Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
 
Uto1
Str2
Štv3
Pia4
Sob5
Ned6
Pon7
Uto8
Str9
Štv10
Pia11
Sob12
Ned13
Pon14
Uto15
Str16
Štv17
Pia18
Sob19
Ned20
Pon21
Uto22
Str23
Štv24
Pia25
Sob26
Ned27
Pon28
Uto29
Str30
Štv31

Akcie dnes

07.02.2018

MsZ-20180207-Bod-00-PozvankaMsZ-20180207-Bod-00-Pozvanka
PDF dokument, veľkosť 319 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-03-Sprava o vybavovaní ...MsZ-20180207-Bod-03-Sprava o vybavovaní interpelacii
PDF dokument, veľkosť 1 753 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-04-Správa o plnení zročných ...MsZ-20180207-Bod-04-Správa o plnení zročných uznesení
PDF dokument, veľkosť 879 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-04-Správa o plnení zročných ...MsZ-20180207-Bod-04-Správa o plnení zročných uznesení-Príloha-01-Odpoveď na žiadosť o územno-plánovaciu informáciu
PDF dokument, veľkosť 322 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-04-Správa o plnení zročných ...MsZ-20180207-Bod-04-Správa o plnení zročných uznesení-Príloha-02-Neoprávnené (čierne) stavby na mestských pozemkoch
PDF dokument, veľkosť 199 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-04-Správa o plnení zročných ...MsZ-20180207-Bod-04-Správa o plnení zročných uznesení-Príloha-03-Stavba pri tenisových kurtoch Klačno
PDF dokument, veľkosť 232 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-05-Správa o výsledkoch z v ...MsZ-20180207-Bod-05-Správa o výsledkoch z vykonaných kontrol
PDF dokument, veľkosť 1 023 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-06-Správa o kontrolnej ...MsZ-20180207-Bod-06-Správa o kontrolnej činnosti ÚHK za rok 2017
PDF dokument, veľkosť 803 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-07-Informácia o vykonaných z ...MsZ-20180207-Bod-07-Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.11.2017 a k 31.12.2017
PDF dokument, veľkosť 1 959 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-08-Zmena zmluvy o pôžičke me ...MsZ-20180207-Bod-08-Zmena zmluvy o pôžičke medzi Mestom a CZT
PDF dokument, veľkosť 1 813 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-09-Zmena plánu investičnej  ...MsZ-20180207-Bod-09-Zmena plánu investičnej výstavby pre rok 2018
PDF dokument, veľkosť 392 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-10-Rozdelenie dotácií v z ...MsZ-20180207-Bod-10-Rozdelenie dotácií v zmysle VZN 1_2017-kultúra
PDF dokument, veľkosť 692 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-11-Rozdelenie dotacii v ...MsZ-20180207-Bod-11-Rozdelenie dotacii v zmysle VZN 1_2017-cestovný ruch
PDF dokument, veľkosť 498 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-12-Rozdelenie dotacii v ...MsZ-20180207-Bod-12-Rozdelenie dotacii v zmysle VZN 1_2017-socialna oblast
PDF dokument, veľkosť 915 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-13-Rozdelenie dotácií v z ...MsZ-20180207-Bod-13-Rozdelenie dotácií v zmysle VZN 1_2017-šport
PDF dokument, veľkosť 760 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-14-Rozdelenie dotácií v z ...MsZ-20180207-Bod-14-Rozdelenie dotácií v zmysle VZN 1_2017-školstvo
PDF dokument, veľkosť 639 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-15.01-Predaj pozemku ...MsZ-20180207-Bod-15.01-Predaj pozemku zastavaného stavbou garáže do vlastníctva kupujúceho-p.Remeníka-Hrabovská cesta
PDF dokument, veľkosť 667 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-15.02-Zámer predaja pozemku ...MsZ-20180207-Bod-15.02-Zámer predaja pozemku priľahlého k stavbe s.č. 2294 do vlastníctva spol.GIGABIT-M.Madačova
PDF dokument, veľkosť 936 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-15.03-Zámer predaja ...MsZ-20180207-Bod-15.03-Zámer predaja pozemkov priľahlých k stavbe chaty ev.č. 37,38 vo vlastníctve žiadateľa p.Mulderovej-Hrabovo
