Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
 
Uto1
Str2
Štv3
Pia4
Sob5
Ned6
Pon7
Uto8
Str9
Štv10
Pia11
Sob12
Ned13
Pon14
Uto15
Str16
Štv17
Pia18
Sob19
Ned20
Pon21
Uto22
Str23
Štv24
Pia25
Sob26
Ned27
Pon28
Uto29
Str30
Štv31

Akcie dnes

Materská škola A.Bernoláka

Materská škola A. Bernoláka

Zriaďovateľ: Mesto Ružomberok

Adresa: A. Bernoláka 17/1405, 034 01 Ružomberok

Telefón: MŠ + 421 905 362 642
              ŠJ  + 421 905 479 041

E-mailova adresa:  msbernolaka17@gmail.com

Pracovná doba: 6,00 hod. – 17,00 hod.
 

Vedenie:
riaditeľka MŠ: Mgr. Praženicová Eva
zástupca MŠ: Mgr. Božena Juriňáková
vedúca ŠJ: Pažítková Anna

 

Poplatky :

- za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na dieťa vo veku 3 - 6 rokov sumou 13,00€ a na dieťa vo veku 2 - 3 roky sumou 50,00€, príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,

- na nákup potravín na jedno jedlo v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca denne sumou 1,12€, desiata: 0,26€, obed: 0,64€, olovrant: 0,22€


Ped. zamestnanci: 11
Prevádzkoví zamestnanci:  3
Zamestnanci ŠJ: 4

Počet tried: 6
Počet detí: 103

Počet stravníkov: 103

Za sekciu zodpovedá: Lokajová Janka, Pavlinská Ingrid, Pažítka Jozef (0905 793 852)
94ms