Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
   
Štv1
Pia2
Sob3
Ned4
Pon5
Uto6
Str7
Štv8
Pia9
Sob10
Ned11
Pon12
Uto13
Str14
Štv15
Pia16
Sob17
Ned18
Pon19
Uto20
Str21
Štv22
Pia23
Sob24
Ned25
Pon26
Uto27
Str28
Štv29
Pia30

Akcie dnes

Materská škola Černová

Materská škola Černová

Zriaďovateľ: Mesto Ružomberok 

Adresa: Pri Váhu 68/8096, 034 06 Ružomberok 

Riaditeľ: Erika Krajčiová

Telefón: + 421 905 440 673

E-mailova adresa: erikakrajci@azet.sk

Pracovná doba: 6,00 hod. – 16,00 hod.
 

Vedenie:
riaditeľka MŠ: Erika Krajčiová
vedúca Výdajnej ŠJ: Anna Pažítková (strava sa dováža zo ŠJ pri ZŠ Černová)

 

Poplatky :

- za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na dieťa vo veku 3 - 6 rokov sumou 13,00€ a na dieťa vo veku 2 - 3 roky sumou 50,00€, príspevok na uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,

- na nákup potravín na jedno jedlo v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca denne sumou 1,12€, desiata: 0,26€, obed: 0,64€, olovrant: 0,22€.


Ped. zamestnanci: 4
Prevádzkoví zamestnanci: 2

Počet tried: 2
Počet detí: 32

stravníkov: 32 (strava sa odoberá zo ŠJ pri ZŠ Černová)

Za sekciu zodpovedá: Lokajová Janka, Pavlinská Ingrid, Pažítka Jozef (0905 793 852)
15ms