Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
    
Pia1
Sob2
Ned3
Pon4
Uto5
Str6
Štv7
Pia8
Sob9
Ned10
Pon11
Uto12
Str13
Štv14
Pia15
Sob16
Ned17
Pon18
Uto19
Str20
Štv21
Pia22
Sob23
Ned24
Pon25
Uto26
Str27
Štv28
Pia29
Sob30

Akcie dnes

Oznámenie o strategickom dokumente — Zmena a Doplnok č. 4 Územného plánu Mesta Ružomberok

Obstarávateľ, Mesto Ružomberok, predložil Okresnému úradu Ružomberok, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") oznámenie „Zmena a Doplnok č. 4 Územného plánu Mesta Ružomberok". Mesto Ružomberok ako dotknutá obec oznamuje verejnosti, že do predmetného oznámenia je možné nahliadnuť, robiť' si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť' kópie v kancelárii č. d. 19 — Útvar hlavného architekta, Mestský úrad Ružomberok. Verejnosť' môže doručiť' svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Ružomberok, odboru starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď' bolo oznámenie zverejnené.
Dátum zverejnenia tohto oznámenia je 29.5.2018.


Súvisiace prílohy:
list.pdflist.pdf
PDF dokument, veľkosť 429 kB
Pridané dňa: 29. 05. 2018
text oznámenia.pdftext oznámenia.pdf
PDF dokument, veľkosť 361 kB
Pridané dňa: 29. 05. 2018
Za sekciu zodpovedá: Miklášová Danka, Srankota Pavol
223ms