Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

Materská škola Hrboltová

Materská škola Hrboltová

Zriaďovateľ: Mesto Ružomberok

Adresa: Potočná 6/113, 034 01 Ružomberok

Telefón: +421 905 460 402

E-mailova adresa: ms.hrboltova@gmail.com

Pracovná doba: 6,15 hod. – 15,30 hod.
 

Vedenie:
riaditeľka MŠ: Mgr. Andrea Brestovská
vedúca Výdajnej ŠJ: Pažítková Anna (strava sa dováža zo ŠJ pri ZŠ Černová)

 

Poplatky :

- za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na dieťa vo veku 3 - 6 rokov sumou 13,00€ a na dieťa vo veku 2 - 3 roky sumou 50,00€, príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,

- na nákup potravín na jedno jedlo v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca denne sumou 1,12€, desiata: 0,26€, obed: 0,64€, olovrant 0,22€.


Ped. zamestnanci: 2
Prevádzkoví zamestnanci: 1

Počet tried: 1
Počet detí: 19

Počet stravníkov: 19 (strava sa odoberá zo ŠJ pri ZŠ Černová)

Za sekciu zodpovedá: Lokajová Janka, Pavlinská Ingrid, Pažítka Jozef (0905 793 852)
3881ms