Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
      
Ned1
Pon2
Uto3
Str4
Štv5
Pia6
Sob7
Ned8
Pon9
Uto10
Str11
Štv12
Pia13
Sob14
Ned15
Pon16
Uto17
Str18
Štv19
Pia20
Sob21
Ned22
Pon23
Uto24
Str25
Štv26
Pia27
Sob28
Ned29
Pon30
Uto31

Akcie dnes

Materská škola Za dráhou

Materská škola Za dráhou

Zriaďovateľ: Mesto Ružomberok 
 
Adresa: Za dráhou 19/477, 034 01 Ružomberok
 
Telefón:   MŠ   + 421 905 319 574 
                ŠJ    + 421 905 474 585
 
E-mailová adresa: mszadrahou@gmail.com
 
Webová stránka: www.mszadrahou.eu 
Pracovná doba: 5,45 hod. – 16,30 hod.
Vedenie:
riaditeľ MŠ: Kroliaková Danka
zástupca MŠ: Mgr. Šaradínová Gabriela
vedúca ŠJ: Sliacka Jana  
Poplatky: - za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na dieťa vo veku 3 - 6 rokov sumou 13,00€ a na dieťa vo veku 2 - 3 roky sumou 50,00€, príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, - na nákup potravín na jedno jedlo v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca  denne sumou 1,12€, desiata: 0,26€, obed: 0,64€, olovrant 0,22€.

Ped. zamestnanci:  10
Prevádzkoví zamestnanci: 3
Zamestnanci ŠJ: 4

Počet tried: 5
Počet detí: 102
Počet stravníkov: 112 (stravujú sa aj detské jasle)
Za sekciu zodpovedá: Lokajová Janka, Pavlinská Ingrid, Pažítka Jozef (0905 793 852)
125ms