Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
Pon1
Uto2
Str3
Štv4
Pia5
Sob6
Ned7
Pon8
Uto9
Str10
Štv11
Pia12
Sob13
Ned14
Pon15
Uto16
Str17
Štv18
Pia19
Sob20
Ned21
Pon22
Uto23
Str24
Štv25
Pia26
Sob27
Ned28
Pon29
Uto30
Str31

Akcie dnes

Materská škola A.Bernoláka

Materská škola A. Bernoláka

Zriaďovateľ: Mesto Ružomberok

Adresa: A. Bernoláka 17/1405, 034 01 Ružomberok

Telefón: MŠ + 421 905 362 642
              ŠJ  + 421 905 479 041

E-mailova adresa:  msbernolaka17@gmail.com

Pracovná doba: 6,00 hod. – 17,00 hod.
 

Vedenie:
riaditeľka MŠ: Mgr. Praženicová Eva
zástupca MŠ: Mgr. Božena Juriňáková
vedúca ŠJ: Pažítková Anna

 

Poplatky :

- za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na dieťa vo veku 3 - 6 rokov sumou 13,00€ a na dieťa vo veku 2 - 3 roky sumou 50,00€, príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,

- na nákup potravín na jedno jedlo v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca denne sumou 1,12€, desiata: 0,26€, obed: 0,64€, olovrant: 0,22€


Ped. zamestnanci: 11
Prevádzkoví zamestnanci:  3
Zamestnanci ŠJ: 4

Počet tried: 6
Počet detí: 103

Počet stravníkov: 103

Za sekciu zodpovedá: Lokajová Janka, Pavlinská Ingrid, Pažítka Jozef (0905 793 852)
140ms