Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
 
Uto1
Str2
Štv3
Pia4
Sob5
Ned6
Pon7
Uto8
Str9
Štv10
Pia11
Sob12
Ned13
Pon14
Uto15
Str16
Štv17
Pia18
Sob19
Ned20
Pon21
Uto22
Str23
Štv24
Pia25
Sob26
Ned27
Pon28
Uto29
Str30
Štv31

Akcie dnes

Informácia o začatí vyvlast. konania diaľnica D1 Hubová-Ivachnová

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods.l a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na
konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán) v zmysle ust.§7 ods.l zákona číslo
282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva
k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní"), v súlade
sust.§10 ods.l zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho
konania pre stavbu „Diaľnica Dl Hubová - Ivachnová"

Súvisiace prílohy:
Informácia o začatí vyvlastňovania D1 Hub ...Informácia o začatí vyvlastňovania D1 Hubová-Ivachnová.pdf
PDF dokument, veľkosť 933 kB
Pridané dňa: 14. 01. 2019
60ms