Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
Pon1
Uto2
Str3
Štv4
Pia5
Sob6
Ned7
Pon8
Uto9
Str10
Štv11
Pia12
Sob13
Ned14
Pon15
Uto16
Str17
Štv18
Pia19
Sob20
Ned21
Pon22
Uto23
Str24
Štv25
Pia26
Sob27
Ned28
Pon29
Uto30
Str31

Akcie dnes

Materská škola Za dráhou

Materská škola Za dráhou

Zriaďovateľ: Mesto Ružomberok 
 
Adresa: Za dráhou 19/477, 034 01 Ružomberok
 
Telefón:   MŠ   + 421 905 319 574 
                ŠJ    + 421 905 474 585
 
E-mailová adresa: mszadrahou@gmail.com
 
Webová stránka: www.mszadrahou.eu 
Pracovná doba: 5,45 hod. – 16,30 hod.
Vedenie:
riaditeľ MŠ: Kroliaková Danka
zástupca MŠ: Mgr. Šaradínová Gabriela
vedúca ŠJ: Sliacka Jana  
Poplatky: - za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na dieťa vo veku 3 - 6 rokov sumou 13,00€ a na dieťa vo veku 2 - 3 roky sumou 50,00€, príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, - na nákup potravín na jedno jedlo v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca  denne sumou 1,12€, desiata: 0,26€, obed: 0,64€, olovrant 0,22€.

Ped. zamestnanci:  10
Prevádzkoví zamestnanci: 3
Zamestnanci ŠJ: 4

Počet tried: 5
Počet detí: 102
Počet stravníkov: 112 (stravujú sa aj detské jasle)
Za sekciu zodpovedá: Lokajová Janka, Pavlinská Ingrid, Pažítka Jozef (0905 793 852)
35ms