Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
   
Štv1
Pia2
Sob3
Ned4
Pon5
Uto6
Str7
Štv8
Pia9
Sob10
Ned11
Pon12
Uto13
Str14
Štv15
Pia16
Sob17
Ned18
Pon19
Uto20
Str21
Štv22
Pia23
Sob24
Ned25
Pon26
Uto27
Str28

Akcie dnes

Materská škola Riadok

Materská škola Riadok

Zriaďovateľ: Mesto Ružomberok 
 
Adresa: Riadok 4, 034 01 Ružomberok
 
Telefón: MŠ + 421 905 439 378
              ŠJ  + 421 905 516 864
E-mailova adresa: Luba.hrnciarova@centrum.sk                                 
                                   msriadok@zoznam.sk
 
 
Pracovná doba: 6,00 hod. – 16,00 hod.
 
Vedenie:
riaditeľka MŠ: Hrnčiarová Ľuboslava, Mgr.
zástupkyňa MŠ: Blahová Katarína
vedúca ŠJ: Kôrková Lucia  
Poplatky :
- za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na dieťa vo veku 3 - 6 rokov sumou 13,00€ a na dieťa vo veku 2 - 3 roky sumou 50,00€, príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, - na nákup potravín na jedno jedlo v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca denne sumou 1,12€, desiata: 0,26€, obed: 0,64€, olovrant: 0,22€.

Ped. zamestnanci: 12
Prevádzkoví zamestnanci: 4
Zamestnanci ŠJ: 6 Tried: 6
Počet detí: 120
Počet stravníkov: 188 (stravu odoberajú Súkromná MŠ TatraKUK, s.r.o.; Súkromná MŠ, Malé Tatry 3; DJ Čutkovská 7; DC Podhora 22)
Za sekciu zodpovedá: Lokajová Janka, Pavlinská Ingrid, Pažítka Jozef (0905 793 852)
149ms