Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
     
Sob1
Ned2
Pon3
Uto4
Str5
Štv6
Pia7
Sob8
Ned9
Pon10
Uto11
Str12
Štv13
Pia14
Sob15
Ned16
Pon17
Uto18
Str19
Štv20
Pia21
Sob22
Ned23
Pon24
Uto25
Str26
Štv27
Pia28
Sob29
Ned30

Akcie dnes

tlačové správy 28. týždeň 2018

V piatok 6. júla oznámila obyvateľka Ružomberka na tiesňovej linke mestskej polície 159, že na ulici Š. Moyzesa našla peňaženku. Pretože sa v nej nachádzal aj občiansky preukaz, vyslaná hliadka nájdenú peňaženku prevzala. V mieste trvalého bydliska síce jej majiteľa nenašla ale odovzdala ju jeho príbuzným.

Obyvatelia ulice Lesná na sídlisku Klačno oznámili v doobedňajších hodinách v sobotu 7. júla, že sa nemôžu dostať do vchodu, pretože vo dverách je privretý had. Vyslaná hliadka zistila, že vo vchodových dverách uviazla malá, asi 60 centimetrová vretenica. Pretože hliadka nie je vybavená na takýto odchyt, pomocou obušku vložila vretenicu do tašky a zabezpečila proti úteku. Potom sa už obyvatelia mohli dostať domov. Následne bol kontaktovaný pracovník štátnej ochrany prírody a jemu bol had odovzdaný. Ten už zabezpečil jeho vypustenie do prírody.

V sobotu 7. júla bola hliadka mestskej polície preveriť telefonické oznámenie, že na ulici Textilná dochádza k porušovaniu nočného kľudu. Pre hliadku nebol problém na základe hlasnej hudby identifikovať byt, z ktorého sa hluk šíril. Hliadka zistila, že v byte je oslava životného jubilea majiteľky bytu. Pretože bolo iba pár minút po dvadsiatej druhej hodine, hliadka ju upozornila na nočnú hodinu a priestupok riešila napomenutím. Oslávenkyňa prisľúbila stíšiť hudbu a pozatvárať okná, cez ktoré sa takisto hluk šíril. Po pol hodine však prišlo opätovné oznámenie o porušovaní nočného kľudu z uvedeného bytu. Tento krát už mestskí policajti neostali pri napomenutí, ale za priestupok proti verejnému poriadku bola majiteľke bytu uložená bloková pokuta.

Pri avizovanej zvýšenej kontrole dodržiavania verejného poriadku v okolí stánku na Klačne zistila hliadka mestskej polície v nedeľu 8. júla požívanie alkoholických nápojov na verejnosti. Za nerešpektovanie všeobecne záväzného nariadenia mesta bola 56 ročnému mužovi z Ružomberka uložená bloková pokuta. O deň neskôr zase na základe kamerového systému bola spozorovaná ďalšia osoba, ktorá pri stánku požívala alkohol. Tento krát svojím konaním spáchal priestupok proti verejnému poriadku 57 ročný muž z Ružomberka, aj jemu mestskí policajti uložili blokovú pokutu.
V blokovom konaní bol vyriešený aj priestupok 46 ročného muža, ktorý na Klačne fajčil v priestore detského ihriska. Takéto konanie je v rozpore so zákonom o ochrane nefajčiarov.

Za sekciu zodpovedá: Jankovič Roman
142ms