Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
Dnes má pohotovosť:
Lekáreň Dr. MAX (Kaufland) / Lekáreň SCHNEIDER (Tesco)

Podlimitné zákazky zadávané od 1.7.2013

V zmysle ustanovenia § 155 m ods. 8 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je verejný obstarávateľ povinný zverejňovať informácie a dokumenty v profile VO bezprostredne v deň nasledujúci po dni zriadenia elektronického úložiska. Elektronické úložisko bolo zriadené ku dňu 27.2.2014.

V Profile verejného obstarávateľa zriadeného v úložisku vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je súčasťou webového sídla úradu, verejný obstarávateľ plní všetky povinnosti týkajúce sa zverejňovania dokumentov a informácií v profile VO alebo na webovom sídle úradu len raz a to v profile VO v členení podľa jednotlivých verejných obstrávaní.

Za sekciu zodpovedá: Sleziaková Mária
7533ms