Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

Materská škola Černová

Materská škola Černová

Zriaďovateľ: Mesto Ružomberok 

Adresa: Pri Váhu 68/8096, 034 06 Ružomberok 

Riaditeľ: Erika Krajčiová

Telefón: + 421 905 440 673

E-mailova adresa: erikakrajci@azet.sk

Pracovná doba: 6,00 hod. – 16,00 hod.
 

Vedenie:
riaditeľka MŠ: Erika Krajčiová
vedúca Výdajnej ŠJ: Anna Pažítková (strava sa dováža zo ŠJ pri ZŠ Černová)

 

Poplatky :

- za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na dieťa vo veku 3 - 6 rokov sumou 13,00€ a na dieťa vo veku 2 - 3 roky sumou 50,00€, príspevok na uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,

- na nákup potravín na jedno jedlo v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca denne sumou 1,12€, desiata: 0,26€, obed: 0,64€, olovrant: 0,22€.


Ped. zamestnanci: 4
Prevádzkoví zamestnanci: 2

Počet tried: 2
Počet detí: 32

stravníkov: 32 (strava sa odoberá zo ŠJ pri ZŠ Černová)

Za sekciu zodpovedá: Lokajová Janka, Pavlinská Ingrid, Pažítka Jozef (0905 793 852)
147ms