Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

07.02.2018

MsZ-20180207-Bod-00-PozvankaMsZ-20180207-Bod-00-Pozvanka
PDF dokument, veľkosť 319 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-03-Sprava o vybavovaní ...MsZ-20180207-Bod-03-Sprava o vybavovaní interpelacii
PDF dokument, veľkosť 1 753 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-04-Správa o plnení zročných ...MsZ-20180207-Bod-04-Správa o plnení zročných uznesení
PDF dokument, veľkosť 879 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-04-Správa o plnení zročných ...MsZ-20180207-Bod-04-Správa o plnení zročných uznesení-Príloha-01-Odpoveď na žiadosť o územno-plánovaciu informáciu
PDF dokument, veľkosť 322 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-04-Správa o plnení zročných ...MsZ-20180207-Bod-04-Správa o plnení zročných uznesení-Príloha-02-Neoprávnené (čierne) stavby na mestských pozemkoch
PDF dokument, veľkosť 199 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-04-Správa o plnení zročných ...MsZ-20180207-Bod-04-Správa o plnení zročných uznesení-Príloha-03-Stavba pri tenisových kurtoch Klačno
PDF dokument, veľkosť 232 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-05-Správa o výsledkoch z v ...MsZ-20180207-Bod-05-Správa o výsledkoch z vykonaných kontrol
PDF dokument, veľkosť 1 023 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-06-Správa o kontrolnej ...MsZ-20180207-Bod-06-Správa o kontrolnej činnosti ÚHK za rok 2017
PDF dokument, veľkosť 803 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-07-Informácia o vykonaných z ...MsZ-20180207-Bod-07-Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.11.2017 a k 31.12.2017
PDF dokument, veľkosť 1 959 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-08-Zmena zmluvy o pôžičke me ...MsZ-20180207-Bod-08-Zmena zmluvy o pôžičke medzi Mestom a CZT
PDF dokument, veľkosť 1 813 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-09-Zmena plánu investičnej  ...MsZ-20180207-Bod-09-Zmena plánu investičnej výstavby pre rok 2018
PDF dokument, veľkosť 392 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-10-Rozdelenie dotácií v z ...MsZ-20180207-Bod-10-Rozdelenie dotácií v zmysle VZN 1_2017-kultúra
PDF dokument, veľkosť 692 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-11-Rozdelenie dotacii v ...MsZ-20180207-Bod-11-Rozdelenie dotacii v zmysle VZN 1_2017-cestovný ruch
PDF dokument, veľkosť 498 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-12-Rozdelenie dotacii v ...MsZ-20180207-Bod-12-Rozdelenie dotacii v zmysle VZN 1_2017-socialna oblast
PDF dokument, veľkosť 915 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-13-Rozdelenie dotácií v z ...MsZ-20180207-Bod-13-Rozdelenie dotácií v zmysle VZN 1_2017-šport
PDF dokument, veľkosť 760 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-14-Rozdelenie dotácií v z ...MsZ-20180207-Bod-14-Rozdelenie dotácií v zmysle VZN 1_2017-školstvo
PDF dokument, veľkosť 639 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-15.01-Predaj pozemku ...MsZ-20180207-Bod-15.01-Predaj pozemku zastavaného stavbou garáže do vlastníctva kupujúceho-p.Remeníka-Hrabovská cesta
PDF dokument, veľkosť 667 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-15.02-Zámer predaja pozemku ...MsZ-20180207-Bod-15.02-Zámer predaja pozemku priľahlého k stavbe s.č. 2294 do vlastníctva spol.GIGABIT-M.Madačova
PDF dokument, veľkosť 936 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-15.03-Zámer predaja ...MsZ-20180207-Bod-15.03-Zámer predaja pozemkov priľahlých k stavbe chaty ev.č. 37,38 vo vlastníctve žiadateľa p.Mulderovej-Hrabovo
