Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
     
Sob1
Ned2
Pon3
Uto4
Str5
Štv6
Pia7
Sob8
Ned9
Pon10
Uto11
Str12
Štv13
Pia14
Sob15
Ned16
Pon17
Uto18
Str19
Štv20
Pia21
Sob22
Ned23
Pon24
Uto25
Str26
Štv27
Pia28
Sob29
Ned30

Akcie dnes

Materská škola Riadok

Materská škola Riadok

Zriaďovateľ: Mesto Ružomberok 
 
Adresa: Riadok 4, 034 01 Ružomberok
 
Telefón: MŠ + 421 905 439 378
              ŠJ  + 421 905 516 864
E-mailova adresa: Luba.hrnciarova@centrum.sk                                 
                                   msriadok@zoznam.sk
 
 
Pracovná doba: 6,00 hod. – 16,00 hod.
 
Vedenie:
riaditeľka MŠ: Hrnčiarová Ľuboslava, Mgr.
zástupkyňa MŠ: Blahová Katarína
vedúca ŠJ: Kôrková Lucia  
Poplatky :
- za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na dieťa vo veku 3 - 6 rokov sumou 13,00€ a na dieťa vo veku 2 - 3 roky sumou 50,00€, príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, - na nákup potravín na jedno jedlo v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca denne sumou 1,12€, desiata: 0,26€, obed: 0,64€, olovrant: 0,22€.

Ped. zamestnanci: 12
Prevádzkoví zamestnanci: 4
Zamestnanci ŠJ: 6 Tried: 6
Počet detí: 120
Počet stravníkov: 188 (stravu odoberajú Súkromná MŠ TatraKUK, s.r.o.; Súkromná MŠ, Malé Tatry 3; DJ Čutkovská 7; DC Podhora 22)
Za sekciu zodpovedá: Lokajová Janka, Pavlinská Ingrid, Pažítka Jozef (0905 793 852)
3ms