Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

Materská škola Klačno

Materská škola Klačno

Zriaďovateľ: Mesto Ružomberok 

Adresa: Klačno 4, 034 01 Ružomberok  

Telefón: +421 905 436 858

E-mailova adresa: katarina.novotna@azet.sk

Pracovná doba: 6,00hod. – 16,00 hod.

Vedenie:
riaditeľka MŠ: Mgr. Katarína Novotná

Zástupca riaditeľa: Mgr. Mariána Šavrnochová

Vedúca Výdajnej ŠJ: Anna Gáliková

 

Poplatky :

- za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa 13,00€, príspevok sa uhrádza do 10. dňa kalendárneho mesiaca,

- na nákup potravín na jedno jedlo v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca denne sumou 1,12€, desiata: 0,26€, obed: 0,64€, olovrant: 0,22€.

 

Ped. zamestnanci: 8
Prevádzkoví zamestnanci: 2

Počet tried: 4
Počet detí: 75

Počet stravníkov: 75 (strava sa odoberaná zo ŠJ pri ZŠ Klačno)

Za sekciu zodpovedá: Lokajová Janka, Pavlinská Ingrid, Pažítka Jozef (0905 793 852)
92ms