PDF dokument, veľkosť 724 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-15.04-Majetkovoprávne ...MsZ-20180207-Bod-15.04-Majetkovoprávne vysporiadanie-revitalizácia železničnej stanice
PDF dokument, veľkosť 8 358 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-16.01-Predaj pozemku ...MsZ-20180207-Bod-16.01-Predaj pozemku susediaceho s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov-manž.Baníkovcov-Riadok-OZ
PDF dokument, veľkosť 749 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-16.02-Predaj pozemku spol. ...MsZ-20180207-Bod-16.02-Predaj pozemku spol. MEDICAL SPINE-OZ
PDF dokument, veľkosť 1 110 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-16.03-Zmena ...MsZ-20180207-Bod-16.03-Zmena uzn.228_2017-predaj pozemku do vlastníctva manž.Majchrákovcov-sídlisko Roveň-OZ
PDF dokument, veľkosť 744 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-16.04-Zmena ...MsZ-20180207-Bod-16.04-Zmena uzn.168_2016-zriadenie VB v prospech VSR-Hrabovo-OZ
PDF dokument, veľkosť 1 340 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-16.05-Zámer predaja a ...MsZ-20180207-Bod-16.05-Zámer predaja a zámeny pozemkov-ul.Bottova-OZ
PDF dokument, veľkosť 1 319 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-16.06-Nájom pozemku ...MsZ-20180207-Bod-16.06-Nájom pozemku Slovenský skauting-OZ
PDF dokument, veľkosť 1 250 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-16.07-Nájom pozemku O2 ...MsZ-20180207-Bod-16.07-Nájom pozemku O2 Slovakia-OZ
PDF dokument, veľkosť 2 765 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-16.08-Zmena v osobe nájomcu ...MsZ-20180207-Bod-16.08-Zmena v osobe nájomcu Mgr. Lišková_Súkr.MŠ Malé Tatry-OZ
PDF dokument, veľkosť 1 453 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-16.09-Zámer zriadenia ...MsZ-20180207-Bod-16.09-Zámer zriadenia vecného bremena Energotel-OZ
PDF dokument, veľkosť 1 143 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-16.10-Zmena uzn.233_2017 ...MsZ-20180207-Bod-16.10-Zmena uzn.233_2017 Kongregácia milosrdných sestier sv.Vincenta-OZ
PDF dokument, veľkosť 1 225 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-16.11-Zmena uzn.150_2017 ...MsZ-20180207-Bod-16.11-Zmena uzn.150_2017 MFK-OZ
PDF dokument, veľkosť 966 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-17-Zasady zabezpečenia ...MsZ-20180207-Bod-17-Zasady zabezpečenia obcianskych obradov a slavnosti
PDF dokument, veľkosť 560 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-18-VZN 1_2018 o určení v ...MsZ-20180207-Bod-18-VZN 1_2018 o určení výšky FP na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ,ZUŠ,JŠ a ŠZ
PDF dokument, veľkosť 866 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-19-VZN 2_2018 o určení š ...MsZ-20180207-Bod-19-VZN 2_2018 o určení školských obvodov
PDF dokument, veľkosť 557 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-20-VZN 3_2018 o zápise ...MsZ-20180207-Bod-20-VZN 3_2018 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej šk.dochádzky v ZŠ a určení výšky mes.príspevku v školách a ŠZ
PDF dokument, veľkosť 714 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-21-Informácia o situácii na ...MsZ-20180207-Bod-21-Informácia o situácii na ZŠ Bystrická cesta
PDF dokument, veľkosť 1 713 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
 ...MsZ-20180207-Bod-22-Blankozmenka-kompostáreň
PDF dokument, veľkosť 212 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-23-Navýšenie dotácie pre šp ...MsZ-20180207-Bod-23-Navýšenie dotácie pre športové kluby
PDF dokument, veľkosť 902 kB
Pridané dňa: 02. 02. 2018
MsZ-20180207-Bod-24-Zmeny rozpočtu k ...MsZ-20180207-Bod-24-Zmeny rozpočtu k 28.2.2018
PDF dokument, veľkosť 209 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
Za sekciu zodpovedá: Tomášková Petra
166ms