Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
Pon1
Uto2
Str3
Štv4
Pia5
Sob6
Ned7
Pon8
Uto9
Str10
Štv11
Pia12
Sob13
Ned14
Pon15
Uto16
Str17
Štv18
Pia19
Sob20
Ned21
Pon22
Uto23
Str24
Štv25
Pia26
Sob27
Ned28
Pon29
Uto30
Str31

Akcie dnes

Materská škola Černová

Materská škola Černová

Zriaďovateľ: Mesto Ružomberok 

Adresa: Pri Váhu 68/8096, 034 06 Ružomberok 

Riaditeľ: Erika Krajčiová

Telefón: + 421 905 440 673

E-mailova adresa: erikakrajci@azet.sk

Pracovná doba: 6,00 hod. – 16,00 hod.
 

Vedenie:
riaditeľka MŠ: Erika Krajčiová
vedúca Výdajnej ŠJ: Anna Pažítková (strava sa dováža zo ŠJ pri ZŠ Černová)

 

Poplatky :

- za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na dieťa vo veku 3 - 6 rokov sumou 13,00€ a na dieťa vo veku 2 - 3 roky sumou 50,00€, príspevok na uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,

- na nákup potravín na jedno jedlo v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca denne sumou 1,12€, desiata: 0,26€, obed: 0,64€, olovrant: 0,22€.


Ped. zamestnanci: 4
Prevádzkoví zamestnanci: 2

Počet tried: 2
Počet detí: 32

stravníkov: 32 (strava sa odoberá zo ŠJ pri ZŠ Černová)

Za sekciu zodpovedá: Lokajová Janka, Pavlinská Ingrid, Pažítka Jozef (0905 793 852)
189ms