Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
    
Pia1
Sob2
Ned3
Pon4
Uto5
Str6
Štv7
Pia8
Sob9
Ned10
Pon11
Uto12
Str13
Štv14
Pia15
Sob16
Ned17
Pon18
Uto19
Str20
Štv21
Pia22
Sob23
Ned24
Pon25
Uto26
Str27
Štv28
Pia29
Sob30

Akcie dnes

Materská škola Riadok

Materská škola Riadok

Zriaďovateľ: Mesto Ružomberok 
 
Adresa: Riadok 4, 034 01 Ružomberok
 
Telefón: MŠ + 421 905 439 378
              ŠJ  + 421 905 516 864
E-mailova adresa: Luba.hrnciarova@centrum.sk                                 
                                   msriadok@zoznam.sk
 
 
Pracovná doba: 6,00 hod. – 16,00 hod.
 
Vedenie:
riaditeľka MŠ: Hrnčiarová Ľuboslava, Mgr.
zástupkyňa MŠ: Blahová Katarína
vedúca ŠJ: Kôrková Lucia  
Poplatky :
- za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na dieťa vo veku 3 - 6 rokov sumou 13,00€ a na dieťa vo veku 2 - 3 roky sumou 50,00€, príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, - na nákup potravín na jedno jedlo v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca denne sumou 1,12€, desiata: 0,26€, obed: 0,64€, olovrant: 0,22€.

Ped. zamestnanci: 12
Prevádzkoví zamestnanci: 4
Zamestnanci ŠJ: 6 Tried: 6
Počet detí: 120
Počet stravníkov: 188 (stravu odoberajú Súkromná MŠ TatraKUK, s.r.o.; Súkromná MŠ, Malé Tatry 3; DJ Čutkovská 7; DC Podhora 22)
Za sekciu zodpovedá: Lokajová Janka, Pavlinská Ingrid, Pažítka Jozef (0905 793 852)
132ms