Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

Materská škola Riadok

Materská škola Riadok

Zriaďovateľ: Mesto Ružomberok 
 
Adresa: Riadok 4, 034 01 Ružomberok
 
Telefón: MŠ + 421 905 439 378
              ŠJ  + 421 905 516 864
E-mailova adresa: Luba.hrnciarova@centrum.sk                                 
                                   msriadok@zoznam.sk
 
 
Pracovná doba: 6,00 hod. – 16,00 hod.
 
Vedenie:
riaditeľka MŠ: Hrnčiarová Ľuboslava, Mgr.
zástupkyňa MŠ: Blahová Katarína
vedúca ŠJ: Kôrková Lucia  
Poplatky :
- za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na dieťa vo veku 3 - 6 rokov sumou 13,00€ a na dieťa vo veku 2 - 3 roky sumou 50,00€, príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, - na nákup potravín na jedno jedlo v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca denne sumou 1,12€, desiata: 0,26€, obed: 0,64€, olovrant: 0,22€.

Ped. zamestnanci: 12
Prevádzkoví zamestnanci: 4
Zamestnanci ŠJ: 6 Tried: 6
Počet detí: 120
Počet stravníkov: 188 (stravu odoberajú Súkromná MŠ TatraKUK, s.r.o.; Súkromná MŠ, Malé Tatry 3; DJ Čutkovská 7; DC Podhora 22)
Za sekciu zodpovedá: Lokajová Janka, Pavlinská Ingrid, Pažítka Jozef (0905 793 852)
125ms