Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
 
Uto1
Str2
Štv3
Pia4
Sob5
Ned6
Pon7
Uto8
Str9
Štv10
Pia11
Sob12
Ned13
Pon14
Uto15
Str16
Štv17
Pia18
Sob19
Ned20
Pon21
Uto22
Str23
Štv24
Pia25
Sob26
Ned27
Pon28
Uto29
Str30
Štv31

Akcie dnes

Materská škola Za dráhou

Materská škola Za dráhou

Zriaďovateľ: Mesto Ružomberok 
 
Adresa: Za dráhou 19/477, 034 01 Ružomberok
 
Telefón:   MŠ   + 421 905 319 574 
                ŠJ    + 421 905 474 585
 
E-mailová adresa: mszadrahou@gmail.com
 
Webová stránka: www.mszadrahou.eu 
Pracovná doba: 5,45 hod. – 16,30 hod.
Vedenie:
riaditeľ MŠ: Kroliaková Danka
zástupca MŠ: Mgr. Šaradínová Gabriela
vedúca ŠJ: Sliacka Jana  
Poplatky: - za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na dieťa vo veku 3 - 6 rokov sumou 13,00€ a na dieťa vo veku 2 - 3 roky sumou 50,00€, príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, - na nákup potravín na jedno jedlo v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca  denne sumou 1,12€, desiata: 0,26€, obed: 0,64€, olovrant 0,22€.

Ped. zamestnanci:  10
Prevádzkoví zamestnanci: 3
Zamestnanci ŠJ: 4

Počet tried: 5
Počet detí: 102
Počet stravníkov: 112 (stravujú sa aj detské jasle)
Za sekciu zodpovedá: Lokajová Janka, Pavlinská Ingrid, Pažítka Jozef (0905 793 852)
37ms