Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Ružomberku v súlade s § 4 písm. b) a s §21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
. /
VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Ružomberok od 27.07.2018 od 15:00 hod. do odvolania

Súvisiace prílohy:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzni ...Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.pdf
PDF dokument, veľkosť 1 433 kB
Pridané dňa: 27. 07. 2018
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzni ...
Za sekciu zodpovedá: Macko Peter
317ms