Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

Materská škola A.Bernoláka

Materská škola A. Bernoláka

Zriaďovateľ: Mesto Ružomberok

Adresa: A. Bernoláka 17/1405, 034 01 Ružomberok

Telefón: MŠ + 421 903 440 793
              ŠJ  + 421 905 479 041

E-mailova adresa:  msbernolaka17@gmail.com

Pracovná doba: 6,00 hod. – 17,00 hod.
 

Vedenie:
riaditeľka MŠ: Mgr. Praženicová Eva
zástupca MŠ: Mgr. Božena Juriňáková
vedúca ŠJ: Pažítková Anna

 

Poplatky :

- za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na dieťa vo veku 3 - 6 rokov sumou 13,00€ a na dieťa vo veku 2 - 3 roky sumou 50,00€, príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,

- na nákup potravín na jedno jedlo v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca denne sumou 1,12€, desiata: 0,26€, obed: 0,64€, olovrant: 0,22€


Ped. zamestnanci: 11
Prevádzkoví zamestnanci:  3
Zamestnanci ŠJ: 4

Počet tried: 6
Počet detí: 103

Počet stravníkov: 103

Za sekciu zodpovedá: Lokajová Janka, Pavlinská Ingrid, Pažítka Jozef (0905 793 852)
7021ms