PDF dokument, veľkosť 724 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-15.04-Majetkovoprávne ...MsZ-20180207-Bod-15.04-Majetkovoprávne vysporiadanie-revitalizácia železničnej stanice
PDF dokument, veľkosť 8 358 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-16.01-Predaj pozemku ...MsZ-20180207-Bod-16.01-Predaj pozemku susediaceho s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov-manž.Baníkovcov-Riadok-OZ
PDF dokument, veľkosť 749 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-16.02-Predaj pozemku spol. ...MsZ-20180207-Bod-16.02-Predaj pozemku spol. MEDICAL SPINE-OZ
PDF dokument, veľkosť 1 110 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-16.03-Zmena ...MsZ-20180207-Bod-16.03-Zmena uzn.228_2017-predaj pozemku do vlastníctva manž.Majchrákovcov-sídlisko Roveň-OZ
PDF dokument, veľkosť 744 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-16.04-Zmena ...MsZ-20180207-Bod-16.04-Zmena uzn.168_2016-zriadenie VB v prospech VSR-Hrabovo-OZ
PDF dokument, veľkosť 1 340 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-16.05-Zámer predaja a ...MsZ-20180207-Bod-16.05-Zámer predaja a zámeny pozemkov-ul.Bottova-OZ
PDF dokument, veľkosť 1 319 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-16.06-Nájom pozemku ...MsZ-20180207-Bod-16.06-Nájom pozemku Slovenský skauting-OZ
PDF dokument, veľkosť 1 250 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-16.07-Nájom pozemku O2 ...MsZ-20180207-Bod-16.07-Nájom pozemku O2 Slovakia-OZ
PDF dokument, veľkosť 2 765 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-16.08-Zmena v osobe nájomcu ...MsZ-20180207-Bod-16.08-Zmena v osobe nájomcu Mgr. Lišková_Súkr.MŠ Malé Tatry-OZ
PDF dokument, veľkosť 1 453 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-16.09-Zámer zriadenia ...MsZ-20180207-Bod-16.09-Zámer zriadenia vecného bremena Energotel-OZ
PDF dokument, veľkosť 1 143 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-16.10-Zmena uzn.233_2017 ...MsZ-20180207-Bod-16.10-Zmena uzn.233_2017 Kongregácia milosrdných sestier sv.Vincenta-OZ
PDF dokument, veľkosť 1 225 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-16.11-Zmena uzn.150_2017 ...MsZ-20180207-Bod-16.11-Zmena uzn.150_2017 MFK-OZ
PDF dokument, veľkosť 966 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-17-Zasady zabezpečenia ...MsZ-20180207-Bod-17-Zasady zabezpečenia obcianskych obradov a slavnosti
PDF dokument, veľkosť 560 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-18-VZN 1_2018 o určení v ...MsZ-20180207-Bod-18-VZN 1_2018 o určení výšky FP na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ,ZUŠ,JŠ a ŠZ
PDF dokument, veľkosť 866 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-19-VZN 2_2018 o určení š ...MsZ-20180207-Bod-19-VZN 2_2018 o určení školských obvodov
PDF dokument, veľkosť 557 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-20-VZN 3_2018 o zápise ...MsZ-20180207-Bod-20-VZN 3_2018 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej šk.dochádzky v ZŠ a určení výšky mes.príspevku v školách a ŠZ
PDF dokument, veľkosť 714 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-21-Informácia o situácii na ...MsZ-20180207-Bod-21-Informácia o situácii na ZŠ Bystrická cesta
PDF dokument, veľkosť 1 713 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
 ...MsZ-20180207-Bod-22-Blankozmenka-kompostáreň
PDF dokument, veľkosť 212 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
MsZ-20180207-Bod-23-Navýšenie dotácie pre šp ...MsZ-20180207-Bod-23-Navýšenie dotácie pre športové kluby
PDF dokument, veľkosť 902 kB
Pridané dňa: 02. 02. 2018
MsZ-20180207-Bod-24-Zmeny rozpočtu k ...MsZ-20180207-Bod-24-Zmeny rozpočtu k 28.2.2018
PDF dokument, veľkosť 209 kB
Pridané dňa: 31. 01. 2018
Za sekciu zodpovedá: Tomášková Petra
172ms