Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

Vyhodnotenie súťaže návrhov - Modernizácia pešieho mosta Ružomberok - Likavka 2013

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE NÁVRHOV - Verejná anonymná ideová urbanisticko-architektonická súťaž návrhov s udelením cien s predmetom riešenia MODERNIZÁCIA PEŠIEHO MOSTA RUŽOMBEROK - LIKAVKA


Verejná anonymná ideová urbanisticko-architektonická súťaž návrhov s udelením cien s predmetom riešenia MODERNIZÁCIA PEŠIEHO MOSTA RUŽOMBEROK - LIKAVKA

Vyhlasovateľ:
Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1,Ružomberok
Predmet súťaže: predmetom súťaže bolo vytvoriť nekomplikovaný jednoznačný návrh na modernizáciu pešieho mosta, tak aby obsahoval chodníky pre peších a cyklistov na stávajúcom mieste cez rieku Váh vo vysokej estetickej urbanisticko-architektonickej kvalite riešenia. modernizácia nevylučuje výstavbu úplne nového mosta.

Vyhodnotenie súťaže

Víťazné návrhy

1. cena - 2000 €
Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 133/50, Brno, Česká republika

2. cena - 1000 €
Igor Palčo s.r.o. Dúbravská cesta 9 Bratislava, Jozef Karlubík a Monika Nétryová P.O.Box 121 Bratislava

3. cena - 500 €
Arquitecto Gonzalo BARCENA MEDINA, Bystrická cesta 178, Ružomberok

Odmenené návrhy

100 € - FIDOP s.r.o., Jánošíkova 21, Žilina 010 01

100 € - Ing.arch. Jozef Hýravý - IPEA ŠTÚDIO J. Jančeka 2 Ružomberok, Ing. arch. Andrej Švec - a2š architekti s.r.o.  a Ing. arch. Peter Šercel - a2š architekti s.r.o. Tehelná 192/2 Veľké Uľany
 
100 € - rmk architekti s.r.o. Mgrt.A. Richard Kalmár Nám. A. Hlinku 34 Ružomberok, Ing.arch. Michal Bálek a Ing.arch.Martina Báleková Kvačany 235 Kvačany

100 € - x-arch s.r.o. v zastúpení Mgr.art.Ing.arch.Ing.Marek Danihel, Kollárova 44 Banská Bystrica

100 € - Ing.arch.Rastislav Gromnica Malé Tatry 23 Ružomberok a Mgr.art. Martin Gromnica Malé Tatry 15 Ružomberok

100 € - Ing.arch.Dávid Goč ATELIÉR GAM s.r.o. Námestie A. Hlinku 27 Ružomberok


1.cena_Strasky,Husty a partneri s.r.o..jpg 2.cena_igor palco s.r.o. ... 3.cena_Arquitecto Gonzalo BARCENA MEDINA.jpg D.Goc_ATELIER GAM s.r.o..jpg FIDOP s.r.o..jpg Hyravy IPEA STUDIO_Svec_Sercel.jpg R.Gromnica_M.Gromnica.jpg rmk architekti s.r.o. ... x-arch s.r.o. M.Danihel.jpg


Zápis

zapisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty.pdf
Za sekciu zodpovedá: Macko Peter, Tomášková Petra
18ms